เมื่อเกิดเป็นผู้หญิงยุค 2020 อย่ าหยุดทำ 13 สิ่งนี้

เมื่อวันนี้คุณนั้นเกิดเป็นผู้หญิงยุค 2020 ผู้หญิงสมัยนี้นั้นจะต้องทำงานเก่งและสามารถที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ที่สำคัญไปยิ่งกว่านัั้น แม้เธอจะอายุมากก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ การทำงานและสร้างความสุขให้กับตัวเอง และบทความนี้ก็อย ากจะบอ กคุณเกี่ยวกับเมื่อเกิดเป็นผู้หญิงยุค 2020 อย่ าหยุดทำ 13 สิ่งนี้ ไปดูกันว่าผู้หญิงสมัยนี้อย่ าหยุดทำอะไรบ้าง

ผู้หญิงสมัยนี้ ต้องสตรองและเข้มแข็งมากกว่าเมื่อก่อนค่ะ อย่ าคิดหวังพึ่งผู้ช ายมากจนเกินไป เพราะวันไหนที่เรา ต้องอยู่คนเดียวขึ้น มา เราจะทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าเรามัวแต่ จะหวังพึ่งผู้ช ายหรือคนอื่นๆนะคะ สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในตอนนี้ก็คือ การพย าย ามทำอะไร

ด้วยตัวของเราเอง ยืนให้ได้ด้วยตัวของเราเอง อย่ าพย าย ามหวังพึ่งคนอื่น มากจนเกินไป จนเราไม่สามารถทำอะไรประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง อย่ าลืมนะว่าชีวิตคนเรานั้น ไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปหรอ กนะ

สักวันหนึ่งเราอาจจะไม่เหลือที่พึ่งใดๆเลย และจำเป็นที่จะต้อง พึ่งพาตัวเอง เพราะฉะนั้นจงยืนให้ได้ด้วยตัวของเราเอง เป็นผู้หญิงยุคนี้ ต้องเข้มแข็งและสตรอง และสามารถหาเงิน เลี้ยงปากท้องให้ตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องแบมือขอฝ่ายช ายเสมอไป

และสักวันหนึ่ง หากเราต้องอยู่ตัวคนเดียว เราก็จะสามารถผ่ านมันไปได้ และนั่นจะทำให้เราเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดในสังคมได้ โดยไม่ต้อง หวังพึ่งใครให้เสียเวลา

1 อย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอ กาสทำได้ ก็ให้รีบทำ เ สี ย เถิด

2 อย่ าหยุดทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

3 อย่ าหยุดออม ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้ อพันธบัตรรัฐบาล ซื้ อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่ านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

4 อย่ าหยุดสวย จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

5 อย่ าหยุดฉลาด จงอย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

6 อย่ าหยุดหาเงิน พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

7 อย่ าหยุดท่องโลกกว้าง นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

8 อย่ าหยุดคบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง อย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

9 อย่ าหยุดหาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จัก เ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

10 อย่ าหยุดเล่นกีฬา ออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

11 อย่ าหยุดรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

12 อย่ าหยุดกตัญญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

13 อย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่ งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

ที่มา 108resources, meeyim