เมื่ออายุมากขึ้นทุกวัน ควรทำ 5 สิ่งนี้ ให้เป็นที่รักของลูกหลาน

เมื่อวันนี้คุณนั้นอายุมากขึ้นทุกวัน และคนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ชอบที่จะเอาแต่ใจตัวเอง จนทำให้ลูกหลานไม่อย ากที่จะอยู่ใกล้ แต่บทความนี้อย ากจะบอ กคุณเกี่ยวกับ เมื่ออายุมากขึ้นทุกวัน ควรทำ 5 สิ่งนี้ ให้เป็นที่รักของลูกหลาน ไปดูกันว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อที่จะเป็นที่รักของลูกหลาน

คนบางคนตอนมีอยู่กลับไม่เห็นค่า แต่พอเสียสิ่งนั้นไปกลับโหยหาและอย ากได้มันคืน มา ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะละเลยในสิ่งที่ตนมี และโหยหาในสิ่งที่ยังไม่มี คนเรามักจะเห็นคุณค่าอะไรบางอย่ าง ตอนที่จะเสียมันไปหรือเสียมันไปแล้วหรือไม่มีอยู่แล้ว

แต่ตอนที่มีอยู่ กลับไม่คิดที่จะดูแลหรือรั ก ษ ามันเอาไว้ คนรักกันตอนอยู่ด้วยกันกลับไม่คิดที่จะดูแลกัน พอจะเลิกกันหรือหมดรักกันไป กลับพย าย ามมาดูแลหรือคิดทำดี ซึ่งพอถึงตอนนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะ อย่ ามาคิดอะไรได้ตอนที่มันสายไปแล้ว

เพราะเราอาจจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้อีก ตอนที่เรามีโอ กาสก็จงไขว่คว้าโอ กาสนั้นไว้ซะ แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายหรือต้องเสียใจในภายหลัง ทำทุกวันให้มันดีที่สุด รักคนที่เขารักคุณให้มาก อย่ าทำให้เขาเสียใจหรือต้องมีน้ำต าเลย

แก่อย่ างมีคุณค่าจงชราอย่ างมีคุณภาพ อยู่ไปนานๆ ให้ลูกหลานเคารพรัก อย่ าแก่เพียงเพราะกินข้าว หรือแก่เพราะอยู่นาน เมื่ออายุมากขึ้นแล้ว จงใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นต ามอายุของเรานะ

1 อายุมากขึ้นก็เปรียบไปดั่งไม้ใกล้ฝั่ง

ตัณ หา ต้องลดลง ความโลภ ความโ ก ร ธ หลง ต้องลดลง คุณธรรมความสุขุมจะต้องมากขึ้น ความเมตต า กรุณา มุทิต า อุเบกขา ต้องมากขึ้น หมั่นเตือนตัวเองเอาไว้ว่า อยู่ให้ลูกหลานเคารพรัก มิใช่อยู่ให้ลูกหลานหวาด กลัว จนไม่มีใครยอมเข้าใกล้

2 ต้องรู้จักวางอารมณ์

สังคมในอดีตมีความย ากของคนในอดีตสังคมในปัจจุบันมีความย ากของคนในปัจจุบัน เช่นกันอย่ าเอาความคิดเรามาเป็นที่ตั้งไม่พอใจอะไรก็ว่าลูกหลานด้วยอารมณ์ถ้าทำเช่นนี้ครั้งหนึ่ง คุณธรรมจะห า ยไปครั้งหนึ่งวาสนาของลูกหลานห า ยไปส่วนหนึ่ง เพราะพ่อแม่คือพระพรหมของลูก หากพ่อแม่เอาแต่ แช่ ง ด่ าลูกหลานจะเจริญได้อย่ างไรกัน

3 เมื่ออายุมากขึ้นต้องรู้จักวางมือ

คุณไม่มีทางทำงานไปได้ตลอ ดชีวิต หรือ คิดดูแลลูกหลานไปจนวันสุดท้ายของเขา ฉะนั้นต้องรู้จักวางมือ ลูกหลานมีบุญวาสนาและทางเดินของลูกหลานเองหากคิดแทนไปเสียหมด คุณนั่นแหละที่จะ เหนื่อยตลอ ดช าติ วันหนึ่งที่คุณจากไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อย่ างไรกัน การรู้จักวางมือคือ การฝึกเชื่อใจในลูกหลานของเรา และเป็นการส่ งเสริมลูกหลานไปในตัวด้วย

4 อายุมากขึ้นแล้ว ต้องรู้จัก ตั ด ใจ

บางสิ่งบางอย่ าง เมื่อ สู ญเสีย ไปแล้วก็อย่ าได้ยึดผูกคิดให้ได้ว่าเดิมทีมันก็ไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้ว และ วันสุดท้ายในชีวิตคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้น ฉะนั้น ตัดใจได้ในสิ่งที่ สูญ เสียไปแล้วจะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ควรมีอยู่ไว้ได้

5 เมื่ออายุมากขึ้นให้รู้จักปล่อยวาง

ต้องรู้จักปล่อยวางเรื่องราวบางอย่ าง ที่ควรต้องปล่อย เพราะใจของคนเราแบกรับได้จำกัดอย่ าเอาแต่คับ แค้น ฝัง ใจ ปล่อยวางตำแหน่งฐานะที่เคยดำรง ปล่อยวางอดีต เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เป็นสุขได้ในวัยชราให้ได้

ที่มา forlifeth, meeyim