เลขที่บ้าน บอ กความสุขหรือทุ ก ข์คนในบ้าน

วันนี้เราจะมาดูพลังของ ตัวเลข ส่งผลอ ย่ างไรบ้ างกับบ้ านและเจ้าของบ้ าน และความห ม า ยของตัวเลข 1-9 ต ามหลัก ฮวงจุ้ย พร้อมวิธีการคำนวณเลขที่บ้ านหาผลลัพธ์มาฝากกัน ใครกำลังไปดูบ้ านหรือคอนโด เพื่อจะซื้ อเป็นที่อยู่อาศัย ต้องบอ กเลยว่างานนี้บ้ านเลขที่สำคัญไม่แพ้ตัวบ้ าน เ พ ร า ะความห ม า ยของตัวเลขเป็นตัวทำนายความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย ถ้าพร้อมแล้วต ามไปชมกันเลย

หลักการคิด เช่น ถ้าเลขที่บ้ านของคุณคือ 123/119 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+1+1+9 = 17 และนำ 1 + 7 = 8 ผลลัพธ์สุดท้ายของบ้ านคุณก็คือ เลข 8 นั่นเอง ส่วนความห ม า ยของแต่ละเลขจะเป็นอ ย่ างไร มาดูกันเลย

เลข 1 บ้ านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเ สี ยงเป็นที่รู้จัก

บ้ านหลังนี้มีความมั่นคงความเจริญ เจ้าของบ้ านจะก้าวหน้าในด้านการงานเป็นที่รู้จักในแวด ว งสังคม เป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่อยกับปัญหาของคนใกล้ชิดตลอ ด ภาระค่าใช้จ่ายในบ้ านค่อนข้างสูง บ้ านหลังนี้ ไม่ควร ให้หลอ ดไฟดับ หากไฟเ สี ยเปิดไม่ติดควรเร่งรีบเปลี่ยนให้มีความสว่างไสวเ พ ร า ะแสงไฟจะทำให้ฮวงจุ้ยของบ้ านดีเริด

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรทำบ้ านให้สว่างอ ย่ าปล่อยให้มืดเพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของดาวอาทิตย์ ส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอ ย่ างต่อเนื่อง

เลข 2 บ้ านนี้อยู่แล้วมีเสน่ห์เมตต ามหานิยม

เจ้าของบ้ านเป็นคนใจดีและมักชอบช่วยเหลือผู้อื่น จะอยู่ไม่ติดที่ หรือมีการปรับเปลี่ยนจัดบ้ านอยู่บ่อย ๆ มีการหมุนเวียนของเ งิ นทองอ ย่ างต่อเนื่องเหมาะกับการเปิดทำเลค้ าข า ย ด้านการงานต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาหรือต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง เ ค ล็ ด ลั บ ควรดูแลเรื่องน้ำอ ย่ าให้น้ำรั่วไหลเ พ ร า ะนั้นห ม า ยถึงการรั่วไหลของเ งิ นทองเป็นเหตุให้คุณสิ้นเปลืองและเป็นห นี้สินได้

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหาน้ำพุหรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่งในบ้ านเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวจันทร์ ส่งผลให้การเ งิ นคล่องตัวมีโชคลาภมากขึ้น

เลข 3 บ้ านนี้อยู่แล้วมีแต่จะประสบชัยชนะ สู้แล้วร ว ย

เจ้าของบ้ านเป็นคนใจดีและมักชอบช่วยเหลือผู้อื่น จะอยู่ไม่ติดที่ หรือมีการปรับเปลี่ยนจัดบ้ านอยู่บ่อยๆ มีการหมุนเวียนของเ งิ นทองอ ย่ างต่อเนื่องเหมาะกับการเปิดทำเลค้ าข า ย ด้านการงานต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาหรือต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง เ ค ล็ ด ลั บ ควรดูแลเรื่องน้ำอ ย่ าให้น้ำรั่วไหลเ พ ร า ะนั้นห ม า ยถึงการรั่วไหลของเ งิ นทองเป็นเหตุให้คุณสิ้นเปลืองและเป็นห นี้สินได้

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหาน้ำพุหรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่งในบ้ านเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวจันทร์ ส่งผลให้การเ งิ นคล่องตัวมีโชคลาภมากขึ้น

เลข 4 บ้ านนี้อยู่กิจการดี ทำมาค้ าขึ้น

เจ้าของบ้ านจะเป็นคนพูดคุยเจรจายิ้มง่ายน่าคบหามีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และที่บ้ านจะเป็นศูนย์กลางของเพื่อนบ้ านค่อนข้างอึกทึกเ สี ยงดัง เหมาะกับการที่จะเปิดร้านค้ าข า ย บ้ านหลังนี้มักไม่ข า ดเ สี ยงเพลงหรือต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอ ด เ ค ล็ ด ลั บควรปลูกต้นไม้ใบเขียวไว้จะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยของบ้ านได้อ ย่ างดี

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรปลูกต้นไม้ไว้ในบ้ านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้มีไว้สักหน่อยเพื่อเป็นการเสริมด ว งการค้ าข า ยให้โดดเด่น มากยิ่งขึ้น

เลข 5 บ้ านนี้อยู่แล้วมีแต่คำว่าร ว ย

บ้ านนี้จะสงบเงียบเหมาะกับการพักผ่ อ น มีความเป็นส่วนตัว เจ้าของบ้ าน มักมีมุมสงบส่วนตัวไว้อ่ า นหนังสือหรือพักผ่ อ น เป็นบ้ านที่มีบรรย ากาศของความเป็นธรรมชาติ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การดูแลอ ย่ างดี ควรจัดให้เรียบร้อยไม่ควรวางของเกะกะหรือถังขยะหน้าบ้ านจะทำให้การเ งิ นไม่หมุนเวียนการงานไม่ก้าวหน้าและอาจมีปัญหาสุ ข ภ า พ หิ้งพระหรือห้องพระควรจัดให้สะอาดเรียบร้อย

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง หากอยู่บ้ านนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาบ่อย ๆ อานิสงส์จะส่งผลให้ร ว ยแล้วร ว ยอีก

เลข 6 บ้ านนี้อยู่แล้วค้ าข า ยร่ำร ว ย มีเ งิ นถุงเ งิ นถัง

บ้ านหลังนี้มีบรรย ากาศแห่งความสุขและมีความสะอาดเรียบร้อยอ ย่ างดี เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม การตกแต่งบ้ านเน้นความสวยงามเป็นหลัก หากเปิดร้านค้ าก็จะได้รับการตอบรับอ ย่ างดี คนที่อยู่บ้ านนี้ไม่เหมาะกับการทำงานราชการเท่าไหร่นัก และควรตกแต่งห้องนอนให้สะอาดจะช่วยเสริมด้านความรักให้มั่นคงยั่งยืน ส่วนภายนอ กบ้ านหากมีอ่างบัวที่มีปลาและน้ำในอ่างต้องใสแจ๋วก็จะนำความมั่งคั่งในเรื่องการเ งิ น มาให้

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหาปลูกด อ กไม้สวยงามไว้ในบริเวณบ้ าน เช่น กุหลาบ จันทร์กระจ่างฟ้า กล้วยไม้ เป็นต้น จะช่วยเสริมด ว งให้ทำการค้ าราบรื่น มีแต่คนอย ากจะเข้ามาอุดหนุน

เลข 7 บ้ านนี้อยู่แล้วจะร ว ยมากหากอ ดทน

หากบ้ านของคุณตกเลขนี้คงต้องทำใจกับการเก็บกวาด และความไม่เป็นระเบียบของคนในบ้ าน เ งิ นทองไม่ค่อยหมุนเวียนเท่าไหร่นัก รวมถึงสุ ข ภ า พของคุณอาจมีการเ จ็ บ ป่ ว ยอยู่บ่อย ๆ แต่ข้อ ดีของบ้ านหลังนี้คือความเงียบ เป็นบ้ านที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามายุ่งวุ่นวาย หากมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะส่งผลให้ได้รับโชคลาภอยู่บ่อย ๆ ส่วนเรื่องของฮวงจุ้ยหากมีน้ำนองเฉอะแฉะก็ควรถมหรือปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้ครอบครัวมีสุขและเ งิ นทองสะพัดมือมากขึ้น

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นทำบ้ านให้ใหม่และสะอาดอยู่ตลอ ดเวลาซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลของดาวเส า ร์ ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

เลข 8 บ้ านนี้อยู่แล้วมีแต่ร ว ย ร ว ย ร ว ย

บ้ านหลังนี้ส่งผลดีในเรื่องโชคลาภและการสะพัดของเ งิ นเรียกว่าดีเยี่ยม คนในบ้ านจะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆ จุดดีของบ้ านนี้ หากคุณด ว งดีเรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใดก็มักจะสมปราถนารวมถึงการได้โชคลาภก้อนใหญ่ แต่หากวันใดที่คุณด ว งตกก็มักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้กลุ้มใจ รวมถึงปัญหาด้านความรักที่อาจมีเรื่องรักซ้อนทำให้เกิดความทุ ก ข์เศร้าเ สี ยใจ ผู้อยู่อาศัยควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้ าง

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน ผลบุญจะส่งผลให้คุณอยู่อาศัยนี้บ้ านนี้อ ย่ างมีความสุขและรุ่งเรือง

เลข 9 บ้ านนี้อยู่แล้วหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

บ้ านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคนในบ้ าน ยิ่งหากมีการสวดมนต์เป็นประจำจะทำให้คนที่อยู่ในบ้ าน มีความสุขแม้จะทำการสิ่งใดก็จะได้รับความสำเร็จ มีโชคลาภอยู่บ่อยๆ ในด้านการงานก็จะมีโอกาสดีๆ เข้ามา บ้ านหลังนี้ไม่เหมาะกับการเปิดทำเลค้ าข า ย แต่หากคุณทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะส่งผลดีให้กับคุณอ ย่ างมหาศาล

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อย ๆ อานิสงส์จะส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

ที่มา s h a r e g a n p a i  khoddeeja