อย่าดูถูกตัวเอง โดยการไปรักคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ

อย่าดูถูกตัวเอง โดยการไปรักคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ

จงรักตนเอง แล้วโลกนี้จะเป็นของคุณ หากคุณรักตัวเองคุณจงเลิก ดู ถู ก ตนเอง จงคิดว่าคุณนั่นแหละเจ๋ง และแน่จริง ก็อย่ายั ด เ ยี ย ด ความรักให้คนที่ไม่ต้องการ

เพราะมันคือการ ดู ถู กและไม่เห็นค่าใน ตัวเอง การตามง้อคนที่ไม่แคร์เรา คือการ ดู ถู ก ตัวเอง ยอมเ สียความเป็นตัวเองเพื่อให้เขาชอบ คือการ ดู ถู ก ตัวเอง

ยอม เ จ็ บ ป ว ด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือการดู ถู ก ตัวเอง ทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าเรา คือการดู ถู ก ตัวเอง เหนี่ยวรั้งคนที่อ ย ากไป คือการ ดู ถู ก ตัวเอง

เลื อ ก คนที่ไม่ดีพอ คือการ ดู ถู ก ตัวเอง อ ย่ า รัก ใครบางคน ถ้ามันคือการ ดู ถู ก ตัวเอง

เพราะเขาก็จะ ดู ถู ก และไม่เห็นค่าเราเช่นกัน การ ดู ถู ก และทำ ร้ า ย ตนเอง มีแต่จะทำให้คุณ แ ย่ ลง

เมื่อคุณคิดในแง่ ลบกับตนเองจะ ข า ด ซึ้งสติยั้งคิดในการพิจารณาบ่อเกิดของ ปั ญ ห า มันยิ่งทำให้ ปัญ หา เ ล ว ร้ า ย ลง เมื่อ ปัญ หา ชีวิตเดิมไม่ได้แก้ไข

เมื่อมี ปัญ หา ใหม่เข้ามาทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ท้ อแท้ เ สี ย ก่อนแล้ว ทำให้ปัญ หาเดิมไม่ได้แก้ไข ปัญ ห า ใหม่ก็เตรียมก่อตัว ปัญ หายิ่งพอกพูนจนย ากที่จะแก้ไข

อันเป็นการสร้าง ป ม ด้ อ ย ให้ตนเองไปโดยปริ ย าย การดู ถู ก ตนเอง กล่าว โ ท ษ ตนเอง ดุ ด่ า ตนเอง เมื่อทำบ่อยครั้งเข้า

จะทำให้ร่างกายและจิตของคุณบันทึกความ ล้ ม เหลว ความ ท้ อ แท้ของคุณไว้ จิตและสมองของคุณไม่ได้แยกแยะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่กับตัวคุณเอง

ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ จิตกับ ส ม อ งของคุณจะสนับสนุนความคิดนั้น ให้เกิดเป็นความจริง ยิ่งคุณคิด ดู ถูก กล่าว โ ท ษ ตนเองซ้ำๆ ซ้ำๆ

จะยิ่งเป็นการต อ กย้ำให้คุณข าดความมั่นใจ เมื่อจะทำอะไรใหม่ๆ ก็จะท้อแท้ไปเ สียก่อนแล้วทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำ ณ ตอนนี้ก็คือ รักตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง และเลิกกับผู้ชาย ที่เขาไม่เคยรักและเห็นคุณค่าในตัวคุณเถอะค่ะ

ขอบคุณที่มาdekwat999