หนุ่มน้ำใจงาม โพ สต์ช่วยคนเดื อ ดร้อ น โอนจริง ทักมาหาผมเลย ให้ครัวละ 1500

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เป็นอีกที่ประชาชนชาวไทยนั้นเจอกับสถานการณ์

ไว รั ส โ ค วิ ด-1 9 ทำให้หลายๆคนนั้นเจอกับความยากลำบาค บางคนอาจตกงาน ไม่มีงานทำ เงินไม่มีใช้ และ

ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าวิกฤตแบบนี้เราจะเห็นความมีน้ำใจให้กัน เป็นสิ่งที่สำคัญและน่า

ชื่นชมและยื่นมือเข้าช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยล่าสุดนั้นมีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ โต้ง ชลากร – Tong Chalakorn ได้

โพสต์แจกเงินให้คนที่เดือดร้อนจริงทักไปหาเขาโดยระบุว่าข้อความว่า…เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะไล่โอนให้นะ

ครับ สำหรับคนที่เดือดร้อนผมให้ 2,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 1,500 บาท

#เพจเก่าปลิว #สู้โ ค วิ ดไปด้วยกัน #โต้งชลากรเช้าของวันที่ 20 เม.ย. ยังได้ต่อโพสต์อีกว่า เดี๋ยววันนี้ตอนสายๆผม

จะไล่โอนให้นะครับ สำหรับคนที่เดือดร้อนผมให้ 2,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 1,500 บๅท หลังจากเรื่องราวที่ได้

เผยแพร่ออกไปก็มีชาวไทยนั้นเข้ามาแสดงความ ชื่นชมเป็นอย่างมาก

ที่มา  โต้ง ชลากร – Tong Chalakorn