เกิดเป็นคน อย่าทำความดีไปซื้อใจใคร ถ้าเขาจะมองเราไม่ดี ต่อให้เราดีแค่ไหน เขาก็มองเราไม่ได้

เกิดเป็นคน อย่าทำความดีไปซื้อใจใคร ถ้าเขาจะมองเราไม่ดี ต่อให้เราดีแค่ไหน เขาก็มองเราไม่ได้

หลายๆคนมักจะเอาชนะใจคนรักด้วยการทำความดี ทำให้ทุกอย่าง แต่จงจำไว้นะคะ วันนี้ ทาง ยิ้มเข้าไว้ มีข้อคิดดีๆมา ฝ า กกันค่ะ เราไม่ควรเอาความดีของเราไปซื้อใจใครกันนะคทุกคน มันไม่ແฟร์สำหรับเราเลย สักนิด

อย่าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร อย่าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า อย่ายอมให้ใครมาดูถูก

ตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคา อย่าหยิบยื่น มี ด ให้คนอื่นมา แ ท ง เราซ้ำๆ ด้วยการให้อ ภั ย ให้โ อ ก าสซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ายอมปล่อยให้ตัวเองทุ กข์ซ้ำๆ เจ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่าไม่มีที่ไป อย่ายอมให้ใครมาทำ ร้ า ยซ้ำๆ เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขา

ความดี เอาชนะคนเห็นแ ก่ตัวไม่ได้ ความสงสาร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้ ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้ ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสียบ้าง

การก้าวอ อ ก มาจากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะเจ็ บ ป ว ด แต่เราควรให้โ อ ก าสตัวเองได้พัก อย่าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น วันนี้ตัวเองเหนื่อຢมาพอหรือยัง

อย่าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป ช่วยรักตัวเองหน่อຢ เห็นค่าตัวเองหน่อย ชีวิตเราเอง เราเลื อ ก ได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุข หรือจะทน ทุ ก ข์ ตลอดไป

ขอบคุณที่มา คิดเป็น