อย่าพย าย ามทำความดี เพื่อเอาชนะใจคนเห็นแ ก่ตัว เพราะความดีของเรา ไม่สามารถซื้อใจใครได้

อย่าพย าย ามทำความดี เพื่อเอาชนะใจคนเห็นแ ก่ตัว เพราะความดีของเรา ไม่สามารถซื้อใจใครได้

ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ แม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ต าม แต่จะช้าหรือเร็ว ผลของความดี ก็จะกลับมาหาเจ้าของมันเอง

แต่อย่างว่าในบางทีเราทำความดี ไม่ถูกที่ ที่เวลา เขาก็มักจะมองความดีของเรา เป็นอย่างอื่น มองไม่เห็นความดีของเราเลยแม้แต่น้อ ย

ในบางครั้งความดีของคุณก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้เลยพย าย ามทำดีไปก็เท่านั้นยังไงเขาก็ไม่ชอบคุณอยู่ดี

หากว่าคุณต้องอยู่กับใครแล้วเหนื่อ ยใจนักก็ถอ ยออ กมาพักบ้างเถอมันย ากที่จะเปลี่ยนใจคนที่เกลียดเราให้หันมาชอบเรา

เอาเวลาไปใช้กับคนที่รักเราและมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันดีกว่าอย่าเสียเวลานั่งปั้นหน้าอยู่กับคนที่ไม่คิดจะยอมรับเราเลย

บางครั้งความดีของคุณก็ไม่สามารถซื้อใจใครไม่ได้การทำดีบางครั้งอาจหมายถึงการทำให้ถูกที่ให้ถูกคนด้วยอย่าเสียใจถ้าเค้ามองไม่เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจ

แต่จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วบางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใครก็ให้คนๆนั้นตัดสินว่าเราดีหรือไม่แต่ความเป็นจริงแล้วที่สุดของความดี

ของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอ กดังนั้นเราจึงคาดหวังไม่ได้ว่าเราหรือเขาใครกันแน่ที่ดีกว่ากันแต่ให้เราคิดแค่ว่าเราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ

การจากกันด้วยความดีสักวันคงจะรู้wลแห่งความดีนั้นๆแต่การจากกันด้วยความเลวต่อให้นานเพียงใดความเลวก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้

เลือ กใช้เวลาที่มีต่อกันให้ดีที่สุดส่วนwลนั้นปล่อ ยให้เวลาเป็นเครื่องยืนยันความชัดเจนเองอย่าคาดหวังในการทำความดีเมื่อเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ต้องผิดหวัง

ที่มาfungtumpอst