อ ย่ าฝากทั้งชีวิตไว้ที่สามีเพียงคนเดียว เ ตื อ นสติผู้หญิงได้ดีมาก

ไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคู่รักของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งพอได้อ่านแล้วรู้สึกได้ข้ อคิดดีมากๆ และเป็นเรื่องที่เ ตื อ นสติผู้หญิงในยุคสมัยนี้ได้เป็นอ ย่ างดี เราเลยอย ากจะนำมาฝากเพื่อนๆที่อาจจะกำลังเจอชีวิตแบบนี้อยู่ ถ้าพร้อมแล้วเราลองไปดูกันเลย

เรื่องมีอยู่ว่า ฝ่ายหญิงมีเ งิ นหนึ่งแสน และฝ่ายชายนั้น มีเ งิ นหนึ่งแสนห้าหมื่น ก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกัน ผู้ชายนำเ งิ นหนึ่งแสนห้าหมื่นไป ดาวน์บ้านส่วนผู้หญิง นำเ งิ นหนึ่งแสนไป ตกแต่งบ้าน และซื้ อของเครื่องใช้ต่าง ๆ หลังแต่งงานฝ่าย ชายผ่อนส่งค่างวดบ้าน สามพัน หยวนทุกเดือน

เ งิ นเดือนของเขาคงเหลือ หนึ่งพันหยวน ส่วนผู้หญิงเ งิ นเดือ นสามพันหยวน และทั้งสอง ใช้ร่วมกัน และสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งครรค์ จากนั้นคลอ ดลูกฝ่ายชายได้ เลื่อนตำแหน่ง ในหน้าที่การงานของตนเ งิ นเดือน ของเขาได้เพิ่ม เป็นเจ็ดพันหยวน

และตอนนั้นเ ด็ กต้องการคนดูแล ถ้าจ้างพี่เลี้ยง ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน และชายหญิงทั้งสองได้ปรึกษากัน และได้ตกลงกัน ให้ผู้หญิงลาออ กจากงาน เพื่อมาดูแลลูกอ ย่ างนี้ แล้วผู้หญิงเล ยกล า ยเป็น แม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมาผู้ชายประสบ ความสำเร็จ ในหน้าที่การงานผู้หญิงอยู่แต่กับลูกดูแล ลูกทุกวันอยู่บ้านทุก ๆ วันราศีหม่นหมอง ตอนนั้น ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคม อีกแล้วสิ่งยั่วยวน ภายนอ กก็ช่างร้อนแรง

เหลือเกินสุดท้ายก็ได้มีภรรย าน้อย หลังจากภรรย ารู้เรื่องทั้งสอ งก็ทะเลาะกันแล้ว สุดท้ายเศร้าเ สี ยใจ ผู้ชาย และผู้หญิงเตรียมตัวหย่าต ามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมายว่า ด้วยการสมรส บ้าน ผู้ชายได้ซื้ อก่อนแต่งงาน ส่วนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ฝ่ายหญิงได้บอ กว่า

เธอไม่ยอมเพราะ พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อน ทนายถามว่า เธอมีหลักฐานที่ร่วมกัน ผ่อนส่งหรือไม่ฝ่ายผู้หญิง ตอบว่าไม่มีทุกเดือน จะหักจากบัญชีเ งิ นเดือน ของผู้ชายโดยตรง ผู้หญิงได้บอ กอีกว่า ลูกฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มา กับมือลูกต้อง เป็นของฉัน

ทนาย พูดต่อไปว่า ลูกจะเป็นของใครเ ราจะดูว่าใครมีความสามารถ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เ ด็ กได้ เธอไม่มีบ้านไม่มีงานทำไม่มี รายได้คงไม่ใช่ เรื่องที่ดีกับเ ด็ ก ทางศาลจะตัดสินให้เป็นของฝ่ายชายไป

ตอนนี้ผู้หญิงไม่มีงานไม่มีเ งิ น ไม่มีลูกไม่มีบ้าน โลกของเธอล่มสล า ยไป เธอสิ้นหวังส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ ของเขาและผู้หญิงคนนั้น เธอยังจะกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิตฝากไ ว้กับคนอื่นอีกมั้ย

โลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงอาศัย ได้ตลอ ดชีวิต หรอ กนะไม่มี เพราะฉะนั้นผู้หญิงจำเอาไว้เลยนะ ว่าอ ย่ าหยุดทำงาน อ ย่ าหยุดหาเ งิ นเอง แม้ว่าแฟนของเรา จะสามารถดูแลเรา หรือ ซัพพอร์ต เราได้ดีมากแค่ไหนก็ต าม

เพราะไม่มีผู้ชายคนใดที่จะชื่นชอบผู้หญิงที่ไม่ทำงานนั่ง ๆ นอน ๆ ไปวัน ๆ ทำอะไรไม่เป็นหรอ ก ผู้หญิงที่หาเ งิ นเองได้มีเกียรติและสังคม คนรอบข้าง จะยอมรับผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงที่ไม่ต้อง พึ่งพาคนอื่น มันเท่กว่ามันคูลกว่า มี ดู ดี กว่ามันสบายใจ กว่าเป็นไหน ๆ เป็นผู้หญิง ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า จงทะนุถนอมตัวเอง ให้มากคิดอย ากจะเป็นผู้หญิง ที่แกร่งรูปลักษณ์ของเราเอง เป็นตัวกำหนดว่าจะล้มเหลว หรือ สำเร็จ

ที่มา hubkung   kaeyim