เปลี่ยนจากเอาเ งิ นซื้ อห ว ย มาซื้ อ กองทุน ผลตอบแทนไม่มาก แต่ได้คืน

หล า ยคนให้ความหวังกับการซื้ อห ว ยเพื่อจะถูกรางวัลใหญ่ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การซื้ อห ว ยเมื่อถูกอาจจะทำให้เรานั้นกล า ยเป็นคนร ว ยชั่ วข้ามคืนก็จริง แต่เรื่องแบบนี้คือต้องอาศัยด ว งด้วยนะ ฉนั้นจะดีกว่าไหม ถ้าเราจะร ว ยด้วยวิ ธีอื่น

ทุกคนอย ากร ว ยทั้งนั้น โดยเฉพาะคนทำงานหาเช้ากินค่ำที่ยังมีภาระห นี้สินรุงรังต้องสะสาง บางคนเลือ กที่จะพัฒนาตัวเอง หรือทำงานหนัก เพื่อไปสู่เป้าหมายที่มั่งคั่ง แต่หล า ยคนหวังร ว ยทางลัด เลือ กที่จะเ สี่ ย งด ว งด้วยการซื้ อ ล็ อ ตเ ต อ รี่

หรือห ว ยใต้ดินที่สามารถเก็งกำ ไ รเลขเด็ดได้ครบทุกทิศทาง ทั้ง เ ต็ ง โ ต๊ ด เพราะหลงเชื่อว่าผลตอบแทนที่ได้มันคุ้มค่ากับการเ สี ยเ งิ นเ สี่ ย งโชค แต่ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่มักไม่ถูกรางวัล บางรายซื้ อมาทั้งชีวิตไม่เคยถูกเลยก็มี หรือบางกรณีถูกบ่อยจริง แต่นับเ งิ นรางวัลรวมแล้ว

ไม่คุ้มกับเ งิ นที่ซื้ อไป จะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่ฟลุ๊คคว้าแจ็กพ็อต ร่ำร ว ยจากห ว ยไปชั่ วชีวิต เพราะหากเราวิเคราะห์ตัวเลขเชิงสถิติจะ

พบว่า ล็ อ ตเ ต อ รี่ทั้งหมดที่ออ กมีจำนวน 1 ล้านหมายเลข ขณะที่มีจำนวนรางวัลเพียง 14,168 รางวัล ดังนั้น คนซื้ อล็ อ ตเ ต อ รี่จะมีโอกาสถูกรางวัล

แค่ 1.4168เปอร์เซน แต่ถ้าคิดเฉพาะรางวัลที่ 1 เลข 6 ตัวตรงที่ทุกคนต้องการ โอกาสถูกมีเพียง 1 ในล้านเท่านั้น

จึงไม่น่าแปลกใจที่คนส่วนใหญ่จะผิ ดหวังจากการซื้ อห ว ยในทุกงวด หากมีใครคิดว่าห ว ยคือ การลงทุน มันก็อาจจะเป็นการลงทุน

ที่มีความเ สี่ ย งมหาศาลเกินไป ไม่ใกล้เคียงหลักการ High Risk – High Return เลยด้วยซ้ำ เพราะเราอาจต้องเดิมพัน

ด้วยอนาคตทั้งหมดของเราก็เป็นได้ หากอย ากร ว ย ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ห ว ยไม่ใช่การลงทุน เล่นเอาสนุก

ให้อะดรีนาลีนได้สูบฉีดก็พอ แต่ควรแบ่งเ งิ นจากการเล่นห ว ยทุกเดือน นำไปลงทุนในท รั พ ย์สินที่สร้างผลตอบแทน

ได้อ ย่ างแท้จริง อาทิเช่น การแบ่งเ งิ นไปซื้ อ กองทุน เป็นต้น สาเหตุที่ยกตัวอ ย่ าง กองทุน เพราะเดี๋ยวนี้ใช้เ งิ นลงทุนน้อยไม่ต่างจากห ว ย

หลักร้อยก็ลงทุนได้ มีประเภทให้เลือ กซื้ อหลากหล า ย เหมือนห ว ยที่สามารถเลือ กแทงได้เป็นล้านหมายเลข แต่บางคนอาจคิดว่าการซื้ อ กองทุน เป็นสิ่งยุ่งย าก

ต้องหาข้ อมูลเยอะแยะ ขอบอ กว่าไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น เพียงแค่คลิกค้นหาข้ อมูลในอินเทอร์เน็ตเล็กน้อย

ก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้แล้ว หรือหากไม่ถนัด ก็แค่เดินเข้าสาขาธนาคาร เพื่อสอบถามข้ อมูล และซื้ อขายกองทุนได้เช่นกัน สิ่งที่

กองทุน แตกต่างจาก ห ว ย คือ เ งิ นต้นที่ลงทุนไปคงอยู่ ไม่สูญห า ยทั้งหมด ถึงแม้จะข า ดทุนในระยะสั้น

แต่สามารถถือลงทุนระยะย าวได้ตลอ ดต ามเงื่อนไขของกองทุน อาจมีอายุเป็นปี หรือสิบปีก็ได้ รอจนถึงวันที่กลั บมามีกำ ไ รค่อยขายออ ก

หรือในระหว่างทางเราสามารถถอนออ ก หรือซื้ อเพิ่ม ได้ตลอ ดเวลา ที่สำคัญ กองทุน มีมืออาชีพคอยทำหน้าที่ดูแลเ งิ นให้เรา

ซึ่งจะช่วยตัดล ดความเ สี่ ย งไปได้มาก นอ กจากนี้ หากเลือ กกองทุนดีๆ ยังมีปันผลให้ทุกปีอีกด้วย แม้การซื้ อ กองทุน

จะให้ผลตอบแทนไม่หวือหวาเท่า ล็ อ ตเ ต อ รี่ แต่โอกาสได้เ งิ นตอบแทนกลั บมามีมากกว่า และอ ย่ างน้อยก็ยั่งยืนกว่า ล็ อ ตเ ต อ รี่ แน่นอน

ที่มา  magicstory88