เลือ กกินปลาส่วนไหนก่อน บอ กถึงความดื้อที่อยู่ในตัวของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปเลือ กกินปลาส่วนที่คุณชอบกิน มากๆ ก่อน และการเลือ กกินปลาส่วนที่ชอบก่อน สามารถที่จะบอ กความดื้อที่อยู่ในตัวของคุณได้อีกด้วย ให้คุณเลือ กกินปลาส่วนที่ชอบมา 1 ส่วน จาก ทั้ง 4 ส่วน เมื่อเลือ กได้แล้ว ไปอ่ า นคำทำนาย ความดื้อของคุณพร้อมๆ กันค่ะว่าจะแม่นแค่ไหน

เลือ กกินส่วนที่ 1 หั ว ป ลา บ่งบอ กว่าคุณเป็นคนหัวดื้อ 50%

จะเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจแต่ว่าลึก ๆ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยน ใจดี มีเมตต า จริงใจ แถมยังมีสั ม ผั ส พิเศษอีกด้วย หากคุณเลือ กกินส่วนนี้ก่อนก็แปลว่าเป็นคนความสามารถเยอะ เพื่อนเยอะ

มีเพื่อนสนิท สามารถอยู่เคียงข้างคุณได้ เวลาเ กิ ด ปั ญ ห าจะจัดการด้วยตนเองก่อน จากนั้นหากไม่ไหวจริง ๆ จึงค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น จะพย าย ามอย่ างเต็มที่ อ ดทน คุณเป็นคนที่แสดงออ กไม่ค่อยเก่ง

เลือ กกินส่วนที่ 2 เนื้อหลังปลา คุณมีความดื้อ 60%

คุณเป็นคนที่มักจะเต็มที่กับทุกอย่ างที่ทำเสมอ เป็นคนที่มีความเ ชื่ อ มั่ นในตัวเอง สำหรับเรื่องงานแล้วจะเต็มที่ตลอ ด เวลามีปัญหามักจะให้หล า ยคนช่วยกันแก้เป็นทีม มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ มีอะไรก็เก็บไว้ข้าง มักจะเงียบมากกว่าที่จะพูดมันออ กมาเวลาไม่พอใจ

เป็นคนเข้มแข็ง ปากแข็ง ไม่ค่อยพูดในสิ่งที่คิด ลึก ๆ แล้วก็เป็นคนที่บอบบาง แต่มักจะเก็บทุกอย่ างเอามาคิดไว้ บางทีก็เ ศ ร้ าอยู่คนเดียว แต่ก็หากิ จ ก ร ร มต่าง ๆ ทำอยู่ตลอ ดเพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดเกินไป

เลือ กกินส่วนที่ 3 ส่วนท้องปลาบ่งบอ กว่าคุณมีความดื้อ 80%

นิสัยคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมาก ๆ และยังมี สั ม ผั ส ที่ 6 อีกด้วย มักจะรู้เห็นในสิ่งที่คนปกติไม่เห็น เป็นคนที่สามารถเข้าอ กเข้าใจคนอื่นได้ง่าย เรียกว่าเข้าใจ ม นุ ษ ย์ ก็ว่าได้

พูดเ ก่ ง เจ รจ าเก่ง เป็นคนที่มักจะทุ่มเทเสมอโดยเฉพาะในเรื่องความรัก มีความรับผิ ดชอบสูง ฉลาด ใจกว้าง มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือคนที่ลำบาก แม้บางอย่ างจะช่วยอะไรไม่ได้ก็จะคอยเป็นกำลังใจ คอยอยู่ข้าง ๆ แทน

เลือ กกินส่วนที่ 4 ส่วนหางบ่งบอ กว่าคุณเป็นคนหัวดื้อมาก ดื้อ 99.99%

เป็นคนที่ดื้อสุด ๆ เลย มีอะไรมักจะพูดตรง ๆ ทำตรง ๆ ไม่มีเสแสร้ง ไม่ชอบก็คือไม่ชอบชัดเจน มาก และยังปฏิเสธคนที่มักตีสองหน้าได้

เพราะคุณไม่ชอบมาก ๆ เกี่ยวกับคนแบบนี้ ส่วนเวลาชอบอะไรก็บอ กว่าชอบตรง ๆ เหมือนกัน เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน เข้มแข็ง ทำอะไรด้วยความตั้งใจเสมอ

ที่มา horoscopedaily99