เมื่อต้องเจอคน เน ร คุณ ให้บทความนี้เป็นทางออ กของคุณ

เมื่อต้องเจอคน เน ร คุณ ให้บทความนี้เป็นทางออ กของคุณ

คนที่รู้จักทดแทนบุญคุณคน มักจะได้รับโอกาสอยู่เสมอ แตกต่างจากคนเน รคุณที่มักจะไม่ได้รับโอกาสใดๆทั้งสิ้นในสังคม เพราะฉะนั้นจงอย่าเป็นคนลืมบุญคุณคน หากใครทำดีกับเราก็จงจำเขาเอาไว้ และตอบแทนเขาเมื่อมีโอกาสให้เหมาะสมกับที่เขาเคยช่วยเหลือเราเอาไว้

ความ กตัญญู นั้นเป็นสัญญาณบ่งบอ กของความดี การ เน รคุณ ผู้มีพระคุณคือ การกระทำที่ชั่วช้าในสังคม ไม่มีใครที่อย ากจะช่วยคนที่ไม่รู้บุญคุณคนหรอ ก เพราะต่อให้ทำดีกับคนประเภทนี้ยังไง สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย บางครั้งอาจจะสูญเสียมากกว่าที่จะได้รับก็เป็นได้

แตกต่างจากคนที่กตัญญูรู้จักบุญคุณคน ไม่ว่าจะไปไหน มาไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับพร้อมช่วยเหลือเสมอ เพราะคนแบบนี้มักจะทดแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณเมื่อมีโอกาส แตกต่างจากพวกชอบเนรคุณคนที่ไม่คิดจะตอบแทน แถมยังแว้งกัดอีกด้วย

เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จได้ หากเป็นคนเนรคุณบุญคุณคนอย่างแน่นอน เพราะคนเราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้

เมื่อคุณต้องเจอ กับคน เ น ร คุณ ขอให้บทความนี้เป็นทางออ กให้ถ้าจะทำอะไรให้ใครท่องไว้เลยครับ อย่ าหวังผลตอบแทนแล้วจะมีความสุขกับการให้ไม่ว่าจะให้ไปในวงกว้างหรือให้เฉพาะบุคคลเพราะคุณจำเป็นต้องให้อะไรดีๆกับใครสักร้อยคนถึงจะมีหนึ่งคนที่เขาจำคุณได้ว่า

เคยมีบุญคุณกับเขาและอาจต้องให้เป็นพันหรือหล า ยพันคนถึงจะมีสักคนที่อย ากตอบแทนบุญคุณคุณอย่ างเหลือเกินธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่ างนี้ถ้าทำดีกับคนๆเดียวพึงหวังว่าเราจะทำบุญแบบให้เปล่ า และอาจคาดหวัง

ไว้แบบเผื่อใจด้วยว่าคนที่เราดีด้วยวันหนึ่งอาจสนองคุณด้วยการทำร้ า ยเราและนั่นอาจเป็นเพราะเราเคยทำเช่นนั้น มาก่อนโดยไม่รู้ตัวและจำไม่ได้แล้วตั้งแต่อ ดีตกาลนานไหน

ก ร ร มที่ลืมบุญคุณคนก็จะทำให้เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วยเหลือในย ามลำบากแต่หากถึงขั้นเ น ร คุณได้นี่จะต้องโดนโ ท ษ หนักทำอะไรต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับตกต่ำอย่ างไม่คาดฝัน

ธรรมชาติพิเศษของการใช้ห นี้บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่งคือยิ่งห นี้ สูงแล้วคุณใช้คืนอย่ างสมน้ำสมเ นื้ อคุณจะได้คะแนนบวกมหาศาลน้ำหนักของก ร ร มดีที่คุณทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต่ำแม้ชาติปัจจุบันถูกก ร ร มเก่าร้ า ยๆ

เล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาต ามสมควรการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณให้อยู่สุขสบายจะเป็นตัวตั้งเป็นหลักประกันว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าจะเจริญรุ่งเรืองในการทำมาหากินยิ่งๆขึ้นไป

กับทั้งเป็นผู้ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถูกแย่งชิงหรือมีเหตุให้เ สี ยมรดกไปอย่ างไม่สมควรนี่เป็นหลักการสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนเป็นทาย าทแห่งก ร ร มของตนทุกคนจะเป็นผู้รับมรดกที่ตนสร้างทำไว้อย่ างเป็นรูปธรรม

ถาม ทำไมคนบางคน ทำคุณคนไม่ขึ้นแล้วเจอแต่มิตรที่ไม่ค่อยจริงใจและโดนหักหลังบ่อยคะตอบ ถ้าด ว งจะเป็นคนทำดีไม่ขึ้นจริงก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าทำไมถึงเป็นอย่ างนั้นการทำดีไม่ขึ้น ทำคุณบูชาโ ท ษ โปรดสั ต ว์ ได้บ า ป

หรือทำบุญกับใครเขาไม่กตัญญูไม่มีแ ก่ ใจมาสนองพระคุณแต่กลับมาแ ท งข้างหลังหรือเล่นงานกันตรงๆด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็เพราะเราเคยร้ า ยแบบเดียวกันกับผู้มีพระคุณจะเป็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์หรือคนที่ให้ความช่วยเหลือก็ต ามทำกับเขาอย่ างไรด ว ง ก็ออ กมา

แนวนั้น ณ ที่ที่ก ร ร มเผล็ดผลบางคนแค่ต้นชีวิตบางคนครึ่งชีวิตบางคนก็ทั้งชีวิตแต่ต่อให้เป็นเรื่องจริงและเรารู้อยู่กับตัวก็ช่างเถิดมันเป็นของเก่า เราทำบุญใหม่ก็ได้บุญใหม่ได้ใช้ห นี้ ก ร ร ม ได้ทำให้ใจพัฒนาขึ้นคนอื่นจะเป็นยังไง

กับเรามันเรื่องของเขา ก ร ร มของเขาแล้วยิ่งถ้าเรารู้จากประสบการณ์ตรงว่าเจอคนกตัญญูบ้างเจอคนเ น รคุณบ้างสลับๆกันครึ่งต่อครึ่งอันนั้นก็สะท้อนว่าเราเคยเป็นคนธรรมดาที่นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้าง ว่าใครเป็นผู้มีพระคุณที่ควรทดแทนเราก็รับก ร ร ม

ที่สมกันต ามธรรมดาแล้วทำดีถึงไม่ได้ดี ก็รู้สึกดี เราได้รางวัลแน่ๆจากใจตัวเองอยู่แล้วมือที่หยิบยื่นปากที่พูดช่วย ด้วยจิตที่คิดให้ถ้าไม่สว่างขึ้น ไม่รู้สึกดีขึ้นก็ผิดธรรมชาติไปหน่อยล่ะเล็งแค่นี้พอแล้ว เรื่องอื่นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเลย

ที่มา  pakwanja