สิ่งสำคัญที่ทำให้เราต้องเริ่มเก็บเงินได้แล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตในวัยทำงาน กับบทความ สิ่งสำคัญที่ทำให้เราต้องเริ่มเก็บเงินได้แล้ว ไปดูกันว่าทำไมเราถึงควรเริ่มเก็บเงินกันได้แล้ว

สำหรับคนที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะงานประจำ งานพาร์ทไทม์ ทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อหารายได้ ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อจ่ายภาระต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ เงินที่ได้มาเหล่านั้น มักจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายประจำบวกกับค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เช่น ค่าดูหนัง แฮงค์เอาท์กับเพื่อนสมัยเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน คนที่เพิ่งได้รับเงินเดือนใหม่ ๆ มักไม่คิดออมเงิน ตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงานส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่าย ในเรื่องอื่น ๆ กันก่อน กว่าจะรู้ตัวว่าควรเก็บออมก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน

เหตุการณ์เหล่านั้น เป็นการเตือนสติ เรื่องการออมให้กับพวกเขาได้ดี แต่ก็ต้องเสียเวลาไปกับการใช้จ่ายเที่ยวเตร่ไปกับจำนวนเงินที่มากมหาศาลเช่นกันเรื่องของการออมเงิน เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะนั่นหมายถึงการการันตีถึงอนาคตว่าเมื่อคุณมีเงินเก็บคุณอาจจะไม่ลำบากในย ามเกษียณ หรือเมื่อย ามที่ตกงาน แม้ว่าคุณจะมีเงินสวัสดิการ อย่ างเงินชราภาพหรือบำเหน็จ บำนาญ แต่มันก็ไม่พอให้ยังชีพได้ในอนาคตเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการออมเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยการันตีได้ ว่าคุณจะมีชีวิตที่ไม่ลำบาก ได้ในส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีของเริ่มเก็บเงิน สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ดังนี้

1 การออมเงินคือความมั่นคงของชีวิต

เพราะในอนาคต นั้น ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่คุณได้รับ อาจไม่เพียงพอต่อ การดำรงชีพ ดังนั้น หากคุณมีเงินออมสำรองไว้ จะการันตี ได้ว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งสัดส่วนของเงินออมนั้นควรเริ่มต้นที่ 10% ของรายได้ในทุกๆ เดือน

และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆเมื่อคุณมีความสามารถ ในการหารายได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จะต้องนำกำลังกายและประสบการณ์ มาคิดคำนวณสำหรับเงินออมในแต่ละปีด้วย โดยรูปแบบของการออมเงินนั้นหลากหล า ย ทั้งการฝากธนาคาร การซื้ อ กองทุน การเล่นหุ้นการซื้ อท รั พ ย์สินประเภทที่ดิน การลงทุนเหล่านี้สามารถ ช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตได้

2 ออมเงินไว้สำรองย ามฉุกเฉิน

คุณไม่มีทางรู้เลยว่า ในอนาคตจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ หรือจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้น มาบ้าง ที่ทำให้จำเป็นต้องใช้เงิน ดังนั้นการแบ่งเงินออม มาเป็นเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณผ่านวิกฤตการเงินของแต่ละคนไปได้โดยที่ไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซึ่งต้องเสียดอ กเบี้ยเพิ่มจากเงินต้นอีก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หล า ยคน มักมองข้ามและมักหาเงินสำรอง จากการกู้ยืมมากกว่าเงินออม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะการกู้เงิน คือ การนำเงินในอนาคตที่ควรมีมาใช้นั่นเอง

3 ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

นี่เป็นเรื่องจริงที่หล า ย ๆ คน คงเคยประสบมากับตัว เมื่อคุณทำงานและได้เงินเดือนดี มีเงินเก็บพอจะดาวน์บ้านดาวน์รถ มีความสามารถที่จะเป็นบัตรเครดิต หล า ยใบ เมื่ออายุงาน มีความมั่นคงพอจึงทำเรื่องเพื่อ ขอสินเชื่อในการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แต่อยู่ดี ๆ ก็โดนเลิกจ้างซึ่งมาจากเหตุผลหล า ยประการ เช่นธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปเนื่องจากประสบการข า ดทุนหล า ยคน ฆ่ า ตั ว ต า ย กัน มาแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะไม่ได้มีแผนการสำรองเผื่อต้องโดนเลิกจ้างอีกทั้งช่วงทำงาน ไม่มีการเก็บออมเงิน

สร้างแต่ห นี้คุณอาจได้รับเงินบางส่วนจากสวัสดิการประกั น สังคม หรือเงินชดเชยจากบริษัท เงินส่วนนี้อาจจะสามารถนำไปชำระห นี้ได้บ้างส่วน บางคนต้องเก็บไว้เป็นทุนหางานทำหรือเป็นทุนเพื่อทำกิจการเล็ก ๆ เช่น ค้าข า ย หล า ยคนยอมเสียเครดิต ไม่ชำระห นี้ไปเลยก็มี ซึ่งเหตุเพราระตอนทำงาน ไม่รู้จักออมเงิน ไม่วางแผนทางการเงิน เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่มีเงินสำรองสำหรับตัวเองและครอบครัว ดังนั้นควรเก็บเงินออมไว้เสมอ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลย ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแม้ว่าการออมเงินจะดูย ากไปสักนิดสำหรับบางคน

แต่ให้คิดเสมอ ว่าออมวันนี้ ดีกว่าลำบากวันหน้า การออมไม่จำเป็นจะต้องออมทีละมาก ค่อย ๆ ออมไว้ทีละน้อย ๆ เท่าที่ทำได้และเพิ่มไปต ามกำลังของเงินที่หาได้ สะสมไปเรื่อย ๆ ด้วยการเลือ กรูปแบบการออมที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง เช่น การฝากประจำ ฝากออมท รั พ ย์ธรรมดา ซื้ อสลากออมสิน ทำ ป ร ะ กั น ชี วิ ต หรือแม้แต่เก็บในรูปท รั พ ย์สินอื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายหรือสามารถสร้างรายได้ ในอนาคตได้ เช่น ซื้ อที่ดิน ซื้ อทอง ซื้ อหุ้น ซื้ อ กองทุนต่าง ๆหากเริ่มทำการออมตั้งแต่เริ่มทำงาน

รับรองว่าเมื่อถึงวัยเกษียณ คุณก็ยังมีเงินเลี้ยงตัวเองไปจนแก่ หรือมีทุนสำหรับการเริ่มต้นกิจการเล็ก ๆ และอาจกล า ยเป็น มรดกให้ลูกหลานได้อีก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ต ามที่ทำให้คุณยังไม่มีนิสัย การออมในวันนี้เมื่อได้อ่านบทความนี้ คุณจะมีแรง ก ร ะ ตุ้ น ที่จะออมเงิน มากขึ้นเพื่ออนาคตสำหรับตัวคุณเอง การออมเงินยังเป็นเรื่องที่ดีและควรปลูกฝังต่อลูกหลาน หรือสมาชิกครอบครัวในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะยุคไหนการออมเงินคือสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับทุกคนช่วยให้มีหลักประกันในการใช้ชีวิตและยังช่วยให้คุณ เป็นคนวางแผนการใช้จ่ายได้อย่ างรู้คุณค่าของเงิน มากขึ้น หากใครที่กำลังหลง อยู่กับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อย่ างน้อยควรหัน มาฉุกคิดถึงอนาคตกันได้แล้ว เริ่มออมวันละเล็กละน้อย ต ามกำลังที่ทำได้เมื่อออมเงินเล็ก ๆ เหล่านี้ไปทุกวันเงินออมก้อนเล็กในวันนี้ จะกล า ยเป็นเงินออมก้อนใหญ่ในอนาคต ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคง หรืออาจจะสร้างรายได้ให้กับคุณในวันข้างหน้าของคุณ

ที่มา m o n e y h u b, v e r r y s m i l e j u n g