เปิด 4 อาชีพ ที่ได้เงิน 5000 ล็อต 3 โอนแล้ววันนี้

เปิด 4 อาชีพ ที่ได้เงิน 5000 ล็อต 3 โอนแล้ววันนี้

รอลุ้นอีกวันสำหรับ ใครที่ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับมาตรการเยี ยวย า 5,000 บาท ผู้ได้รับผลกระทบของการ แพ ร่ระบ า ด ได้มีการจ่ายเงินล็อตแรก และ ล็อตที่ 2 ไปแล้ว ใครที่รอรับเงินอ ยู่ ล็อตที่ 3 รอลุ้นอีก 8 แสนคน เตรีย มรับเงิน 5,000 บาท สำหรับ 4 อาชีพ รอรับเงิน 15-17 เม.ย. นี้

ล่าสุดความคืบหน้า จากแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพและข้อความ สำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้ว ยังไม่ได้รับเงิน คาดว่า เป็น 4 อาชีพนี้

อาชีพอิสระ
รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
กิจการส่วนตัว
ค้าขาย

4 อาชีพเตรีย มก ดเงิน 15-17 เม.ย.นี้ คลังโอนเงิน 5,000 ให้อีก 8 แสนคน พร้อมเปิดให้คนไม่ได้สิ ทธิ์ ยื่นอุท ธรณ์ขอตรวจสอบใหม่ได้ เริ่ม 20 เม.ย.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวย า 5,000 บาท ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พย าย ามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคนโดยเร็วที่สุด

โดยในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน 2563 จะเริ่มทยอ ยส่ง SMS และโอนเงินเยี ยวย าในรอบที่ 3 ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 8 แสนราย คิดเป็นมูลค่า 4 พันล้านบาท