สิ่งของ 5 อย่ างนี้ที่แม่บ้านบอ กต่อไม่ควรใช้ ในวันที่เข้าพักที่โรงแรม

หลังจากที่เปิดให้ออ กไปเที่ยวกัน หล า ยๆ คนก็พาครอบครัว พาคนรักของคุณไปเที่ยว ไปเปลี่ยนบรรย ากาศนอ กบ้านบ้าง วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณในวันที่คุณนั้นต้องเข้าพักแรมที่โรงแรมกับบทความ สิ่งของ 5 อย่ างนี้ที่แม่บ้านบอ กต่อไม่ควรใช้ ในวันที่เข้าพักที่โรงแรม ไปดูกันว่าสิ่งของอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้งาน และทำความสะอาดก่อนนำมาใช้

สำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวและพักต ามโรงแรมต่างๆ ห้องพักที่เตรียมเอาไว้ซึ่งดูใหม่ สะอาดและได้รับการทำความสะอาดแล้ว แต่ความจริงแล้วอาจยังสะอาดไม่พอ ยิ่งในยุคที่มีมีโ ร ค โ ค วิ ด ร ะ บ า ด อ ย่ า งในทุกวันนี้ยิ่งทำให้เราไม่สามารถไว้ใจมาตรฐานในการทำความสะอาดของที่ใดได้เลย ดังนั้นเราจึงควรมีวิธีป้องกันตัวเองจากเ ชื้ อ โ ร ค และความไม่สะอาดเหล่านี้

โดยในห้องพักแต่ละห้องนั้น หลังจากที่ลูกค้าที่เข้าพักเช็คเอ้าท์ออ กไปแล้ว จะมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดซึ่งใช้เวลาทำความสะอาดอ ย่ า งโดยเราก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งที่อยู่ภายในห้องพักนั้นได้รับการทำความสะอาดอ ย่ า งดีแค่ไหน วันนี้เรามีสิ่งที่อ ย า กเตือนนักท่องเที่ยวที่ชอบเข้าพักต ามโ รง แรมต่า งๆให้ระวังข้าวของเครื่องใช้ในห้องโรงแรมที่เราเข้าพัก มาฝากกัน

1 อ ย่ า เชื่อว่า ทุก อย่ า งในห้องสะอาดจริง

การที่พนักงานติดป้ าย ว่า ห้องได้รับการทำความสะอาดแล้ว สภาพห้องอาจดูเรียบร้อยก็จริงแต่เ ชื้ อ โ รคที่เรามองไม่เห็นนั้นก็ยังคงมีอยู่ และอาจไม่ได้รับการฆ่ า เ ชื้ อ อ ย่ า ง เพี ยงพอ ดังนั้นหาเราเข้าพักในห้องก็ควรทำความสะอาดในจุดที่เราต้องสัมผัสบ่อยๆอีกครั้งให้แน่ใจ เพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวเราเอง

2 กาต้มน้ำร้อน

หล า ยโรงแรมจะมีบริการกาแฟ และกระติกน้ำร้อนแบบออโต้ให้ทุกห้อง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเราได้อ ย่ า ง มาก แต่รู้ไหมว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าการกระติกน้ำร้อนหรือ

กาต้มน้ำนั้นได้ล้างทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ก่อนใช้กาน้ำร้อนทุกครั้งเราจึงควรนำมาล้างทำความสะอาดให้ดีอีกครั้งก่อนใช้

3 แก้วน้ำที่ห่อ กระดาษไว้

อาจดูเหมือนสะอาดแต่ความจริงแล้วแก้วน้ำเหล่านี้ อาจได้รับการล้างเพียงน้ำประปาธรรมดาแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเพียงเท่านั้น อาจไม่ได้รับการ ฆ่ า เ ชื้ อ อ ย่ า ง ถูกวิธี แม้จะมีการห่อ กระดาษที่ดูดีแต่ทุกครั้งที่จะใช้แก้วดื่มน้ำก็ควรนำมาล้างซ้ำอีกครั้งเพื่อสุขอน า มั ยที่ดีของเราเองด้วย

4 สวิทช์ไฟ

สวิทช์ไฟในห้องพักโรงแรม เป็นสิ่งที่ถูกสัมผัสบ่อยและจากหล า ยคนซึ่งเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าใครบ้าง การจะสัมผัสสวิทช์ต่างๆในห้องพักจึงควรระมัดระวังสักหน่อย ด้วยการใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดให้ดีเสียก่อน

5 รีโมททีวี

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกจับใช้มากที่สุด จากผู้คนที่เข้าพักก่อนหน้าเราและมักเป็นที่สะสมของเ ชื้ อ โ ร ค ที่เรามักคาดไม่ถึง แม้จะดูเหมือนใหม่ สะอาด แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดห้องก็ไม่ได้ทำความสะอาดรีโมททีวีทุกครั้งที่มีคนเข้าพักในห้อง เราจึงควรเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งก่อนจับหรือสัมผัส

5 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นตั วอ ย่ า งคร่าวๆของการดูแลความสะอาดตัวเองให้ปลอ ด ภั ยจากเ ชื้ อ โ ร คและโ ค วิ ท ในยุคที่ โ ร คร ะ บ าดเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง อั น ต ร า ยและแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสมัยก่อน ดังนั้นหากเราต้องไปพักต ามโรงแรมบ่อยๆ ก็ควรเช็คความสะอาดของห้องพักแต่ละอ ย่ า งให้ละเอียดจนเป็นนิสัยก็จะทำให้เราไม่ เสี่ ย งที่จะต้อง สั ม ผั สกับ เชื้ อโ ร คได้

ที่มา krustory