สิ่งของ 7 อย่ างนี้ที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ไมโครเวฟ มาบอ กหล า ยๆ คนที่ยังใช้ผิดกัน กับบทความ สิ่งของ 7 อย่ างนี้ที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่หล า ยๆ คนยังใช้กันผิดอยู่ เมื่อรู้แล้วก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤิก ร ร มการใช้ไมโครเวฟใหม่ เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวคุณเอง

ไมโครเวฟนั้นเราใช้อุ่นอาหารหรือทำอาหารได้แค่บางเมนูเท่านั้น เราไม่สามารถเอาทุกอย่ างเข้าไมโครเวฟได้เพราะมันอั น ต ร า ยมากเลยนะ จะเกิดการร ะ เ บิ ดได้ วันนี้เราจะมาแนะนำว่า ของ 7 อย่ างที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟ มีอะไรบ้างมาติดต ามกันได้เลย

1 อย่ าใช้ภาชนะที่เป็นโลหะเด็ดข า ด เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนสูงมากๆ แม้จะเป็นโลหะเพียงนิดเดียวก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้เหมือนกัน ฉะนั้นห้ามเด็ดข า ดเลย

2 ภาชนะที่ทำจากโฟม คงทราบกันอยู่แล้วว่าโฟมกับความร้อนมันไปกันไม่ได้อยู่แล้ว และกับไมโครเวฟก็ไม่ควรเลยเพราะมันร้อน มากแถมยังทำให้ส า ร เ ค มี อั น ต ร า ยในโฟมนั้นละล า ยไปโดนอาหารอีกด้วย

3 ภาชนะตัดโลหะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน จะเป็นอะไรก็ต ามที่เป็นภาชนะตัดโลหะก็ใช้ไม่ได้เด็ดข า ด เพราะว่าจะทำให้เกิดประกาย ไ ฟได้ทั้งนั้นและยังทำให้อั น ต ร า ยอีกด้วยนะ

4 สแตนเลสก็ไม่ได้ ห้ามเลยเหมือนกันจะเป็นแก้ว เป็นช ามก็ห้าม เพราะจะทำให้มีกลิ่นแปลกๆ ออ กมาทำให้อาหาร เครื่องดื่มนั้นเสียรสช าติและได้รับส า ร อั น ต ร า ยเข้าร่างกายได้

5 แก้ว จะเป็นแก้วหรือเซรามิกก็ไม่ควรเลย เสี่ยงจะทำให้แก้วแตกได้เลย โดยเฉพาะไมโครเวฟที่ไม่มีจานหมุนความร้อนจะอัดหนักมาก ร ะ เ บิ ดแน่นอน ฉะนั้นหากจะอุ่นก็ควรใช้แก้วที่เข้าไมโครเวฟได้และต้องเป็นรุ่นที่มีจานหมุนเท่านั้นด้วย

6 แก้วเก่าห้ามเด็ดข า ด แก้วใบไหนที่เก่ามากๆ วัสดุเคลือบอาจจะหลุดได้ บางทีก็มีส า รตะกั้ว โลหะหนักต่างๆ ออ กมาแล้วเข้าร่างกายเราได้เหมือนกัน

7 การต้มไข่ในไมโครเวฟห้ามเด็ดข า ด การใช้ไมโครเวฟต้มไข่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลยเพราะว่าจะเป็นอั น ต ร า ยอย่ างมากเ สี่ ย งที่มือจะไหม้ได้ รวมถึงด้านในจะมีไอน้ำสูงทำให้ไข่เกิดการร ะ เ บิ ดจากความร้อนสูงได้อีกด้วย

ยังมีอีกหล า ยอย่ างมากที่ไม่เหมาะจะนำเอาเข้าไมโครเวฟ ก่อนจะอุ่นอะไรจะต้องดูความเหมาะสม ดูภาชนะที่ใช้ด้วยนะ เพราะว่าอั น ต ร า ย รุ น แ ร งอาจเกิดขึ้นได้หากเราใช้อย่ างไม่ระมัดระวัง

ที่มา krustory