สิ่งของ 8 อย่ างนี้ห้ า มเก็บไว้ในรถ แต่คนใช้รถมักจะเก็บไว้

บางทีอุบัติเหตุของรถยนต์ก็มักจะมาจากความมักง่ายๆของหล า ยๆ คนที่จะชอบเก็บสิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ของตัวเอง และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ สิ่งของ 8 อย่ างนี้ห้ า มเก็บไว้ในรถ แต่คนใช้รถมักจะเก็บไว้ ไปดุกันว่าสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ หากไม่อย ากเสียใจทีหลังก็ขอให้เก็บทิ้งจากรถคุณโดยเร็ว

1 กระป๋องสเปรย์

ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสเปรย์แบบไหน ชนิดใด ก็เป็นสาเหตุอั น ต ร า ยได้ทั้งนั้น เพราะกระป๋องสเปรย์เต็มไปด้วยแรงอั ด แ ก๊ ส เมื่อเกิดเจอความร้อนสูงๆเป็นระยะเวลานานๆ ก็อาจทำให้กระป๋องสเปรย์นั้นแตกตัว ทำความเสียห า ยให้รถคุณได้

2 แบตเตอร์รี่สำรอง

ในแบตเตอร์รี่สำรองมีลิเธียมไอออนอยู่ จึงทำให้เป็นเหตุทำให้เกิดการลั ด ว งจรได้ง่าย เมื่อโดนความร้อน มากๆ บางแบรนด์ที่ไม่ได้มาตราฐานจะก่อให้เกิดไฟขึ้น มาได้ง่ายๆ แล้วคุณลองคิดภาพดูสิ แบตเตอร์รี่สำรองไหม้ในรถคุณมันจะเกิดอะไรต ามมา

3 ไฟแช็ค

ไฟแช็คอาจเป็นหนึ่งในความเสียห า ยที่ะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ เพราะในไฟแช็คมีของเห ล วที่เป็นเ ชื้ อเพลิงอยู่ภายใน แล้วถ้าโดนแสงแดดจัดๆก็จะทำให้ไฟแ ช็ คแ ต ก ตั ว ทำให้รถของคุณเสียห า ยได้มากเช่นกัน

4 ขวดน้ำ

หล า ยคนสงสัยว่า ทำไมขวดน้ำจะทำความเสียห า ยให้รถได้ คุณลองคิดถึงแว่นขย ายที่ตอนเ ด็ ก ๆเรานำมาจุดไฟเล็กๆ ในการรวมกันของแสงในวิช า วิ ท ย าศาสตร์ได้ไหมคะ

นี่ก็หลักการเดียวกันค่ะ แต่เป็นแสงแดดผ่ านขวดน้ำแล้วรวมแสงเป็นแสงเดียว จึงมีโอ กาสที่จะจุดไฟด ว งเล็กๆและลุ ก ล า มไปใหญ่โตได้

5 น้ำมันหอม ร ะ เ ห ยและเครื่องหอมต่างๆ

พวกเครื่องหอมระเหยนี่ก็เป็นอีกชนิดที่ไม่ควรมองข้าม เพราะด้วยมันเป็นของเ ห ล วที่ระเหยได้เมื่อโดนแสงแดด มันอาจจะระเหยละล า ยไปจับตรงรั ง ผึ้ งของช่องแอร์ทำให้เครื่องปรับอากาศเสียห า ยได้

6 สกินแคร์และเครื่องสำอาง

อันนี้ง่ายๆเลยค่ะ ถ้าเกิดโดนแสงแดดร้อนๆเข้ามันก็จะละล า ยเลอะรถอ ย่ า งไรล่ะคะแถมยังทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเ สื่ อ มคุณภาพเร็วอีกด้วย

7 ของแต่งรถ หรืออื่นๆที่ผลิตจากย า ง

ของตกแต่งหน้าคอนโซนรถควรหลีกเลี่ยงของตกแต่งที่ทำมาจากย าง เพราะถ้าเกิดของสิ่งนั้นเจอแสงแดดจัดๆมากๆ ก็จะทำให้เกิดการละล า ย ก่อให้เกิดความเ สี ย ห า ยต่อรถ ไม่เว้นแม้กระทั่งย า งลบดินสอ

8 โทรศัพท์มือถือ

อ ย่ าลืมนะคะว่าในมือถือนี้มีวงจรไฟฟ้ามากมาย รวมถึงแบตเตอรี่อีก ถ้าเกิดถูกความร้อนจากแสงแดดจัดๆเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการลั ด ว งจร หรือแบตเตอร์รี่แตกตัว เป็ นอันตร ายเข้าไปอีก

บางอ ย่ า งมองดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยๆนะคะ แต่ส่ ง ผลเสียได้มาก อาจจะถึงกับร ะ เ บิ ด ก็ได้ กันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ อะไรอั น ต ร า ยก็อ ย่ า เก็บเอาไว้ในรถเลยค่ะ

ที่มา krustory