วันนี้ให้อภั ยได้ แต่ไม่ขอให้โอกาสอีก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการให้อภั ยใครสักคน แต่ไม่ให้โอกาสเขาได้แก้ตัวอีกแล้ว กับบทความ วันนี้ให้อภั ยได้ แต่ไม่ขอให้โอกาสอีก ไปดูกันว่าการให้อภั ยกับการให้โอกาสนั้นทำไมถึงเป็นคนละส่วนกัน

ให้อภั ย กับ ให้โอกาส นั้นคนละเรื่องกัน การให้อภั ย คือ การยกโทษทางจิตใจ ในสิ่งผิดที่เขาทำต่อเรา เมื่อคนคนหนึ่งทำไม่ดีกับเรา และเขาได้รับโทษของความผิดนั้น เขาพย าย ามชดใช้ต่อสิ่งนั้น เขาขอโทษ เขาแก้ไข เขาชดใช้ เขาเสียใจ ทำให้ความรู้สึกแย่ ๆ ของเราบรรเทา เรารู้สึกว่า เราให้อภั ยเขาได้ เราจึงให้อภั ย ให้อภั ยเขาเราสุข โ ก ร ธเขาเราทุ ก ข์ การให้อภั ยเขา จึงเป็นผลดีต่อจิตใจเราด้วย สำหรับบางคนนั้น ความผิดยิ่งใหญ่ เกินให้อภั ย ก็ต้องใช้เวลา และการตัดสิน

บางครั้งเราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้ มันย ากเกินไป มันหนักหนาเกินไป หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโ ก ร ธแค้นนี้ไว้ เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่า จิตใจที่โ ก ร ธนั้น มาพร้อมกับการกัดกินหัวใจ และมันทำให้เรารู้สึกแย่เสมอ แล้วมันไม่ได้ส่ งผลต่อคนที่ทำผิดเลย มันคือขยะ ที่เรานำมัน มาถมจิตใจไปทุกวัน

และตั้งจิตปณิธานว่า ทุกครั้งที่เรานำขยะนั้น มาถมจิตใจเรา จะทำให้ความรู้สึกเหล่านี้ ขยะเหล่านี้ ถูกส่ งผลไปยังคนที่ทำแย่ ๆ กับเรา แต่ไม่จริงเลย เขากลับไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เราต่างหางที่รู้สึกแย่ เพราะความโ ก ร ธ กำลังค่อย ๆ ทำล า ยความรู้สึกเราไปอย่ างช้า ๆ และมันไม่ใช่การให้อภั ย ไม่ได้ทำให้เราหรือเขาดีขึ้นเลยในสักทาง แต่ยิ่งทำให้เรามีจิตใจที่เ จ็ บป ว ดต่างหาก

ถึงเราจะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราสามารถปลดปล่อยเรา จากกองขยะเหล่านี้ได้ ให้อภั ยเขา เพื่อที่เราจะได้ไม่ทุ ก ข์ คนที่ให้อภั ยได้ คือคนที่ชนะ ไม่ใช่พ่ายแพ้ จริง ๆ แล้วการให้อภั ยกับการให้โอกาส เป็นคนละส่วนกัน เคยได้ยินไหม ให้อภั ย แต่ไม่ให้โอกาส เพราะการให้อภั ยคือ การยกโทษทางจิตใจ ที่ปลดปล่อยตัวเราจากความคิดแย่ ๆ แต่การให้โอกาส ต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิด ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ เราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเสมอไป

และบางครั้ง เขายังต้องรับโทษจากความผิดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่เดินออ กมา แล้วยกโทษให้เขา ออ กจากที่คุมขังแห่งความแค้น เอาความสุขของเรากลับคืน มา และเอาไปใช้ให้กับการเริ่มต้นใหม่ดีกว่า การให้อภั ย ทำให้เราได้ความสุขกลับมา

ที่มา meeruk