เงินทองไหลเข้าบ้านไม่ข า ดสาย แค่วาง 5 สิ่งของนี้ในบ้านให้ถูกที่

สำหรับวันนี้เราจะมาแนะวิ ธีเรียกเงินเข้าบ้านแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องท่องคาถา โดยการปรับฮวงจุ้ยห้องครัวของคุณด้วยวิ ธีต่อไปนี้แล้วมาดูผลที่เกิดขึ้นกัน ใครทำต ามแล้วดี แล้วร ว ย

1.เตาไฟ เตาไฟเป็นตัวแทนโชคลาภของคนในครอบครัว ดังนั้น จึงต้องตั้งเตาไฟไว้ติดกำแพงที่เป็นผนังทึบ หากตั้งเตาไฟ เตาแก๊สไว้ลอยๆ กลางห้องครัวก็จะทำให้ข า ดพลัง ข า ดโชค การเงิน มีปัญหา

2.ไข่ไก่ เปรียบเสมือนทองคำ การวางไข่ไก่ 8 ฟอง ใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัว เปรียบเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้าน จะช่วยเสริมด ว งการเงิน ทำให้เจ้าของบ้านร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ ไม่มีหมด

3.ตำแหน่งของห้องครัว อย่ างที่บอ กไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าห้องครัวเป็นเหมือนขุมท รั พ ย์ของบ้าน ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้านหรือ กลางบ้าน เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่าย โชคลาภอาจถูกคนอื่นเขาแย่งไปได้ค่ะ

4.ข้าวส า ร ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีจะต้องมี ข้าวส า รเต็มถัง อย่ าให้ข า ด เชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อาศัยมีกิน มีใช้ไม่ติดขัด เงินทองไม่ร่อยหรอเหมือนข้าวส า รที่เต็มถังอยู่เสมอ

5.จ.จาน เสริมโชค หากสังเกตจะพบว่าต ามภัตต าคารใหญ่ๆ มักจะใช้ จานทรงกลมสีขาว เป็นเพราะจานทรงกลมนั้นเป็นตัวแทนของรากฐานที่อุดมสมบูรณ์นั่นเอง จะช่วยให้ฐานะทางการเงิน มีความมั่นคง

ที่มา  verrysmilejung