เช็ กด่ ว น ออมสิน ปรับเกณฑ์ปล่อยสินเชื่ อ ใหม่

สำหรับ ธ ออ มสิน ล่าสุด นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออ มสินเปิดเผยว่า ธนาคารออ มสินได้​ปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ ในภาวะวิกฤติ โดยใช้เกณฑ์หลักทรัพย์ค้ำประ กั นแทน การพิจารณจาก​กระแสเงินสด เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่มีปัญหาสภาพคล่องในช่วงนี้​

เพราะการวิเคราะห์รายได้ของผู้ขอกู้​ คงไม่สามารถใช้ได้​ไปอีก​1-2 ปีข้างหน้า เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ จำเป็นต้องหยุดชั่วคราว​ ย่อ มส่งผลกระทบต่อรายได้ ของประชาชนและผู้ประกอบการ ดังนั้นหากไม่ปรับเกณฑ์ ลูกหนี้ก็อาจไม่สามารถเข้าสินเชื่อได้ สุดท้ายอาจกลายเป็นหนี้เสียของธนาคารได้

สำหรับการดูแลหนี้เสียนั้น ธนาคารเชื่อมั่นว่า จะสามารถบริหารจัดการหนี้เสียให้อยู่ในเป้าหมายไม่เกิน4%ภายในปีนี้​ และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธนาคาร จะมีการเพิ่มสำรองเพิ่มเติมด้วย เพื่อรองรับหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้จะส่งผลให้กำไรของธนาคารลดลง แต่ธนาคารก็จะแข็งแรงมากขึ้น

ส่วนการให้สินเชื่อ ในโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ โดยมีรถยนต์เป็นหลักประ กั น โดยการลดดอ กเบี้ยลงเหลือ 18% จากอัตราดอ กเบี้ยในตลาดที่ 24-28% รวมถึงการให้สินเชื่อเอสเอ็มอี

ที่นำที่ดินมาค้ำประ กั น ในอัตรา 5.99% ต่ำกว่าตลาดที่คิดดอ กเบี้ย 15-30% เชื่อว่าไม่กระทบทำให้ธนาคารขาดทุน ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาเอสเอ็มอีมีการขอกู้ค่อนข้างมาก เต็มวงเงิน 5พันล้านบาท ทำให้ธนาคารต้องเพิ่มวงเงินอีก 5พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี