หากยังมี 5 นิสัยนี้ ไปอยู่ไหนก็ลำบาก ไม่มีวันร ว ยได้

ต้องยอมรับว่าผู้คนในปัจจุบันนี้ มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่ างมาก โดยเฉพาะปัญหาห นี้สินที่มีอัตราห นี้สินครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น มาอย่ างต่อเนื่องในทุกปี แล้วทำไมคน มากมายถึงมีปัญหาการเงินเพิ่มมากขึ้นทุกปี เชื่อได้เลยว่าผู้คนเหล่านั้น มีลักษณะ นิสัยที่ทำให้จน อยู่นั่นเอง

เราทุกคนก็อย ากเกิดมาไม่ลำบาก มีฐานะที่ดี อย ากไปที่ไหนก็ได้ไป อย ากกินอะไรก็ได้กิน แต่หล า ยๆ คน กลับยังทำตัวตรงกันข้ามกับสิ่งที่อย ากเป็น ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับมีนิสัยถ่วงความเจริญตัวเอง แล้วเมื่อไหร่ล่ะ จะมีชีวิตที่ดีได้ มาดูกันว่า นิสัยที่ถ่วงความเจริญ จะเป็นยังไง ใครรู้ตัวว่าทำอยู่ จงรีบปรับปรุงตัวซะ

1. เสี ยเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ

คนเหล่านี้ มักจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เลย เช่น นั่งไถเฟส ไปเรื่อยๆ อ่ า นข่ าวดร าม่า หรือสอ ดส่องเรื่องชาวบ้าน รู้หมดว่าใครเป็นยังไง รู้หมดแต่กลับไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลย เรียกว่าทุ่มเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร แทนที่จะเอาเวลามาแก้ปัญหาตัวเอง และทำงานหาเงินให้ตัวเองและครอบครัว

2. อิจฉาคนร ว ย

คนประเภทนี้ จะชอบมีความคิดที่อคติกับคนที่ร ว ย เพราะเขาเหนือ กว่าไง จึงหาเหตุผลมาอ้างเพื่อให้ตนรู้สึกดีขึ้น คอยแต่ไป นิ น ท า ว่าเขา ร ว ยไปไม่เห็นจะมีความสุขหรอ ก

อยู่แบบพอเพียงมีความสุขกว่าเยอะ แต่ตัวเองกลับชอบที่จะคบคนที่ ด้ อ ย กว่า หรือมีฐานะต่ำกว่า เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเหนือ กว่า กลับกันเลย คนที่มีความคิดอย ากที่จะพัฒนาตัวเอง เขาจะเอาตัวไปอยู่ในกลุ่มคนที่เก่งกว่า และร ว ยกว่า เพื่อที่จะได้เรียนรู้แนวคิดของเขา เพื่อมาปรับใช้

3. ไม่มีเป้าหมาย

คนประเภทนี้ มักจะใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ โดยที่ไม่มีการวางแผนชีวิต ไม่รู้ว่าวันๆ ต้องการอะไร จะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมาย ไม่มีการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในชีวิต แบบนี้ชีวิตก็ไม่ไปไหน

4. ไม่มีความอ ดทน

คนเหล่านี้มักจะมีความคิดที่จะ ร ว ยเร็วๆ แต่ไม่ได้ต้องการที่จะ ร ว ยนาน ก็เพราะว่าพวกเขาไม่มีความอ ดทน ไม่รู้จักอ ดออม จึงไม่สามารถรับรู้ถึงคำว่าร ว ย ได้สักที แม้หนังสือที่อ่ า นเพื่อเพิ่มความรู้ หรือในเรื่องการลงทุ น ก็ไม่เคยที่จะหามาอ่ า น หรือไม่ทำงานหนักเพื่อสั่งสมประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ

5. หน้าใหญ่ใจโต

กลัวคนอื่นเขาว่าตนไม่มี จึงต้องทำตัวว่ามี และก็เป็นเหมือนอย่ างที่เขาว่า คนจน ทำตัวร ว ย ไม่มีวันร ว ย คนร ว ยทำตัวจน ไม่มีวันจน ก็เพราะคนที่เขาร ว ยจริงๆ เขาไม่มาอวดหรอ ก มีแต่คนที่ไม่มี ที่อย ากอวดใครต่อใครว่ามี สุดท้ายก็เลยไม่มีสักที ได้แค่อวด

ที่มา  san-sabai