สิ่งของ 7 อย่ างที่ควรมีไว้ในบ้าน ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน

คนโบราณมีความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งของที่ช่วยเรียกท รั พ ย์ และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะบอ กคุณเกี่ยวกับ สิ่งของ 7  อย่ างที่ควรมีไว้ในบ้าน ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่าสิ่งของอะไรบ้างที่จะช่วยเรียกท รั พ ย์ให้คุณ

เคยสังเกตไหมส่วน มากคนเป็นเ ศร ษ ฐี ร่ำร ว ยกันนั้นมักจะมีของดีติดตัวไม่อะไรก็อะไรสักอย่ าง หรือ ข อ ง ม ง ค ล ของเส ริ ม ด ว ง เสริ ม ฮ ว งจุ้ ยมากมายเลยจะยิ่งหนุนความมั่งคั่งร่ำ ร ว ย

ของพวกเขาขึ้นไปอีก สำหรับใครที่อย ากจะหาข อ ง ม ง คลไว้ติดตัวหรือมีติดบ้าน วันนี้เรามีมาแนะนำด้วยกัน 8 สิ่ง ที่ควรมีในบ้านหรือพกติดตัวไว้ มาอะไรบ้างมาติดต ามกันได้เลย

1 การให้ของแก่คนอื่น การให้นั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันก็เป็นสิ่งดีเสมอ การมอบของให้ผู้อื่นนั้นเป็นการสะสมความสุขในใจของเรา และทำให้คนรอบตัวดีกับเรา ทำให้เรารู้สึกดี สุขกาย สุขใจมากยิ่งขึ้น พอมีความสุขก็มีสมาธิ มีสติในการทำงานหาเงินและรับผิ ดชอบในหน้าที่ภาระของตัวเองได้ดี

2 คริสตัสเหลืองควรมีพกติดตัว ต ามความเชื่อแล้วจะช่วยดึงดูดเงินทอง เสริมให้ร่ำร ว ย มั่งคั่งและมักจะให้โชคดีเข้ามาเสมอ เรียกเงิน เรียกทองให้เข้ามาหาคนที่พกติดตัวไว้อยู่ไม่ข า ดสาย มีเงินทองไหลมาเทมาหรือไม่กลางคืนก็ควรเอาไว้ใต้หมอนจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

3 เหรียญกษาปณ์ พกเอาไว้ 1 พวงหรือมีติดบ้านไว้จะช่วยให้ดึงดูดเงิน มาเข้ากระเป๋าของเรา จะทำให้มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือและสามารถมีรายได้หล า ยช่องทางอีกด้วย

4 ของขวัญวันเกิดสีแดงน้ำโชค เชื่อกันว่าของขวัญเกิดที่เป็นสีแดงจะนำโชคดีมาให้ ไม่ว่าจะเป็นกล่องแดง กระดาษแดง ด้ายแดง หรืออย่ างอื่นที่แดง ๆ ก็ล้วนแต่จะส่ งผลดีให้กับผู้รับทั้งสิ้น เชื่อว่าจะช่วยดูดให้เงินทอง ท รั พ ย์สินเข้ามาหามากมาย

5 แจกัน DIY หรือทำเองเรียกท รั พ ย์ อย ากจะเรียกท รั พ ย์เข้าบ้านควรจะมีแจกันที่ทำเองสักอันแล้วหาก้อนหินหลากสีมาใส่ลงไป เช่น สีเหลือง ขาว เขียว น้ำเงิน โดยใส่ลงในแจกันเป็นชั้น ๆ เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกเงิน เรียกทองเข้ามาในบ้าน

6 ซองแดงพกติดตัวเอาไว้ จะเป็นซองเงินแดง ซองอั่งเปา หรือซองเงินอื่น ๆ ทีได้มาเป็นสีแดงควรจะพกติดตัวเอาไว้ เพราะเชื่อว่าจะยิ่งช่วยเรียกเงิน เรียกทองมาเข้ากระเป๋า อีกทั้งยังเรียกความโชคดีเข้ามาอีกด้วยนะ

7 ลูกแก้วคริสตัลเหลืองกับต้นไผ่ ควรจะมีไผ่กวนอิมมาปลูกในบ้านและมีลูกแก้วคริสตัลเหลืองมาประดับกระถาง จะทำให้สวยงามแต่งบ้านสวยแล้วยังเป็นการเสริม ด ว ง ทำให้มีโชคลาภเข้ามา หนุนให้การงานดี การเงินดีตลอ ดไปอีกด้วยนะ

ที่มา horoscopedaily99