วันเกิดทั้ง 7 วันบอ กตัวตนของเจ้าของวันเกิดได้

เมื่อหล า ยๆ คนมีความเชื่อที่ด้านการดู ด ว ง จากวันเดือนปีเกิด แต่วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูกันว่าวันเกิดของคุณบอ กตัวตนของคุณได้แม่นหรือเปล่า อย ากรู้ว่าแม่นแค่ไหนไปอ่ านคำทำนายพร้อมกันค่ะ

1 เกิดวันจันทร์

คนเกิดวันนี้ เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความอ่าน เป็นของตัวเอง มีความเชื่อมั่นใน ความคิดไม่สนใจว่า ใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไร โดยไม่พึ่งพาคนอื่น เป็นคนที่เจ้าอารมณ์ อยู่ในระดับหนึ่ง

คำพูดบางครั้งค่อนข้างแข็ง กระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้ นเป็นคนที่ตรงไป ตรงมา ไม่มีแอบแฝง เป็นคนที่ชอบ เอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเท กับทุกอย่ างเพราะ ตั้งเป้าหมายไว้ สูงต้องการ ความเป็นเลิศ ในทุกด้าน

แต่จะไม่แสดงออ ก ให้ใครรู้ว่า ต้องการอะไร เป็นคนหยิ่ง แม้แต่ในเวลา ที่เดือ ดร้อน หรือเผชิญปัญหา ก็จะไม่ปริปาก บอ กใคร คนที่จะสามารถชนะใจ คนเกิดวันนี้ได้ ต้องมีนิสัยคล้ายกัน เป็นคนตกหลุมรัก ง่ายและจะรัก

อย่ างสุดหัวใจ แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออ ก ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่า คนวันจันทร์ รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่ จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใครบางครั้ง ก็ดูเหมือนคนไม่มี น้ำใจ และเอาแต่ใจตัวเอง

2 เกิดวันอังคาร

เป็นคนฉลาดสามารถ นำคำวิจารณ์คำแนะนำต่างๆ มาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อน มาก ทำอะไรก็คิดถึงผล ประโยชน์ ของเพื่อน มากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อน เป็นคนเกิดวันนี้ นับว่าโชคดีทีเดียว

คนวันอังคาร ไม่ชอบขัดใจ ใครพร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย แต่ข้ อเสียคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ถ้ารู้สึกไม่พอใจ จะเหมือนเสือ โ ก ร ธและวู่วามทันที จนแทบไม่มี ใครอย ากเข้าใกล้ ทำให้มีเพื่อนสนิท

ไม่กี่คนด้วย เหตุผลเรื่องอารมณ์นี่เอง แต่ถ้าอารมณ์ดี ก็จะเหมือน แมวเชื่อง คนวันอังคารไม่ ชอบอยู่คนเดียว เหงาบางครั้ง อยู่ในกลุ่มเพื่อน ก็ยังรู้สึกเหงา ถ้าไม่ได้รับความสนใจชอบน้อยใจหึงเก่ง

3 เกิดวันพุธ

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางแผนมีเสน่ห์ ที่เป็นคนตรงเปิดเผย คิดอะไรก็พูดอย่ างนั้น ไม่แคร์ว่าใคร จะคิดอย่ างไร กับตนและไม่สนแม้

จะต้องทำร้ า ยความรู้สึก ใครบ่อยครั้ง ที่มักพูดแรงเกินไป ชอบอยู่กับเพื่อน การได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน อย่ างเต็มที่และตรงไป ตรงมา คือสิ่งที่อย ากทำที่สุด ชอบชมความสวยงาม ของธรรมช าติ ไม่ชอบอะไร เดิม ๆ เบื่อง่าย

ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ถ้าถูกออ กคำสั่ง หรือห้ า ม ไม่ให้ทำ จะแสดงออ กถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่งที่ ห้ า มเพื่อประท้วง คนวันพุธ รักเพื่อน มาก แต่หาคนสนิท ด้วยแทบไม่มี ถ้าเป็นเพื่อนกับใคร จะแสนดีมีน้ำใจ ส่วนใคร ที่ได้เป็นคู่ชีวิต กับคนเกิดวันนี้ จะเหมือนได้ทั้งคนรัก และเพื่อนที่ แสนดีในคนเดียว

4 เกิดวันพฤหัสบดี

ทุกอย่ างต้องพร้อมอย่ างที่ฝรั่ง เขาเรียกว่า P e r f e c t i o n i s t ถ้ าชีวิต ของคนประกอบ ไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาที่ดี แล้วคนเกิดวันพฤหัส ก็คือ คนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มา เพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์ แบบการแสวงหา ความสมบูรณ์ของเขา

อาจทำให้คนใกล้ตัว ต้องทนลำบากไป ด้วยคนเกิด วันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม จนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรง ต่อ กฎเกณฑ์เท่านั้น ความหลักแหลม ทำให้มีความสามารถ หล า ยด้าน

เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่งปรับตัว ให้เข้ากับวิทย าการ สมัยใหม่ ได้ดีมีจิตใจ อ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้อง บอ กว่ารัก ก็รู้ว่ารักและผูกพัน แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ ไว้ไม่ค่อยแสดงออ กมา

5 เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะเห็นง่าย แต่รู้จักย ากเพราะ ภายนอ กดู เป็นคนร่าเริง รักความ มีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่า เป็นคนมีความกร้าวแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไ รแผลง ๆ เพื่อให้ดูเก่งสิ่งที่ ปรากฏภายนอ กคนเกิดวันศุกร์

จึงมักเป็นภาพ ของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภั ยชอบแสดงเด่นเป็นนักกีฬานักแข่งขันนักทำงานเสี่ยง อั น ต ร า ย คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อนอ่อนไหวง่ายสงสาร คนง่าย งอนเก่ง และซ่อนความอ่อนหวาน น่ารักไว้

ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัว เป็นคนชอบอ้อน และต้อง การคนเอาใจเก่ง ปกปิดจิตใจของตนเอง ด้วยการแสดงออ กให้คนอื่นเห็นว่า เป็นคนก้าวร้าว คิดจะรักกับคน วันนี้ต้องยอมรับได้หากบางครั้งเขาจะชอบ

เป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น หมั่นเติมความ อ่อนหวานช่างรู้ใจ เป็นที่ปรึกษา และร่วมทุ ก ข์ร่วมสุข นี่คือสิ่งที่คนเกิดวันนี้ต้ องการ

6 เกิดวันเสาร์

คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาดทันคนมีไหวพริบและมีความสามารถหลากหล า ย ทำให้ผู้คนเคารพนับถือ และยอมรับสามารถพูดให้คนเชื่อ ให้คนทำต ามได้ เก่งเรื่องการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่งการ

แก้ปัญหาเก่งเหมาะ ที่จะเป็นหัวหน้า หรือที่พึ่งของคนอื่น ในสายต าคนนอ ก อาจจะมองว่า คนวันเสาร์เป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรต้องกลัว ดูเข้มแข็งจริงจัง กับ ชีวิตแต่ลึกแล้วอ่อนไหว นุ่มนวลช่าง เห็นอ กเห็นใจ

บางครั้งก็ร้ า ยมีเล่ห์เหลี่ยม มารย าที่หล า ยคนนึก ไม่ถึงด้วย ความปรารถนาว่า อย ากให้ทุกอย่ างสมบูรณ์ จึงพย าย ามอย่ างมาก เพื่อให้ได้ทุกสิ่งต ามต้องการ หล า ยบุคลิกบางครั้ง ก็ดูเป็นคนง่าย ๆ บางที

กลับกล า ยเป็นคนเครียด เอาแต่ใจ คนรอบตัวต้องปรับ อารมณ์ให้ทัน เมื่อมีครอบครัว ความแปรปรวนจะลดลงเหลือไว้ แต่ความเย็นช าจนน่าใจ ห า ยเป็นคนดูย าก ให้ความสำคัญ กับเรื่องงาน และความสำเร็จ มากกว่าความรัก

7 เกิดวันอาทิตย์

มักจะเป็นคนฉลาดและมีความมั่นใจ ในตัวเองสูง มีการวางแผน เตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ถ้าตัดสินใจแล้ว คือเป็นอั น เ ด็ ด ข าด สามารถตัดสินใจ ทำอะไร ได้โดยไม่ลังเล มีบุคลิกภาพ ที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดข า ด ดูน่าเกรงขาม เป็นคนที่รู้ว่าตัวเอง มี ดี อ ะไร

และศัตรูคู่แข่ง มี ดี อ ะไร จึงเอาชนะได้ ไม่ย ากเป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็วกับความรักนั้น มีลักษณะของคนที่ข า ดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ ค่อนข้างพอใจ ที่จะรักคนที่เก่งกาจ

แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง ชอบใช้ อำนาจหรือ แสดงท่าที ให้คนอื่นเห็น ว่าตนเองมีอำนาจ เหนือคู่ครองทำให้ คนที่เกิดวันอาทิตย์ ข า ดเสน่ห์ ไปอย่ างน่าเสียดาย

ที่มา stand-smiling