เปลี่ยนชีวิตให้เรียบง่าย เปิดรับสิ่งดีๆ ด้วย 6 วิ ธีง่ายๆ

ชีวิตที่มีความสุข ในนิย ามของหล า ย ๆ คนก็คงจะหนีไม่พ้นการมีชีวิตที่สะดวกสบาย มีเงินทองใช้สอยได้ไม่ข า ดมือ หรือแม้แต่การมีเวลาเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนใช่ไหมคะ จริงแล้ว ๆ

ที่ว่ามาเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ แต่เชื่อว่าปัจจัยที่น่าจะสำคัญมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องสุ ข ภ า พร่างกาย เพราะถ้าหากเรามีสุ ข ภ า พที่แข็งแรง ไม่มีโ ร คภั ยมาเบียดเบียน เราก็สามารถใช้ชีวิตกันได้อ ย่ างมีความสุขแล้วใช่ไหมล่ะค่ะ

คุณเชื่อหรือไม่ว่าความคิดของคนเรามีพลัง มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์และผลักดันสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอ ย่ างมากมาย เรื่องราวดีๆหรือเลวร้ า ยที่เราประสบพบเจอนั้น มาจากสิ่งที่เราคิดทั้งนั้น กล่าวคือ หากคุณมองโลกในแง่ดี คุณก็จะมีพลังด้านบวกที่คอยสนับสนุนให้ตัวคุณมีพฤติก ร ร มที่ดี ทำแต่สิ่งที่ดี และคุณก็จะได้รับผลดีเป็นการตอบแทน

1.เล่นโซเชียลให้น้อยลง

หัน มาพูดคุยกับคนรอบข้าง ตัวจริง เ สี ยงจริงบ้างค่ะ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ กับคนรอบข้างให้แน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้นนั่นเอง และบางทีการจมในโซเชียลมากไป ก็อาจทำให้เกิดความเ ค รี ย ดได้เพราะในแต่ละวัน มี ดราม่ามากมาย คงจะดีไม่น้อย ถ้าเราเล่นโซเชียลให้น้อยลง และเงยหน้าขึ้น มาคุยกับคนที่เรารักมากขึ้น

2.หัน มาใส่ใจเรื่องการออ กกำลังกาย

ทำต ารางการออ กกำลังกาย ออ กมาเลยค่ะ ถ้าทำได้ก็ทำเครื่องหมายบางอ ย่ างที่บอ กว่า เราทำได้แล้ว คล้ายๆกับการทำ Todolist วิ ธีการแบบนี้จะทำให้เราภูมิใจยิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถออ กกำลังกายได้ ต ามเป้าหมาย หรือถ้าคุณคิดว่า การออ กกำลังกาย มันน่าเบื่อเกินไป ก็ลองเลิกออ กกำลังกายแบบวิ ธีเดิมๆ แล้วหาวิ ธีออ กกำลังกายใหม่ๆ ที่สนุกขึ้น และท้าทายตัวเองมากยิ่งขึ้น

3.กำหนดต ารางนอนให้ครบ 7 ชั่ วโมง

เพราะการนอนดึกเกินสี่ทุ่ม ร่างกายเราจะไม่ได้รับโ ก รทฮ อร์โ ม น มาซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอ และการนอนน้อยกว่า 7 ชั่ วโมง ก็จะทำให้เ สี ยสุ ข ภ า พได้ มามีสุ ข ภ า พที่ดี ด้วยการจัดเวลานอน อาจจะเริ่มจากนอนให้ครบ 6 ชั่ วโมงก่อนก็ได้ แล้วขยับไปให้ถึง 7 ชั่ วโมง และที่สำคัญต้องนอนตอนสี่ทุ่มนะคะ

4.หาเวลาว่างให้กับตัวเอง

เพราะร่างกายเอง ก็ต้องการพัก ตัวเราเองก็อย ากจะไปทำอะไร ที่ผ่อนคล า ย และทำสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะ ลองจัดเวลาชีวิตตัวเองดีๆ ให้งานกับชีวิตส่วนตัวบาลานซ์กัน มากขึ้นค่ะ

5.หัดทำอาหารคลีนๆด้วยตัวเราเอง

ถ้าอย ากมีหุ่นดี สุ ข ภ า พดี แล้วลองหัน มาใส่ใจเรื่องอาหารการกิน มากขึ้น และสิ่งที่น่าสนใจคือ ลองเข้าครัวทำอาหารคลีนๆ กินเองค่ะ อาจจะสัปดาห์ละ 2-3 วันก็พอ การทำอาหารเอง จะช่วยควบคุมแคลอรี่ และคัดเลือ กอาหารที่มีประโยชน์ ต ามที่เราต้องการได้จริงๆค่ะ

6.บันทึกสิ่งดีๆลงในสมุดบันทึกประจำวัน

เพื่อให้จิตใจเราสดใสขึ้น ต้องเริ่มจากตัวเราค่ะ แม้ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเยอะสักแค่ไหน เราก็ต้องมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และจดบันทึกลงไป สิ่งดีๆหล่านี้จะช่วยเยียวย าจิตใจ ให้เราสดใสขึ้น ผ่อนคล า ยความเ ค รี ย ดได้เป็นอ ย่ างดี และยังทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่า ในตัวเราเองด้วยนะคะ

ที่มา  yakrookaset