เราเก่ง ดี มีคุณค่าในตัวเอง ต้องเป็นเลือก ไม่ใช่คนที่ถูกเลือก

เราเก่ง ดี มีคุณค่าในตัวเอง ต้องเป็นเลือก ไม่ใช่คนที่ถูกเลือก

จะว่าไป ชีวิตเขาเรา เราเลือกเอง ไม่จำเป็นต้องทำຕามใคร รักตัวเอง ทำตัวเองให้ดี เพราะการเป็นผู้เลือกทำให้เรามีค่า

จงเลือกที่จะพึ่งตัวเองให้มากขึ้น เลือกที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลง ไม่อดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ฝืนทำในสิ่งที่ไม่อຢากทำ เมื่อจะทำอะไร หรือไม่อຢากทำอะไร ก็ให้คิดว่า ทุกสิ่งฉันเลือกเองได้ ทั้งการเลือกที่จะทำ หรือเลือกที่จะไม่ทำ ฉันเป็นคนกำหนด

ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจำเป็นต้องอยู่ต่อไปจริงๆ ก็ให้คิดว่า ฉันเลือกอยู่กับสิ่งนี้ เมื่อฉันเลือกแล้ว ก็จะรับผิดชอบและทำให้ดีที่สุด ถ้ามีโอกาสเลือกใหม่ ฉันก็จะเลือกใหม่ แต่ตอนนี้ตัดสินใจเลือกแล้ว ฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

แล้วรับผิดชอบต่อผลของการเลือกนั้นด้วย ถ้าได้ผลไม่ดี ไม่ถูกใจซ้ำๆ ก็มีสิทธิ์เลือกใหม่ได้ ไม่มีคำว่า ฝืนทำ หรือถูกบังคับให้ทำเพราะไม่มีทางเลือก อีกต่อไป จะมีแต่คำว่า เลือกอยู่เลือกทำเท่านั้น ทั้งที่พอใจและไม่พอใจ แต่ก็ถือว่า เลือกอยู่เลือกทำแล้ว

เพราะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ตอนนี้จะเลือกได้ พร้อมรับผิดชอบ และรอคอยโอกาสที่จะเลือกใหม่ต่อไป จะไม่มีวันเสียกำลังใจเลย แต่จะเกิดความภูมิใจ และรู้สึกเป็นผู้ชนะในทุกโอกาส แม้ในຢามวิกฤติ

ส าเ ห ตุหลักๆเลย ที่คนไม่กล้าเป็นผู้เลือก เพราะ

1 มีคนช่วยเหลือมากไป เลยเลือกไม่เป็น เช่น เด็กที่พ่อแม่รักและຕามใจมาก พ่อแม่ช่วยเลือกตัดสินใจให้ตั้งแต่เด็กๆ พอโตขึ้นเลยตัดสินใจไม่เป็น เลือกเองไม่ได้

2 กลัวความผิดพลาด กลัวถูกหาว่าเป็นคนโง่ กลัวเลือกผิด จึงคิดมากและกังวล

3 มีประสบการณ์ชีวิตน้อย ไม่ค่อยได้เห็นโลกกว้างข้อมูลน้อย

4 ชินกับของเดิม เคยเป็นอยู่อย่างไรก็อย่างนั้น ชินแล้วไม่อຢากเปลี่ยนแปลง

5 อຢากได้ความรักจากคนอื่น คิดว่าถ้าเลือกຕามเขา เขาคงรักเรา ชอบเรา จึงเลือกຕามเขาโดยไม่คิดมาก

6 เลือกຕามคนอื่น เพราะไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง จึงคิดว่าปลอดภัยถ้าจะเลือกຕามคนอื่น บางคนเลือกຕามคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ โดยไม่คิดเองเลยก็มี แม้แต่จะกินอาหาร ก็เลือกสั่งຕามๆ กันใช่ไหม

ขอบคุณที่มา อ่านสนุก