อาชีพไม่ต้องมีหน้าร้าน ที่ไม่ต้องลงทุน มาก คนเดียวก็ทำได้สบายๆ

วันนี้เรามีอาชีพที่อย ากจะมาแนะนำให้หล า ยๆ คนที่ อย ากจะหารายได้เสริม และลงทุนไม่มาก สามารถที่จะทำได้คนเดียวสบายๆ วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอ เกี่ยวกับ อาชีพไม่ต้องมีหน้าร้าน ที่ไม่ต้องลงทุน มาก คนเดียวก็ทำได้สบายๆ ไปดูกันว่าอาชีพอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมากมาย

แพ็คขน มปี๊บส่ งร้าน

คนเดียวก็ทำได้ แพ็คขน มปี๊บส่ งร้าน ไม่ต้องมีโรงงาน ไม่ต้องมีหน้าร้าน
หนึ่งอาชีพที่ทุกคนคงคิดว่าไม่น่าทำเพราะกำไรน้อย จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะ แพ็คขน มปี๊บส่ งร้าน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีเลยทีเดียว เพราะไม่ต้องมีโรงงาน ไม่ต้องมีหน้าร้าน

ทำคนเดียวได้ไม่ต้องมีลูกจ้างให้เปลืองค่ า แ ร ง แค่รู้จักทำการตลาด และให้ความสำคัญในเรื่องของบรรจุแพ็คกิ้งที่ดูดี หาที่ลงของ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ง่ายๆค่ะแล้วกลุ่มตลาดละ เราจะส่ งที่ไหนดี แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ

ก ลุ่ ม ลู ก ค้ าระดับบน

คือเป็นซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ร้านกาแฟที่ดูดีซักหน่อย หรือซุปเปอร์มาเก็ตต ามหอพักนักศึกษา กลุ่มลูกค้าประเภทนี้รูปแบบร้านจะมีการจัดวางสินค้าที่เป็นระเบียบ มีชั้นวางสินค้าที่เป็นสัดส่วนร า ค า ที่วางข า ยอยู่ใน

ร้านประเภทนี้จะอยู่ที่ประมาณ 20 -40 บาท ถ้าเราจะเน้นก ลุ่ ม ลู ก ค้ าร ะดับบนเราต้องเน้นการแพ๊คกิ้งให้ดูดีเป็นพิเศษ ให้มองแล้วดูน่าซื้ อ น่ากิน โดยส่วน มากถ้าเราส่ งทางร้าน 16 บาท ทางร้านก็จะข า ยอยู่ที่ 20

ก ลุ่ ม ลู ก ค้ าระดับ ล่ า ง

ก็จะเป็นร้านข า ยของชำ หรือซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก หรือต ามสหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ค าที่วางข า ยกันอยู่ก็จะประมาณ 10 – 20 บาท อันนี้การแพ๊คกิ้งไม่ต้องถึงกับเลิ ศ ห รูมาก แต่ก็ต้องให้ดูดีพอประมาณ ร า ค าข า ยส่ งก็จะอยู่ที่ห่อละ 8 บาท ทางร้านก็จะข า ยในร า ค า 10 บาท

เมื่อรู้กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าห ม า ยแล้ว เราก็มาดูต้นทุน และวัสดูอปกร์ที่ต้องใช้ในการแพ๊คขน มกันครับ เงินลงทุนขั้นต่ำควรมีซักประมาณ 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1 เครื่องซี ล ป า ก ถุ ง ร า ค าตั้งแต่ 850 – 3,000. บาท แนะนำว่าควรใช้ร า ค าประมาณพันกว่าบาทก็พอแล้ว

2 สำหรับซื้ อขน มปี๊บขนาด 5 กิโล ร า ค าประมาณปี๊บละ 280 – 450 บาท แล้วแต่ชนิดของขน ม โดยอาจจะทดลองซัก 10 ปี๊บก่อน

3 ถุงใส่สำหรับแพ๊คกิ้ง และตราชื่อของคุณ ถุงใส่นั้นมีข า ยต ามร้านข า ยอุปกร์ทำเค้กหรือเบเกอรี่ทั่วไป ส่วนตราหรือโลโก้นั้น ถ้าทำเองไม่เป็นก็ไปให้ร้านทำป้าย หรือร้านคอมเขาออ กแบบให้ ไม่กี่ตังค์ครับ ทุนตรงนี้ก็ไม่เกิน 2,000 บาท

ขอแนะนำ ว่าเราควรทดลองชิมขน มที่เราหมายต าไว้ว่าจะส่ งข า ย โดยไปทดลองซื้ อแบบที่เขาแบ่งข า ยดูก่อน ซื้ อมาชนิดละ สิบหรือยี่สิบบาท เราชิมแล้วถูกใจรสช าติแบบไหน ก็ซื้ อยกปี๊บจากแหล่งข า ยส่ ง ซื้ อเสร็จแล้วก็มาคำนวนดูว่าตกต้นทุนประมาณกิโลละกี่บาท

ถ้า 1 กิโลเราจะสามารถแพ๊คได้กี่ถุง อ ย่ าลืมบวกต้นทุนเรื่องค่าขนส่ งไปด้วยนะครับ เพราะรถต้องใช้น้ำมันในการวิ่งติดต่อส่ งขน ม เรื่องเงินก็แล้วแต่เราจะตกลงกับทางร้านที่เราจะไปส่ งว่าจะเก็บเป็นเงินสด

หรือรอบบิล หนึ่งอาทิตย์มาเก็บเงินก็ได้ อันนี้ไม่มีก ฏ เ ก ณ ฑ์ ต า ย ตั ว ถ้าแพ็คกิ้งดูดี ร า ค าไม่แพง รสช าติถูกปากลูกค้ายังไงก็ข า ยได้ ขึ้นชื่อว่าของกิน

ฝากเป็นเคล็ดลับนิดหนึ่ง ถ้าร้านไหนมีชั้นวางสินค้าเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วนมักจะข า ยดี ถ้าเลือ กเจาะกลุ่มได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใครสนใจอ ย า กหารายได้เสริมก็น่าสนใจนะ คนมีงานประจำอยู่แล้วก็สามารถทำได้

วางแผนการติดต่อส่ งร้านค้า วนรอบหนึ่งอาทิตย์ก็ไปเช็คดูสักครั้ง ผูกมิตรกับร้านค้าไว้ ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาพูดคุยติดต่อ มีขน มให้เจ้าของร้านได้ลองชิมดูบ้าง ได้ใจเขาแน่นอน ก็ฝากไว้อีกหนึ่งอาชีพช่องทางทำเงิน

คู่มือ การลงทุน มที่ควรรู้

– ทุนวั ต ถุ ดิ บ ไม่เกิน 300 บาท/ปี๊บ

– ทุนเบื้องต้น ประมาณ 10,000 บาท

– แ ร ง ง า น 1 คน

– รายได้ 400 บาท/ปี๊บขึ้นไป

– จุดน่าสนใจ ทำง่ายกำไรดี, เป็นอาชีพเสริมได้

– ตลาด ฝากข า ยร า ค าส่ งต ามร้านค้าทั่วไป

ที่มา 108archeepparuay