เราไม่ทิ้งกัน ใครขึ้นสถานะต ามนี้ ไม่ต้องกังวล

เราไม่ทิ้งกัน ใครขึ้นสถานะต ามนี้ ไม่ต้องกังวล

จากกรณีที่รัฐบาล ได้มีมาตรการ จ่ายเงินเยียวย า 5000 บาท โดยลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แม้ในตอนนี้เวลาจะผ่านมากว่า 20 วันแล้วนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ทว่าหลาย ๆ คนยังมีความหวังว่าจะได้รับเงินโอนช่วยเหลือ 5,000 บาท ในไม่ช้านี้

ล่าสุด เราไม่ทิ้งกัน ได้ขึ้นสถานะใหม่คือ อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อ มูลที่นำส่งเพิ่ม สำหรับคนที่ถูกขอข้อ มูลเพิ่มไปก่อนหน้านี้ โดยที่ทางธนาคารกรุงไทย ได้เข้ามาอธิบายเพิ่มว่า สถานะตรวจสอบข้อ มูลที่นำส่งเพิ่ม หมายความว่า

ท่านกำลังอ ยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบข้อ มูลว่าเข้าหลักเกณฑ์ต ามเงื่อนไขของมาตรการหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ระบบกำลังตรวจสอบอ ยู่และจะมีการทยอ ยแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง

ในส่วนของคนที่ระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินโอนนั้น ทางธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า จะมีการโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 22 เมษายน นี้