เลือ กที่จะให้อภั ย ยกโทษให้ แต่กลับไปคบไม่ได้แล้ว

หากวันนี้สิ่งที่คุณนั้นได้รับจากใครสักคนที่คุณนั้นรักและเชื่อใจมากที่สุดนั้นมันคือ การเ จ็ บป ว ดใจมาก คุรกลับเลือ กที่จะยอมให้อภั ยเขา และตัดเขออ กไปจากชีวิตของคุณดีกว่า และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ เลือ กที่จะให้อภั ย ยกโทษให้ แต่กลับไปคบไม่ได้แล้ว

คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยพลาดหรือเคยหลงผิ ดกันหมด ถ้าหากพวกเข า ยอมรับความผิ ดพลาดและแก้ไขไม่ทำมันอีก ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ถ้าหากยังทำผิ ดซ้ำซาก ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขอะไรเลย

คนแบบนี้ไม่สมควรได้รับการให้อภั ยเป็นอย่ างยิ่ง เพราะคนเรานั้นให้โอ กาสกันได้ แต่ถ้าหากให้โอ กาสบ่อยๆ พวกเขามักจะติดเป็นนิสัย และไม่จดจำ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ การให้โอ กาสคนไม่เกินสองครั้ง

หากมีครั้งที่สองถือว่าเขาไม่คิดที่จะใส่ใจจำหรือเข็ดหลาบ เราควรที่จะลงโทษหรือปล่อยเขาไปต ามทางของเขา ไม่ควรที่จะให้โอ กาสคนแบบนี้เด็ดข า ด เพราะจะเป็นการสร้างนิสัยให้เขาเคยตัว

เวลาทำผิ ดก็มีคนพร้อมให้โอ กาสเขาอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเสียเวลาให้โอ กาสใครเกินครั้งที่สอง ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะไม่มีค่าในสายต าของเขา และอาจเป็นของต าย ในชีวิตของเขาได้ในที่สุด …

ให้อภั ย แต่ไม่สุงสิงด้วย ทุ ก ข์ตกอยู่ที่คนเ ก ลี ย ด ก ร ร มตกอยู่ที่คนเคียดแค้น คนที่ไม่ทุ ก ข์ ไม่มีก ร ร ม… คือ คนที่ไม่เ ก ลี ย ด ไม่เคียดแค้นใคร ใครให้อภั ยก่อน ก็มีความสุ ขในชีวิตก่อน ให้อภั ย แต่ไม่ให้โอ กาส ให้อภั ยแต่ไม่กลับไปคบ

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า… ‘ให้อภั ย’ กับ ‘ให้โอ กาส’ มันคนละส่วนกัน การให้อภั ย คือ การยกโทษทางจิตใจ ในสิ่งผิ ดที่เขาทำต่อเรา ทำให้ความรู้สึกของความโ ก ร ธแค้น ของเราบรรเทา เรารู้สึกว่าเราให้อภั ยเขาได้ เราจึงให้อภั ย

ให้อภั ย โดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิ ดนั้นจะเป็นอย่ างไร จะเสียใจ จะชดใช้ จะรับโทษ หรือเปล่า เราไม่ต้องไปสน แต่เราก็ให้อภั ยเขาได้ เพื่อปลดปล่อ ยความโ ก ร ธ ออ กจากใจเรา บางครั้ง เราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะ… คิดว่าเราทำไม่ได้

หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโ ก ร ธแค้นนี้ไว้ เพราะ เขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจที่โ ก ร ธแค้นนั้น มาพร้อมกับความทุ ก ข์ และมันทำร้ า ยเราเสมอ คนที่ทำผิ ดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลย

การให้อภั ย ก็ไม่ได้หมายควา มว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขา แต่เป็นการทำให้เราพ้นจากจิตใจที่เคียดแค้น และเ จ็ บป ว ดต่างหาก เคยได้ยินไหม.. ‘ให้อภั ย’ แต่.. ‘ไม่สุงสิงด้วย’ ‘ยกโทษให้’ แต่… ‘ไม่กลับไปคบ’ ให้อภั ยเข า เราสุข โ ก ร ธเขา เ ก ลี ย ดเขา เราก็ทุ ก ข์เอง

ให้อภั ย มันช่วยปลดปล่อยเราจาก.. ความทุ ก ข์ และ ความแค้น คนที่ทำได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆ แล้วการให้อภั ย กับการให้โอ กาส เป็นคนละส่วนกัน เราให้อภั ยแต่ไม่ให้โอ กาสได้

เพราะการให้อภั ยคือ การยกโทษทางจิตใจที่ปลดปล่อยตัวเราจากการถูกทำร้ า ยทางใจ แต่การให้โอ กาสต้องมาพร้อม กับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิ ด ถ้าคนทำผิ ดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ

เราไม่จำเป็นต้องให้โอ กาสเสมอไป และบางครั้งเขายังต้องรับโทษ จากความผิ ดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่ยกโทษให้เขา แล้วเดินหนีออ กมา เอาความสุขของเรากลับคืน มาใหม่เป็นของเรา การให้อภั ย ทำให้เราได้ชีวิต และ ความสุ ขของเรากลับมา

ที่มา doungrasi, bohatto