ล งท ะเบี ย น ออมสินอย่ า งไ รก็ไม่ผ่าน แนะทำต า มขั้นต อ น นี้ได้แ น่ นอ น

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว สำหรับ การลงทะเบียน ออมสินกู้เงิน 10,000 จาก ธนาคารออมสิน ถ้าลงทะเบียนผ่าน

เว็บwww.gsb.or.th ไม่ได้ ให้ทำตามขึ้นตอดังกล่าวนี้ รับรองว่าได้อย่างแน่นอนค่ะ การลงทะเบียนวันแรก 15

เมษายน – 30 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยเป็นการกู้เงินที่  10,000 บาท

ดอกเบี้ย 0.10% และ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 175 บาท  โดยที่ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

www.gsb.or.th เท่านั้นล่าสุด วันที่ 17 ที่ผ่านมา ได้มีรายงานข่าวว่า ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ผู้คนแห่มา

ลงทะเบียนจนเว็บไซต์ล่ม และต้องมีการปิดเพื่อปรับปรุงระบบ ซึ่งต่อมาธนาคารออมสิน ได้ออกลิงก์ใหม่ เพื่อให้

คนที่พลาดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลัก www.gsb.or.th สามารถไปลงทะเบียนใหม่ได้ คลิกที่นี่ พร้อมเทคนิคเข้า

เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ที่ได้ผลชัวร์ เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา thesigno