สอนลูกเรื่องเ งิ น ให้ลูกพึ่งตัวเองได้ โตไปรู้จักใช้ชีวิตก็ไม่ลำบาก

พ่อแม่นอ กจากจะต้องสั่งสอนเลี้ยงดูลูกให้โตมาเป็นคนดี มีคุณภาพแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การสอนลูกให้รู้จักใช้เ งิ นเป็น รู้คุณค่าของเ งิ น ซึ่งเรื่องนี้จะเป็น

การปลูกฝังให้ลูกนั้นรู้จักใช้รู้จักเก็บ ไม่ใช่โตไปไม่รู้ว่าคุณค่าของเ งิ นเป็นยังไง ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูว่าเราจะสอนลูกยังไงให้รู้จักเ งิ น ใช้เป็นโตไปเขาจะได้ไม่ลำบาก ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

การสอนลูกเรื่องเ งิ น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่วัยเ ด็ ก เพื่อสร้างนิสัยทางการเ งิ นที่ดีสำหรับอนาคต คุณพ่อคุณแม่ บางท่านอาจจะสอนเรื่องเ งิ นให้กับลูกกันอยู่แล้วหรือ บ างท่านอาจจะยังไม่ได้สอนลูกในเรื่องเ งิ น ฉนั้นเรามาลองใช้วิ ธีต่อไปนี้มาใช้มาสอนกับลูกเราดู

1 สอนให้รู้จักคุณค่าของเ งิ น

พอเขาโตขึ้นจนคุณพอจะ สอนเขาให้รู้จักตัวเลข ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคย กับการแตกทอนของ ตัวเ งิ นเช่น เ งิ นบ า ท 5 เหรียญ จะเท่ากับเ งิ น เหรียญห้า 1 เหรียญ เ งิ นเหรียญ5 ทั้ง 2 เหรียญ เท่ากับเ งิ น 10 บ า ท 1 เหรียญแบบนี้ และนอ กจากจะ

เป็นการสอนบวกลบเลข มันยังช่วยให้เขาคุ้นเคย กับค่าของเ งิ นด้วย แต่ถ้าคุณปลูกฝังให้ เขามีวินัยในการใช้เ งิ น ตั้งแต่เล็กๆลูกของคุณ จะไม่ตกเป็นเห ยื่ อของโ ฆ ษ ณ าต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันแน่นอน

2 สอนตั้งแต่ยังเล็กๆ

เริ่มในขณะที่เขายังแบมือ ขอเ งิ นนั่นแหละโดย เริ่มจากการสร้างวินัยในการใช้เ งิ น ให้เขาเห็นเป็นตัว อ ย่ า ง เพรา ะเ ด็ ก ช่วง 2 ขวบก็มี การเรียนรู้แล้วเขาจะมอง ดู พ ฤ ติ ก ร ร ม พ่อแม่จากนั้น ก็เก็บไปคิดเขาอาจยัง ไม่เข้าใจว่าโลกใบนี้

มีการแลกเปลี่ยนสิ่ง ของกันโดยเ งิ น แต่ว่า พ ฤ ติ ก ร ร ม ของคุณจะทำให้เขาเรียนรู้ไปเอง และก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้ เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการ ใช้เ งิ นแบบไหนไปในทิศทางไหน

3 สอนให้รู้ที่มาที่ไปของเ งิ น

ในวัยอนุบาลนี่แหละ ที่เจ้าตัวน้อยของคุณ เริ่มก้าวออ กสู่โลกกว้าง เขาจะถูกภาวะรอ บ ข้าง ทำให้รู้จักใช้เ งิ นเป็น ไปโดย ป ริ ย า ย และรวดเร็ว กว่าพ่อแม่จะมารู้ตัวอีกที อาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อย ยื่น มือเล็กๆเพื่อข อ เ งิ นไป ซื้ อ ขน มแล้วก็ได้ทีนี้เราก็ถือ โอกาสนี้สอนให้เขารู้จัก ที่มาที่ไปของเ งิ นบอ กเขาว่า

เ งิ นที่คุณให้ใช้มันได้มา จากการที่คุณต้อง ออ กไปทำงานถึงได้มัน มา ตอนที่คุณออ กไปจับจ่าย หาของเข้าบ้านก็พาเขาไปด้วย

เพื่อให้เขาเรียนรู้ว่า เ งิ นที่คุณได้ จากการทำงาน จะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้าง จะช่วยสอน ให้เขารู้ว่าเรา จ่ายเ งิ นออ กไปเพื่อ วัตถุประสงค์อะไรบ้าง

4 สอนให้ บริหารการใช้เ งิ นเป็น

สอนให้เขารู้จักกับ การเ งิ น อ ย่ า ง ง่ายๆด้วยการให้ค่า ขน มเป็นรายวันกับเขา ให้เขามีประสบการณ์ตรง ในการใช้จ่ายเ งิ นก็คือคุณ จะต้องสม่ำเสมอ กับจำนวน และเวลาที่ให้ด้วยนะ ทั้งยังต้องหนักแน่นพอ ที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม

เมื่อเขาใช้หมดก่อนเวลาจะ ดียิ่งขึ้นหากคุณบอ กให้ เขารู้ว่าหากใช้เ งิ นจนหมด เขาก็จะไม่มีเ งิ นสำหรับ ใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญกว่า ฉะนั้นเขาจึงควรจะต้อง รู้จักแบ่ง เ งิ นออ กเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่จะใช้ กับส่วนที่ออมเพื่อ ใช้ในวันหน้า บางเรื่องอาจดู ปฏิบัติได้ ย า ก นะ

ที่มา momster  san-sabai   finnomena   sabuyjaijung