อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ 6 วิ ธีใช้ชีวิตอยู่กับความโสดให้มีคุณค่า

การเป็นโสดมันอาจจะแค่เหงา แต่ใช่ว่าจะไม่มีความสุข เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นคนโสดหรือจะมีคู่ เพราะฉนั้นหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่โสด

ก็จงทำตัวให้มีความสุข และจงสนุกกับมันให้เต็มที่ วันนี้เรามี 6 วิ ธีที่จะทำให้ชีวิตโสดของคุณนั้น มีความสุข มาฝากคนโสดกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

บางทีเรื่องของความรักนั้น มันก็ต้องรอ จังหวะบ้างเหมือนกัน ไม่ใช่บทอย ากจะมี ก็สามารถที่จะมีได้เลยนะ เพราะถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ดี แน่นอนว่า เราก็จะไม่มีความสุขในความรักนั้นหรอ ก บางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเร่งรัดอะไร

ถ้าหากโสดเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะโสดให้มีความสุข แค่นั้นความโสดมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ า ยเลย แต่การไปรักคนผิ ดนี่สิ ที่กลับเลวร้ า ยยิ่งกว่า บางทีหากชีวิตของเรา ยังไม่ถึงจังหวะที่จะมีคนรัก เราก็ต้องใช้ชีวิตโสดต่อไปอ ย่ างนั้นให้มีความสุข

แล้วเราจะไม่มีความทุ ก ข์ และไม่รู้สึกเลยว่าความโสด มันแย่สำหรับเรา ที่เรารู้สึกแบบนั้นก็เพราะว่าเราคิดไปเอง หากเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ สักวันหากเราต้องถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว เราก็จะมีภูมิต้านทาน ที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ต้องพึ่งพาใครได้เอง

1. ชาวโสดควรเป็น มิตรกับชาวโสดทั่วโลก หากคุณเป็นสาวหรือหนุ่มโสดที่อยู่คนเดียว การผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง ป้าข้างบ้านเพื่อเอาไว้พึ่งพาย าม ย าก ให้ช่วย ส อ ด ส่ อ งดูแลเป็นหูเป็นต าก็เป็นสิ่งดีงามได้ไม่น้อยมีเพื่อนแ ก้เ ห ง าได้อีกด้วย

2. สุ ข ภ า พก็สำคัญนะการไม่มีโ ร ค เป็นล าภอันประเสริฐ การดูแลรั ก ษ าสุ ข ภ า พจึงเป็นเรื่องสำคัญชาวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปี

3. มีทักษะชีวิตติดตัว การเป็นโสดก็คือ การใช้ชีวิต โดยพึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นชาวโสดต้องมีทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสดติดตัวบ้าง เช่นเปลี่ยนหลอ ดไฟ ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับชายโสดก็ฝึกเ ย็ บผ้า ทำอาหาร

4. รู้จักวางแผนด้านการเงิน ปัจจุบันเงินแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ดังนั้น เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขต้องรู้จักออมเงินไม่ว่าจะในรูปแบบสั งหาริมท รั พ ย์,อสั งหาริมท รั พ ย์, สะสมกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ,กองทุนหุ้ นระยะย าว,การทำประกันชีวิต เปิดบ้านเช่า เล่นหุ้นอยู่บ้าน

5. รู้จัก S A F E T Y F I R S T ความ ป ล อ ด ภั ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันตัวเองควรเลี้ยงสุนัขสักตัวไว้คอยเตือนภั ย

6. ให้ร างวั ลกับชีวิตบ้าง ความโสดมีข้ อ ดีมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การมีอิ ส ระอย่ างเต็มที่การท่องเที่ยวหรือเข้าคอร์สอบรม ทำกิ จ ก ร ร มใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่ นเต้ นและพัฒนาศั ก ยภ าพของชาวโสด

ที่มา   verrysmilejung  meeyim