อย ากมีเงินล้านทำต าม 9 แนวคิดเก็บออมเงิน จากเงินร้อยสู่เงินล้าน เงินเดือนน้อยนิดก็ทำได้ ไม่ย าก

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนที่อย ากมีเงินล้านแรกของชีวิต แม้ว่าเงินเดือนคุณก็ไม่ได้มาก แต่คุณก็สามารถที่จะทได้เงินล้านจากการเก็บออมเงินของคุรได้ เพียงคุณนั่นทำต าม บทความ

อย ากมีเงินล้านทำต า 9 แนวคิดเก็บออมเงิน จากเงินร้อยสู่เงินล้าน เงินเดือนน้อยนิดก็ทำได้ ไม่ย าก หากคุรทำต ามได้เกือบทุกข้ อ คุณนั้นจะก้าวไปจับเงินล้านได้ไม่ย ากเลย

การออม

การออม คือ รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออ กไปนี้เรียกว่า เงินออม Incomes-Expenses=Savings

โดยทั่วไป การออม จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าการจ่ายของเขา ทางที่จะเพิ่มเงินออมให้แก่ บุคคล อาจทำได้โดย การพย าย ามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการทำงาน มากขึ้น

ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ หรือ การปรับปรุงงาน ที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น นอ กจากนั้น การลดรายจ่าย ลงด้วยการรู้จักใช้จ่าย เท่าที่จำเป็น และเหมาะสมก็จะทำให้มีการออมเกิดขึ้นได้เหมือน

ความสำคัญของเงินออม

เงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกำหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่า จะต้องมีบ้าน เป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมจะเป็นปัจจัย

สำคัญที่กำหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้น มาได้ นอ กจากนี้เงินออม ยังใช้สำหรับแก้ไขปัญหา ความเดือ ดร้อนทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นอย่ างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย

ดังนั้นบุคคลจึง ควรมีการออม อย่ างสม่ำเสมอในชีวิต

สิ่งจูงใจในการออม

การที่คนเรามี ‘เป้าหมาย’ อย่ างหนึ่งอย่ างใดในอนาคตกำหนดไว้อย่ างชัดเจนแน่นอน ก็จะทำให้เกิดความกระตือรือร้น ที่จะเก็บออมมากขึ้น เป้าหมายของแต่ละบุคลอาจแตกต่างกัน

แล้วแต่ความจำเป็นและความต้องการของเขา และยังขึ้นอยู่กับ ความหวังและความทะเยอทะย านในชีวิตของเขาด้วย ตัวอย่ างเช่น บางคนอย ากมีบ้านและที่ดินเป็นของตังเอง

อย ากจะมีการศึกษาสูง อย ากมีชีวิตที่สุขสบายในย ามปลดเกษียณ หรือหวังที่จะให้ลูกหลานมีหลักฐานมั่นคง ดังนั้นเป้าหมายในการออมแตกต่างกันนี้ จะเป็นสิ่งที่กำหนดให้จำนวน เงินออม และระยะเวลาในการออมแตกต่างกันไป

ในช่วงวิกฤตแบบนี้ ทุกคนคงเข้าใจกันดีแล้วว่าการมีเงินทุนสำรองไว้เลี้ยงชีพ เป็นสิ่งสำคัญอย่ างยิ่ง และสิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือ การมีรายได้มากกว่าทางเดียว แต่ทุกเส้นทางย่อมไม่มีทางลัด ทุกสิ่งทุกอย่ างต้องอาศัยการเรียนรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจ

หล่อหลอมนิสัยสร้างวินัยให้เรา ซึ่งบทความนี้ ก็หนีไม่พ้นการเก็บออมเงินแบบเบสิคเป็นพื้นฐาน ที่ทุกคนต้องรู้ และควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก การเก็บเงินหลักร้อยไปสู่เงินล้านนี้ ไม่ได้พูดเกินจริง เป็นสิ่งที่ทุกคนเริ่มต้น ลงมือทำได้ทันที จะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณเอง ลองทำดูก่อนรับรองว่า อย่ างน้อยที่สุด คุณจะมีเงินเก็บ เยอะขึ้นแน่นอน

1… แบ่งเงินใช้เป็นวันๆ

เวลาเงินเดือนออ กเมื่อเห็นเงินจำนวน มากก็อย ากจะให้รางวัลตัวเอง โดยการไป กินของแพงๆ อร่อย ๆ หรือซื้ อของที่ตัวเอง อย ากได้เพื่อตอบแทน ที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งเดือน แต่การทำแบบนี้ จะเป็นการทำให้ใช้เงินไม่พอเดือน มากกว่า

เราแนะนำว่า เมื่อเงินเดือนออ ก ให้คุณถอนเงิน มาเพื่อแบ่งใช้ในแต่ละวันไปเลย ใส่ถุงซิปไว้เป็นวันๆจนครบ 30 วัน เงินส่วนหนึ่งให้แบ่งไว้ จ่ายภาระที่ต้องจ่าย ทุกเดือนอย่ าง

ค่าบ้านค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ที่เ หลือก็จัดสรร ให้ส่วนอื่นๆต่อไป ถ้า เงินเหลือจากการแบ่งใช้ในแต่ละวัน ก็นำไปหยอ ดกระปุกอีกที รับรองว่าคุณจะมีเงินเหลือ เก็บมากจนนึกไม่ถึงเลยล่ะ

2… หยอ ดกระปุกทุกวัน

วิธีนี้ เป็นการเริ่มเก็บเงินที่ง่ายที่สุด และยังเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างนิสัยรัก การออมให้กับตัวเองอีกด้วย อย่ างน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้หารายได้ เองไม่ได้มีรายได้ แน่นอนก็ใช้วิธีหักค่าขน มมา หยอ ดกระปุกไว้ทุกวัน จะมากหรือน้อยก็ขอให้หยอ ด

ต ามความสามารถสำหรับ คนที่ทำงานมีรายได้ เป็นของตัวเองแล้ว ก็ให้หักจากเงินเดือน 10 % ของเงินเดือนสำหรับ การออมรับรองว่าต้องมี เงินเก็บได้สักก้อน ใน 1 ปีแน่นอน

3… เน้นดื่มน้ำเปล่ามากกว่าน้ำหวาน

น้ำเปล่านั้น มีร า ค าถูกกว่าน้ำหวานอย่ างช ากาแฟ หรือน้ำอัดลมอยู่แล้ว ถ้าเราดื่มน้ำเปล่า จนติดเป็นนิสัย จะทำให้เราไม่อย ากดื่ม น้ำหวานบ่อยๆ นอ กจากจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้ มากขึ้นแล้วน้ำเปล่า ก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย มากกว่าการดื่มน้ำหวาน เป็นประจำอีกด้วยนะ

4… ห่อข้าวไปกินเอง

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเรียนอยู่ก็อาจจะให้คุณแม่ทำอาหารไว้ ให้แล้วห่อไปกินที่โรงเรียน ตอนกลางวัน สำหรับคนวัยทำงาน ก็ให้ตื่นเช้าสักหน่อย เพื่อมาเตรียมอาหาร

สำหรับไปกินที่ทำงาน การทำอาหารกินเองยั งไงก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ มากกว่าไปซื้ อจากข้างนอ กกินอยู่แล้ว เดือน ๆ หนึ่งจ่ายค่าอาหารกลางวันไม่ใช่น้อย ๆนะถ้าเราลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ก็จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

5…ซื้ อแต่ของที่จำเป็นและต้องใช้จริงๆเท่านั้น

การช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดหากเรา มีเงินเหลือมากพอที่จะไปซื้ อของ หรืออาจจะจำเป็น ต้องซื้ อมาใช้งานจริงๆ ก็ไม่ว่ากันแต่การต้องไป ช้อปปิ้งซื้ อ กระเป๋า รองเท้าเสื้อผ้า

ของจิปาถะทุกเดือน หรือทุกครั้งที่เห็นป้าย ลดร า ค า มันคงจะไม่ดีแน่ หากจะอย ากเป็นเศรษฐีก็ต้องรู้จักเก็บ และรู้จักใช้เงินนะ เราไม่จำเป็นต้องซื้ อ ของที่อย ากได้ ภายในเดือนเดียวก็ได้

6…ลดราย จ่ายค่าเน็ตหรือใช้ W i f i สาธารณะดีกว่า

เส้นทางการเป็นเศรษฐีต้องเริ่มจาก การใช้เงินให้มีประโยชน์ที่สุดนี่แหละ สมัยนี้เทคโนโลยี ก้าวไกลทำให้เราต้องมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่ างค่าเน็ตค่าโทรศัพท์แต่บางคนก็ใช้งานไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป ฉะนั้นลองหาโปรโมชั่นที่เหมาะกับ

การใช้งานของเรามากที่สุดเพื่อ ที่จะได้ร า ค าต่ำที่สุด หรือใครที่ไม่ได้เดือ ดร้อน ในการใช้เน็ต ก็อาจจะใช้เป็น W i f i ส ธารณะจะช่วยให้เรา ไม่มีรายจ่ายส่วนนี้ ประหยัดไปได้หล า ยร้อย เลยนะแต่ละเดือน

7…หารายได้เสริม จากหล า ยช่องทาง

นอ กจากการเก็บออมแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่ างคือ การหารายได้ เพิ่มตั้งใจ เก็บอย่ างเดียว ก็คงจะร ว ยช้า แต่ถ้าสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นได้ ก็จะยิ่งร่นระยะเวลาไป ได้เยอะอาจจะหาของไปข า ยที่ตลาดนัด

ในวันหยุดข า ยของออนไลน์ สตรีมเกมตัดต่อวีดีโอคล า ยเครียด ลงเฟซบุ๊คสร้างคอนเท้นต์ วีดีโอลงยูทูปวาด สติ๊กเกอร์ไลน์ หรือรับงานฟรีแลนซ์ ที่สามารถทำได้หลังเลิกงานประจำ บางทีงานอดิเรกที่สร้างรายได้ เหล่านี้ อาจทำรายได้ มากกว่างานประจำก็ได้นะ

8… งดสังสรรค์ปาร์ตี้

สำหรับสายปาร์ตี้ อาจจะไม่ต้องเลิก ถาวรแต่ให้ลดจำนวน ครั้งลงมาบ้าง เลือ กไปเฉพาะ งานที่สำคัญอย่ าง เช่นงานวันเกิด พื่อนหรืองาน แสดงความยินดี แต่ไม่ควรเกิน เดือนละ 2 ครั้ง เพราะการไปสังสรรค์แบบนี้

จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และยังเป็นสิ่ง ที่ให้โทษต่อสุขภาพ เราในระยะย าวอีกด้วย แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบแนวนี้ ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร และยังมีเงินเก็บได้ง่ายขึ้น อีกด้วย

9… รู้จักการลงทุนทำเงิน ให้งอ กเงย

อย่ างที่บอ กว่าก้าวแรกของความร ว ย คือ การเก็บออม แต่ก้าวต่อไปต้องรู้จัก ลงทุนให้เป็น จึงจะไปถึงหลักล้านได้ โดยใช้เวลาไม่นานเกินไปฉะนั้น เงินออมควร

จะมีสำหรับใช้จ่าย ในย ามวิกฤต อย่ างน้อย 1 ปี ยกตัวอย่ างเช่น แอ ดมินเองใช้ เงินวันละ 200 บาท ไม่มีภาระต้อง ผ่อนจ่ายอะไร ก็ควรมีเงินเก็บ 7 หมื่นบาท

ก็เพียงพอแล้วเมื่อเก็บได้มากกว่านั้น ควรเปิดบัญชีใหม่ เป็นบัญชีเพื่อ การลงทุน โดยเฉพาะ ส่วนบัญชีเงินออมเมื่อครบต ามที่ตั้งใจ ไว้แล้วห้ า มนำมาใช้เด็ดข า ดฃ ยกเว้นว่าจะถึงวิกฤตชีวิตจริงๆ ( ให้เก็บลืมไปได้เลยหากบัญชี เงินออมมีบัตร ATM ควรไปยกเลิกด้วย )

มาพูดถึงการลงทุน ให้เงินสร้างรายได้ ให้เราการลงทุนนั้น มีหล า ยแบบมี ความเสี่ยงสูง-ต่ำ ที่แปรผันต ามค่าตอบแทน ยิ่งเสี่ยงมากก็มีโอ กาสได้มาก แต่ถ้าเสี่ยงน้อย ก็มีโอ กาสได้ผลตอบแทน น้อยต ามไปด้วย ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาหาความรู้ ให้ดีก่อนทุกครั้ง และต้องระวังเเ ช ร์ ลู กโซ่

ที่มักแฝงมาในรูปแบบของการ ลงทุนหากใครมาชวน โดยที่ให้ผลตอบแทนโอเวอร์เกินไป ให้ฟันธงไว้เลยว่า เ เ ช ร์ลูกโซ่แน่นอน ( ก็ถ้าผลตอบแทนดีขนาดนั้นจะมาชวนทำไมทำไมไม่ลงทุนเองจริงมั้ย ? ) นอ กจากการลงทุนในตลาด หลักท รั พ ย์แล้ว

ยังมีการลงทุนอย่ างอื่น อีกมากมายแต่หลัก ๆ ในหมวดนี้ คือต้องใช้เงินเพื่อหาเงินให้เรา เช่นทำธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ ต่าง ๆ ( จ้างผู้จัดการ คอยดูแลให้ ) ,ทำปั้มน้ำมันหยอ ด เหรียญ 24 ชั่ วโมง,

ตู้กดน้ำหยอ ดเหรียญ,เครื่องนวดหยอ ดเหรียญต ามห้าง,การเก็งกำไรที่ดินหรือทองคำ ธุรกิจให้เช่าย านพาหนะ ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ต้องไปต่อยอ ดเอาต าม ไอเดียของแต่ละคน

โดยขอแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าหรือช่วยแก้ไข ปัญหาจึงจะเป็นการลงทุน ที่ยั่งยืนกว่า สำหรับใครที่มีเงินก้อนที่เป็นเงิน เย็นไม่ได้รีบร้อนเอาไป หมุนอะไรยังคิดไม่ออ กว่า จะเอาไปทำอะไรดี

ลองไปซื้ อสลากออมเงิน ไว้ก่อนนอ กจากจะได้ ค่าตอบแทนที่ดีกว่า การฝากเงินแบบปกติแล้ว ยังมีโอ กาสได้ลุ้นรางวัลใหญ่ ๆ อีกด้วยถ้าดวงดีมาก ก็อาจจะได้เ ป็นเศรษฐีเลยก็ได้

สรุปได้ว่าใครมีแผนการเงินที่ดีย่อมได้เปรียบเสมอ ส่วนตัวแอ ดมินเอง มีเทคนิคเพิ่มเติม นิดหน่อย คือแบ่งไว้ 10 %สำหรับใช้ต ามใจเพื่อ ไม่ให้การออมเงินตึง เครียดเกินไป อาจจะเป็นทางออ กที่ดีสำหรับใคร หล า ยคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเอง

ที่มา stand-smiling, sites.google