สามีที่ดีต้องรู้จักให้ ภรรย าที่ดี ต้องรู้จักรับให้เป็น ชีวิตครอบครัวจะเป็นสุข

เมื่อชีวิตการแต่งงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เท่านั้น และหากเจอสามีและภรรย าที่ดี ครอบครัวก็จะเป็นครอบครัว และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ สามีที่ดีต้องรู้จักให้ ภรรย าที่ดี ต้องรู้จักรับให้เป็น ชีวิตครอบครัวจะเป็นสุข

คู่รักหล า ยคนอาจจะคิดว่าเป้าหมายสูงสุดของการรักกัน ก็คือ การแต่งงานกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การแต่งงานมันเหมือนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเท่านั้น เพราะความรักนั้นหนทางมันอีกย าวไกลมากๆนะ

การแต่งงานก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในฐานะสามีภรรย า กันก็เท่านั้นเอง เพราะต่อจากนี้ก็ต้องดูแล ประคับประคองความรัก ให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้ อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต ามมาอีกมากมาย โดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะมาตอนไหน

อีกทั้งการแต่งงานกันก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายการันตี ว่าชีวิตคู่ของคุณสองคน จะอยู่ด้วยกันไปตลอ ดหรอ กนะ เพราะมีตั้งหล า ยคู่ที่ต้องทะเลาะกันและเลิกรากันไป ทุกอย่ างมันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนหรอ กนะ

เพราะฉะนั้นอย่ าคิดว่าแต่งงานกันแล้วก็เป็นอันจบ จะทำอะไรไม่ทำอะไรกันก็ได้ เพราะยังไงก็ไม่มีวันเลิกรากัน แต่พอแต่งงานกันแล้ว ต้องยิ่งรักกันให้มาก ดูแลกันให้มาก เพราะเหมือนว่าเราได้ฝากอีกครึ่งชีวิตไว้ให้อีกฝ่ายแล้วนั่นเอง

การตัดสินใจเลือ กมีครอบครัวมีสามีภรรย าที่ดีนั้น ก่อนอื่นจะต้องรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวเป็นอย่ างดีเสียก่อน ถึงจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ สิ่งที่ดีที่ควรจะต้องมีคนที่เป็นสามีจะต้องให้ 4 อย่ างกับภรรย า และคนเป็นภรรย าจะต้องเก็บ

4 อย่ างให้กับสามี เมื่อคุณอ่านจบ หล า ยๆอย่ างของการมีครอบครัวจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

เป็นสามีที่ดีต้องให้ 4 อย่ าง

1 ให้เรื่องความไว้วางใจ

จงเปิดเผยสถานะของคุณและภรรย าคุณ ( ข้ อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ) ไม่ควรมีเรื่องใดที่ปิดบังภรรย า ไม่ควรมีเรื่องความลับที่ซ่อนภรรย า

2 ให้เรื่องเงินกับครอบครัว

ไม่ใช่ให้ทั้งหมดที่ตัวเองมีแต่ให้ต ามความสามารถของตัวเอง ( ภรรย าเป็นคนควบคุมด้านการเงินของครอบครัว ) และสามีเป็นผู้นำครอบครัวที่จะต้องเป็นคนดูแลหลักในเรื่องของการเงิน

3 ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว

ไม่ใช่ว่าวันหยุดทั้งที่ก็เอาวันเวลาว่างไปเที่ยวกับเพื่อน ควรที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวบ้าง หากิจก ร ร มร่วมกันทำ พาไปเที่ยว หรือช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร เลี้ยงดูลูกๆ

4 ให้เรื่องการยอมรับแก่สังคมแก่ครอบครัว

เวลาที่จะไปไหน มาไหนก็ต้องมีภรรย าตุ๊กต าหน้ารถอยู่เสมอ ห้ า มหนีไปไหน ห้ า มนอ กใจภรรย าเป็นเด็ดข า ด

ภรรย ามีหน้าที่ต้องเก็บ 4 อย่ าง

1 ต้องเก็บสามีให้ได้

มีสามีแล้ว เวลามีปัญหากันหรือทะเลาะกัน เอาศักดิ์ศรี หน้ามืดคิดแต่เอาชนะ ไม่สนใจอนาคต คิดแต่จะไล่ไป แบบนี้เขาเรียกไล่สามี ไม่ใช่เก็บสามี ไม่ว่าไรเขาเป็นสามีเรา เราต้องมีหน้าที่เก็บเขาไว้อยู่กับเราให้ได้ เพราะเราเลือ กเขาเป็นสามีนี่ ต่อให้ผิ ดยังไง ก็ต้องไปเอากลับมาเก็บไว้เป็นสามีเหมือนเดิม นะแหละ รู้จักให้อภั ย รู้จักใจเย็น และอย่ าเอาชนะ จะดีที่สุด

2 ต้องเก็บเงินได้

ถ้าสามี ให้เงิน มา แล้วเก็บไม่เป็น บริหารการเงินไม่เป็น ในจังหวะชีวิต ช่วงใดช่วงหนึ่ ง เกิดตกงาน หรือไม่มีอาชีพ เราก็สามารถที่จะนำเงินที่เก็บสะสมไว้ หรือมีการจัดการบริหารการเงินที่ดีไว้ พื่อนำมาเป็นทุนรอนในการหางาน หรืออาชีพใหม่ หากพบจังหวะทางออ กที่ดีอาจนำมาลงทุนเป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้

3 ต้องเก็บคำพูดได้

ถ้าสามี หรือในครอบครัวทำอะไรหรือมีอะไร ( ทะเลาะกันหรือมีปัญหาเรื่องอะไร ) ช าวบ้านหรือคนที่รู้จัก จะรู้หมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้น เที่ยวโพทนา ว่าร้ าย กล่าวหา และหาพรรค เวลาดีกัน หรือ เหตุการณ์ปกติขึ้น มา ตัวเองไม่ทราบเอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนดี อย่ างที่เขาว่ากันว่าความในอย่ านำออ ก ความนอ กอย่ านำเข้า

4 ต้องเก็บตัวเองได้

มีสามีแล้วยังทำเป็นคนเปิด ใครชวนไปไหนไปหมด ช ายใดหรือคนไหน มาพูดมาจีบ ก็ยิ้ม และ ประเภทเหงาปาก เหงาใจ เที่ยวโทรคุยช าวบ้านทุกวันดึกดื่น สามีไม่เป็นอันทำมาหากิน เพราะมัวแต่ระแวงต ามล้างต ามผลาญ ไม่ก็ต่างคนต่างมีใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอ ด สร้างความกดดันแก่ครอบครัว น่าละอายหน้าตัวเอง

ที่มา boktorth, meeyim