วิ ธีลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก เริ่มแล้ววันนี้

วันนี้เริ่มแล้ว สำหรับโครงการคนละครึ่ง ลงทะเบียนรอบเก็บตก ขั้ นตอนลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตกแบบละเอียด รับสิทธิ์เงินซื้อของ 3,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการ “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก

เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 15 ล้านสิทธิ์ โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่ง จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์ ในวันพรุ่งนี้ (20 มกราคม 2564) เวลา 06.00 น. และเริ่มใช้สิทธิ์วันที่ 25 มกราคม 2564 ทันที

สำหรับ วิ ธีลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก มีดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน”

3. เข้าสู่หน้า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

4. จากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมต ามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” จากนั้นกด “ยืนยัน”

5. เข้าสู่หน้ากรอ กข้อมูล เพื่อใช้ในการลงทะเบียน โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อ/นามสกุล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
อีเมล (ถ้ามี)

6. เมื่อ กรอ กข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่า “ลงทะเบียน”

7. จากนั้นระบบจะให้กรอ กเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยเป็นหมายเลข 6 ตัว เมื่อ กรอ กเสร็จให้คลิก “ยืนยัน OTP”

8. เสร็จแล้วจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน” แล้วคลิกคำว่า “ตกลง” เป็นอันเสร็จการลงทะเบียน.