อาหาร 10 อย่ างที่คยอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรทานทุกๆ วัน

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ก็มักที่จะเลือ กทานอาหารดีๆ ที่ดีต่อสุขภาพ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ อาหาร 10 อย่ างที่คยอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรทานทุกๆ วัน ไปดูกันว่าอาหารที่ควรทานนั้นมีอะไรบ้าง

อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ ซึ่งบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือสั ต ว์ และมีสารอาหารสำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน โปรตีน วิต ามิน หรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงาน คงชีวิต หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต

ร่างกายของคนเรานั้ น เสื่ อ มสภาพ ไปต ามกาลเวลา เสื่ อ มสภาพ ไปต ามการ กระทำของเรา กินอะไร ใช้อะไร นอนอย่ างไร

ทุกอย่ างส่ งผล ต่อสุขภาพเสมอ โดยเฉพาะ เ รื่ อ งอาหารการกิน ควรจะใส่ใจ ให้มาก มาก เพราะหากเลือ ก ทานอาหารไม่ดี สุขภาพจะแ ย่เร็วมาก

สำหรับคน อายุ 40 ปีขึ้นไปนั้ น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ห ล า ยอย่ างเลย ร่างกายก็อ่อนล้ ากว่าเดิ มเยอะเลย วันนี้เรา มาแนะนำ 10 อาหาร ที่คนวัย 40 ปี – 45 ปี ควรจะหามาทาน เพื่ อสุขภาพ ของคุณเอง

1 ไข่ต้ม

เมนูง่าย ง่าย ที่ธร ร มดามาก มาก แต่มีประโยชน์สุด สุด คนเราควรทานไข่ต้ม วันละ 2 – 3 ฟอง เพื่ อช่วยให้ ร่ า งกาย

แข็งแรง เหมาะมากสำ หรับคนอายุ 40 – 45 ปี แถมไข่ต้ม ยังช่วยลด ระดับน้ำต าล ใ น เ ลื อ ดได้เป็น อย่ างดีเลยด้วย

2 กล้วยไข่

เป็นอีกหนึ่งกล้ว ยที่มีประโยชน์ ช่วยแก้อาการผมหลุดร่วงได้ดีมาก แถมยังบำรุง ส ม อ ง ช่วยทำให้ความจำดีอีกด้วย บำรุง ตับ ไต

ระบบภายในร่ า งกาย ได้เยี่ยมเลย ทานบ่อย บ่อย ลดความ เสี่ ย งในการ เป็น ม ะ เ ร็ ง ได้ แถมยัง บำรุง ก ร ะ ดู กและ ส า ย ต าอีกด้วย

3 กล้วยน้ำว้า

ไปหาซื้ อ กล้วยน้ำว้า มาติ ดบ้าน เอาไว้บ้าง อย่ างน้อยเวลาหิว แต่เร่งรีบ การทานกล้วยสัก 1 – 2 ลูก ก็ทำให้อิ่มท้อง ได้นานเลย และในกล้วย ยังมีประโยชน์

เยอะมาก ช่วยลดอาการไ ข้ เ จ็ บ ค อ บำรุงร่ า งกาย แ ก้อาการ ตั บ อ่ อ น ล ดการเป็นเ บ า ห ว า น แก้ปั ญหาต่ อ ม ท อ นซิ ล อั ก เ ส บได้ เป็นอย่ างดี

4 จิบน้ำร้ อ นเป็นประจำ

ร่ า งกายเรานั้ นไม่ค่อย ชอบน้ำเย็ นจัด จัด แต่จะเหมาะกับ น้ำอุ่น น้ำร้อน แบ บจิบเบา เบา มากกว่า จะทำให้ การไหลเวียน เ ลื อ ด ทำงานได้ดี ลดความเสี่ ย งในการ เป็น ต้ อ ต า บำรุงส า ย ต า ไ ต ลดการเป็น เ บา ห ว า น ได้อีกด้วย

5 ทุเรียน

สำหรับทุเ รีย นนั้ นบางคน ก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบแ ต่ทุเรีย นนั้ นมีประโยชน์มาก ทานบ่อย บ่อย

ช่วยลดการเป็น ม ะ เ ร็ ง ได้ รวมถึงช่ว ยลดคอเลสเตอรอล ในร่ า งกาย ลดไขมัน ชะลอ ความแก่ ได้อีกด้วย งานนี้ก็ต้อง ไปจัดทุเรียน สักลูกมาไว้บ้านแล้ว

6 น้ำมะพร้าวอ่ อ น

น้ำมะพร้าวอ่อน เมนูที่ดื่มทีไ รก็ชื่นใจ สดชื่นเสมอ ดื่มแล้ว ช่วยทำให้ร่ า งกาย ปรับสมดุล เพียงวันละ 1 ลูก ก็ช่วย ฟอ กโ ลหิ ต ฟอ กไต ได้อย่ างดีมาก มาก รวมถึงเ นื้ อมะพร้าว ก็ช่วยบำ รุ ง ตั บ ได้อีกด้วย

7 กาแฟ

หากเป็นไปได้ ควรดื่มกาแฟดำ ที่ไม่มีน้ำต าล โดยดื่ มวันละ 1 – 2 แก้ว จะช่วยทำให้ผ่อนคล า ย ไม่เครี ย ด รู้สึ กโปร่ง

มีความ ก ร ะชุ่มกระชวย มีความคิ ดสร้างสร ร ค์ในการทำงาน

8 แ ก นสับปะรด

ปกติเวลาทานสับปะรด มักจะตั ดแกนทิ้งแต่อย ากจะบอ กว่า ประโยชน์ดี ดี นั้ นอยู่ในแกนนั้นด้วยนะ ทานแล้ว จะทำให้ระบบ ขั บ ถ่ า ยดี ขับถ่ายปกติ

ลดการ อั ก เ ส บของกระเพาะ อาหาร ช่วย ส ม า น แ ผ ล ได้ดีมาก มาก เลย แต่ทานเยอะไป ก็อาจจะต้องวิ่งเข้าห้องน้ำ บ่อยนะ ทานแต่พอดี ก็พอ

9 น้ำแตงโม

จะทำเอง หรือซื้ อก็ต ามสะดวก ขอแต่เป็น น้ำแตงโม สำหรับใค รที่อย ากจะดื่ม อะไรดับกระห า ยเมนูนี้ ช่วยได้เยอะเลย แถมยัง เป็นเมนู

ที่ช่วยเสริม ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง เ พ ศได้ดีอ กด้วย ทำให้ร่ า งกายมีกำลัง บำรุง โ ล หิ ต แก้อาการ เท้าช าได้ ระบบไหล เ วี ย น โ ล หิ ตทำงานได้ดี

10 น้ำกะทิ

เพียงเอาน้ำกะทิ มาแช่ตู้เย็น ไว้สัก 3 ชั่ วโมงจะทำให้ เนื้อกับ น้ำแยกกัน แล้วเรา ก็เอาเนื้อ มะพร้าวส่วนบน มาเคี่ยว ให้เป็นน้ำมั นก็เป็นไว้ใช้ ได้นานอีก 3 เดือนเลย

นอ กจาก อาหารทั้ง 10 อย่ างนี้ก็อย่ าลืมเลือ กรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ ในแต่ละมื้อด้วย หาเวลาออ กกำลังกายอย่ างเหมาะสมและ พักผ่อน ให้เพียงพอ

เพราะอายุเยอะแล้วอาการป ว ด ต ามข้ อ ป ว ดเอว ป ว ดหลัง หงุดหงิดง่าย อา ก าร วั ยท อ งมาเยือนแน่นอน ฉะนั้น จงดูแลตัวเอ งให้ดี

ที่มา krustory, th.wikipedia.org