หมวกที่ชอบสวมใส่อยู่เป็นประจำ บอ ก ตัวตนลึกๆ ของคุณได้

ในวันที่อากาศร้อน มากๆ แบบนี้ คุณออ กไปข้างนอ กบ้านก็ต้องเลือ กหมวกใบโปรดที่ชอบสวมใส่อยู่เป็นประจำ และคุณรู้ไหมว่าหมวกที่ชอบสวมใส่นั้นสามารถที่จะบอ กตัวตนของคุณได้ ให้คุณเลือ กหมวกใบโปรดที่คุณนั้นชอบ และไปอ่ านคำทำนาย ตัวตนพร้อมๆ กันค่ะ

ถ้าคุณชอบหมวกใบที่ 1

คุณนั้นเป็นคนที่ปากแข็ง ใจแข็ง แถมยังค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองอีกต่างหาก มักจะมีความคิดคารมที่คมคายทีเดียว โ ก ร ธง่าย อารมณ์มักขึ้นๆ ลงๆ มีความเ พ้ อ ฝั นจินตนาการสูงมากๆ

แต่ว่าทักษะในการเจรจาโน้มน้าวใจคนนั้นสูงมาก บุคลิกภาพดี และยังทำตัวเองให้ดูดีอยู่เสมออีกด้วย มักจะมีล า ง สั ง ห ร ณ์ ที่แม่นอย่ างมาก ชอบการเดินทางอยู่ไม่คิดติดที่เท่าไหร่ ใช้เงินเก่ง แต่ก็ทำงานหาเงิน มาได้เก่งเหมือนกัน

ถ้าคุณชอบหมวกใบที่ 2

บ่งบอ กว่าคุณนั้นเป็นคนใ จ ร้ อ น มักจะตัดสินใจอะไรเร็วๆ แล้วสุดท้ายบางอ ย่ า งต้องมานั่งเสียใจภายหลัง เป็นคนที่มีชีวิตชีวาและค่อนข้างจะห ล ง ตัวเองสักหน่อย มีเสน่ห์กับคนแต่ก็ไม่ถึงกับโดนเด่นอะไรขนาดส ะ ดุ ด ต า

ทุกคน ลึกๆ แล้วเป็นคนดี ใส่ใจคนรอบข้าง เข้มแข็ง ความจำดี และยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีอีกด้วย เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่าย ชอบผ จ ญ ภั ย ชอบความท้ า ทา ย บางทีก็อ่อนโยนบางครั้งก็ก้ า ว ร้ า วแล้วแต่สถานการณ์

ถ้าคุณชอบหมวกใบที่ 3

คุณนั้นเป็นคนที่มีความพย า ย า ม มีความทะเยอทะ ย า น สูง แต่ดันมีความอ ดทนต่อ ดูออ กจะ เ ซ็ ก ซี่ สักหน่อย มักจะมีตำแหน่งงานที่มีอิทธิพลต่อองค์กร เป็นที่นับถือของผู้คน มีความเป็นผู้นำสูง

และยังเป็นคนที่เข้าสังคมได้เก่งอีกด้วยไม่ว่าจะงานไหน สถานการณ์อะไรคุณปรับตัวได้หมด เป็นคนซื่อสัตย์ ไม่อ่อนไหวง่ายๆ ไม่เห็นแก่ตัวมักจะคิดถึงคนอื่นเสมอ

ถ้าคุณชอบหมวกใบที่ 4

เป็นคนที่มีความคิดแ ป ล กใหม่ มีไอเดียในการทำสิ่งต่างๆ อ ย่ า ง สร้างสรรค์มาก ออ กจะ แป ล กแ ห ว กแนวแต่ก็น่าสนใจ

เป็นคนที่มักจะมีความลั บ เป็นคนที่อ ย าก รู้อ ย า กเห็นไปหมดแม้ตนเองจะเก็บความลับเก่ง มีความลับ

แต่ก็เป็นคนที่สามารถขุดความลับคนอื่นได้เก่งทีเดียว ชอบสั น โ ด ษ ชอบการก ร ะ ตุ้ น ตัวเอง มีพลังในตัวและยังเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองได้อีกด้วย ทำงานเก่งมาก เป็นคนฉลาด สติปัญญาดี และยังเป็นคนโรแมนติกอีกด้วย

การท า ยนิ สั ยโดยหมวกที่คุณชอบนั้นเป็นอ ย่ า งไรบ้างตรงกับความเป็นคุณบ้างไหม หากคุณอย ากจะรู้นิสัยของใครก็ลองเอาภาพหมวกให้เขาเลือ กดูว่าชอบใบไหนเท่านี้ก็ อ่ า นนิสัยเขาได้แล้ว

ที่มา horoscopedaily99