สีเสื้อตัวที่คุณนั้นชอบสวมใส่ บอ กลักษณะตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

ในทุกวันคุณนั้นชอบใส่เสื้อสีอะไร และคุณนั้นเคยรู้ไหมว่า สีเสื้อที่คุณนั้นชอบสวมใส่ บอ กถึงลักษณะนิสัยของคุณได้ ให้คุณนั้นเลือ กสีเสื้อที่ตัวเองนั้นชอบสวมใส่เป็นประจำมา 1 สี เมื่อเลือ กสีเสื้อได้แล้ว ก้ไปอ่ า นคำทำนายลักษณะนิสัยพร้อมๆ กันค่ะ

เสื้อสีขาว

เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเอง คุณมีโหมดอ่อนโยนสลับกับโหมดเอาจริงเอาจัง ถ้าเป็นอะไรที่สำคัญก็จะจริงจังกับมันจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

ส่วนเรื่องความรักนั้น จะชอบคนที่เปิดเผย จริงใจ อยู่ด้วยแล้วอบอุ่น และต้องเป็นคนที่พร้อมจะสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกัน และยังรักในความสมบูรณ์แบบมากๆอีกด้วย

เสื้อสีเหลือง

เป็นคนชอบใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ค่อยเป็นกั ง ว ลกับอะไรเท่าไหร่ ฉลาด เอาการเอางาน แ ถ มยังมีเสน่ห์ สดใส ร่าเริงอยู่เสมอ จะชอบค้นหาอะไรใหม่ๆ ชอบการเปลี่ยนแปลง มองโลกในแง่ดี

เป็นคนที่มองไปแต่ข้างหน้ามากกว่าที่จะยึด ติ ดกับอะไรซ้ำซ า ก สรุปเลยว่า คนเลือ กเสื้อสีเหลืองนั้น เป็นคนอัธ ย าศัยดี ใครได้เข้ามาสนิทสน มชิดใกล้ก็จะมีความสุขต ามไปด้วย

เสื้อสีน้ำเงิน หรือเสื้อสีฟ้า

ส่วนใหญ่แล้วคนที่ชอบสีนี้จะมีความอ่อนโยน อ่อนไหว สามารถร้องไห้ได้ง่ายๆกับเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นคนมี เ ม ตต า ชอบเอาใจใส่ผู้อื่น โ ก ร ธง่ายห า ยเร็ว ส่วนด้านความรักนั้น เป็นคนรักเดียวใจเดียว

และอ ย า กได้คนรักที่อบอุ่น สามารถพึ่งพิงได้ ข้ อเสียของคนสีนี้ คือ แม้จะดูเป็นคนที่อ่อนโยน แต่ในบางครั้ง ก็ดูเยือ กเย็น ถ้ามีความรักก็อย า กได้แบบดีๆ ไปเลย แต่ถ้าหาไม่ได้ ก็พร้อมที่จะดูแลตัวเอง

เสื้อสีแดง

คุณมีลักษณะมีความเป็นผู้นำอยู่สูง เพราะคุณเป็นคนที่มีชี วิ ต ชี วา ชอบเข้าสังคม และมักดึงดูดเ พ ศ ต ร ง ข้ ามได้ง่าย สามารถทำให้คนห ล งเสน่ห์ เพราะคุณเป็นคนไม่น่าเบื่อ

มีเรื่องมาให้ตื่นเต้นแปลกใจตลอ ดเวลา ส่วนเรื่องความรักนั้น เป็นคนจริงจังกับเรื่องนี้มากเลย และจะเปิดเ ผ ย อ ย่ า ง เต็มที่ ข้ อเสียของคนชอบใส่เสื้อสีนี้ คือ ชอบเอาชนะ และเป็นคนที่ใจร้อน มักจะอารมณ์ หุ น หั น พลันแล่นบ่อยๆ

เสื้อสีเขียว

คนที่ชอบเสื้อสีนี้ เป็นคนที่มีสติปัญญาดี และความสามารถค่อนข้างดี จึงดูแล้วเหมือนคุณจะดูเพอร์เฟคไปทุกๆด้านเลย คุณเป็นคนห นั กแน่น ใจดี ใจเย็น ใจกว้าง และรักความยุติธรรม ข้ อเสียของคุณคือ

จะเป็นคนกลัวความล้มเหลวมากๆ ไม่ค่อยกล้าเ สี่ ย งกับอะไรเท่าไหร่ อีกทั้งยังเป็นพ ว ก ห ล ง ในวัตถุนิยม ชอบทำให้ตัวเองดูดีเหนือคนอื่นๆ เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง อ ย า กได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนั้น ส่วนเรื่องความรัก เป็นคนไม่ค่อยโ ร แ ม น ติ กเอาซะเลย

เสื้อสีดำ

คนที่ชอบใส่เสื้อสีนี้จะเต็มไปด้วยความลึ ก ลั บ ย ากที่จะคาดเดาได้ ชอบความท้าทายเป็นที่สุด กล้าได้กล้าเสีย มีความมั่นคง ข้ อเสียของคนชอบเสื้อสีนี้ คือชอบความท้ าทายมากจนเกินไป ดูมีเสน่ห์

สามารถดึงดูดเ พ ศ ต รง ข้ ามได้ ส่วน มากจะชอบคนที่เหนือ กว่าตัวเอง แต่หากใครคิดจะสานสัมพันกับคนชอบเสื้อสีนี้ ก็ต้องลองพิสูจน์กันหน่อยล่ะค่ะ เพราะเหล่าพวกคนเสื้อสีดำ ออ กจะคาดเ ด า ย า กหน่อย

เสื้อสีเทา

คุณเป็นคนที่มีโลกส่วน ตั ว สู ง รั ก สั น โ ด ษ เป็นคนใจเย็น รอบคอบ คิดก่อนพูด และเป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดเสียด้วย จึงมักได้รับความเชื่อใจจากคนรอบข้าง แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโลก ส่ ว น ตั ว สูงเพียงใด คุณก็ยังเอาใจใส่คนรอบข้างได้ดีอยู่เสมอ

เสื้อสีม่วง

เป็นคนน่าค้นหา ดูเป็นคนอ่อนไหวง่าย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีไหวพริบที่ดี และจะพย า ย ามไม่แสดงด้านที่ตัวเองดูแย่ให้คนอื่นเห็นเด็ดข า ด คุณเป็นคนค่อนข้างเ จ้ าอารมณ์ ดูเป็นเ ด็ กตัวน้อยๆที่ข า ดความคิด และมักยึดติดอยู่กับความเ พ้ อฝั นอยู่บ่อยๆ

เสื้อสีชมพู

เป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโ ร แ ม น ติ ก และยังเป็นคนมีเสน่ห์ ชอบเอาใจใส่เทคแคร์คนรัก อ ย่ า งเปิดเผย มีความจริงใจให้กับคนรัก อ ย่ า ง

เต็มเปี่ยม คุณเป็นคนอ่ อ นหวาน อ่อนโยน ดูน่าทะนุถนอม แต่ข้ อเสียนั้น คือ อยู่ในโลกเ พ้ อ ฝั นจนเกินไป จนบางทีมีภูมิคุ้มกันน้อยไปนิด ก็คุณเป็นคนโ ล กสวยนี่นา

เสื้อสีส้ม

เป็นคนมีความคิดสร้างส ร ร ค์ ชอบทำอะไรแปลก แ ห ว ก แ น วจากคนอื่น เป็นคนมุ่งมั่น ทะเยอทะย า น รักความห รู ห ร า รักสนุก และชอบใช้ชีวิตอ ย่ า งมีสีสัน ไม่ชอบเรื่องน่ า เ บื่ อ

และเป็นคนเปิดเผย ส่วนเรื่องความรัก หากใครได้เป็นแฟนกับคนชอบใส่เสื้อสีนี้ คุณจะเจอแต่เรื่องเ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ เพราะคนชอบใส่เสื้อสีนี้ชอบทำเซอร์ไพรส์มาก รับลองไม่จำเจน่าเบื่อแน่นอน

เสื้อสีน้ำต าล

เป็นคนมีความรับผิ ดชอบ น่ าเชื่อถือ จัดได้ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว เพราะนอ กจากความรับผิ ดชอบ คุณยังชอบดูแลตัวเองเอามากๆ มักจะห่วงเรื่องรู ป ลั ก ษ ณ์ ก่อนสิ่งใดเสมอ ข้ อเสียของคุณคือ

เป็นคนข า ดความมั่นใจ แม้จะดูแลตัวเองดี แม้จะดูสวย แม้ส า ย ต าคนอื่นจะมองว่าเพอร์เฟค แต่คุณก็จะยังคงไม่มั่นใจ และมักมีอาการกระสั บกระส่ าย กระวนกระวายและกังวลเรื่องอื่นๆตลอ ดเวลา จึงทำให้เ จ็ บ ป่ ว ยได้ง่ายมากกว่าคนอื่น

ที่มา horoscopedaily99