อ ย่ ามุ่งจะเอาแต่ชนะ แต่ควรรู้จักแพ้ ยอมให้เป็น อ่ า นแล้วเ ตื อ นใจได้ดีมาก

ไปเจอบทความที่ให้ข้ อคิดเ ตื อ นใจเราได้ดีมาก เราเลยอย ากจะนำมาให้เพื่อนๆได้อ่ า นกัน เผื่อเราจะเก็บเ ตื อ นตัวเองไว้ นั่นคือ การยอมรับ การรู้จักถอย ไม่ได้เอาแค่ชนะอ ย่ างเดียว จะเป็นอ ย่ างไรเราไปอ่นกันเลย

เพื่อให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น อ ย่ างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ ที่ดีต่อ กัน แพ้ให้เป็น ในที่นี้ คือ การยอม ให้คนอื่นบ้างยอม เห็นด้วยเป็นบางครั้ง กับความคิดเห็น หรือ คำพูดของคนอื่น

ที่เราไม่เห็น ด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วย ให้ความสัมพันธ์ ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดี ไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมี เรื่องเกี่ยวข้องกัน และช่วยเหลือ กันและกันอีก

ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ที่แตกต่าง จากความคิดเห็น ของเราดู ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือ ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ต ามแต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้

สร้างความเดือ ดร้อนอะไร ให้กับเราหรือใครๆ เป็นเพียงความคิดในมุมมอง ของเขาที่ อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับ ความคิดของเราที่ ก็ไม่อาจเหมือน ของเขาด้วย เช่นกัน

ถ้ายอมรับ ยอมรับฟังใส่ใจและคิดต ามแล้ว เราก็อาจจะได้แนว ความคิดใหม่ ๆ หรือ มุมมองใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเรา ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและ ความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิ ดไป เ สี ยทั้งหมด ตัดความรู้สึกที่ว่า

ความคิดฉันถูก และ ความคิดของฉัน ต้องชนะเลิศ ออ กไปก่อนเปิดใจ รับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอ ย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน อ ย่ าเพิ่งตัดสิน ความคิดของเขาว่าผิ ดอ ย่ าคิด

แต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิด ด้วยการบอ กหรือคิดว่า มันผิ ดพร้อม กับยัดเยียดความคิด ของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อเขา ไม่เชื่อเราหรอ ก เพราะขนาดเราเอง ก็ยังไม่เชื่อความคิด ของเขาเลย ใช่ไหม แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ แพ้ให้เป็น ไม่ใช่ การยอมแพ้ แต่คือ การยอมรับความคิด และการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะ เขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไป เ สี ยทุกครั้งแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มี แต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำล า ยความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้น ระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ คนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่น ย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ เอาชนะใจใครได้เ ขาอาจจะชนะ ด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วย

การกระทำที่เหนือ กว่า แต่ภายในความพ่ายแพ้ ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความ เ ก ลี ย ด ชั ง และรอวันเอาคืนแพ้ ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้อง ชนะไปเ สี ยหมดเลือ กชนะ ในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย และเขาคนนั้น พร้อมที่จะรับฟัง

แต่อ ย่ าเอาชนะ เพราะอารมณ์ อย ากเอาชนะอย าก ฟาดฟั น เขาให้ย่อยยับหรือ บังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอ กจากความรู้สึกด้านลบ

ที่จะพัฒนาให้กล า ยเป็นความ เ ก ลี ย ด ชั ง ไปอีก นานแพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเ สี ยทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้ง ชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ

เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไป ไร้ปลาคนที่ชัดเจน และตรงเกินไป ในทุกเรื่องไร้เพื่อน ทะเลาะกับคนในครอบครัวต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไป ทะเลาะกับคนรักต่อให้ชนะ

ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะมิตรภาพ ก็สูญห า ยไปทะเลาะกัน เพราะเหตุผลที่เ สี ยห า ย คือ ความสัมพันธ์ที่ เ จ็ บ ป วด คือตนเอง สีดำ ก็คือสีดำ สีขาว ก็คือสีขาวใ ห้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ

วางอคติและ ความยึดติดของตนลงเ สี ย คุณก็จะกล า ยเป็นคนใจกว้างขึ้น มาในทันทีลองปิดต าเ สียบ้าง ในบ้างครั้ง เพื่อร ะ วั งจิตให้ไม่หวันไหวลอง ไม่ฟัง เ สี ย บ้ า ง ช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก เ สี ย บ้ า ง ในบางทีย่อม จะดีกว่าพูดบ่นเหมือน ค น บ้ า ปิดหูปากให้สนิท และปิดต าเพื่อป้องกัน ปัญหามากวนใจ

ที่มา ห นั ง สื อ Inspiration LightsUpYourLife   staylifeth