เงินเกษตรกร รอบ 2 เริ่มแจกวันนี้ ขึ้นทะเบีย นใหม่จ่าย อีกที 30-31 พ.ค.

เงินเกษตรกร รอบ 2 เริ่มแจกวันนี้ แล้วจ่ายอีกที 30-31 พ.ค.

คืบหน้าเยียวย าเกษตรกร 21 พ.ค. 63 นายอนันต์ สุวร รณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คาดว่าในวันนี้จะได้รับผลการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่น ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม

และทะเบียนข้าราชการบำนาญ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และถ้าหากได้รับรายชื่อ ก็จะส่งให้ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ (22 พฤษภาคม)

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า จากนั้นจะเตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคนต้องผ่านกระบวนการคัดกรองต ามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พฤษภาคม จะจ่ายเงินวันที่ 30-31 พฤษภาคม