ลักษณะรูปนิ้วมือ บอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณ

วันนี้ลักษณะนิ้วมือของคุณนั้นเป็นแบบไหน บอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ ให้คุณนั้นได้เลือ กภาพรูปนิ้วมือที่คล้ายกับนิ้วมือของคุณมากที่สุดมา 1 ภาพ เมื่อเลือ กภาพได้แล้ว เราไปอ่ า นคำทำนายตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

1 นิ้วมือตรง

คนที่มีนิ้วมือตรง มักจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตต าแต่ก็จะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเอง สร้างทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ

2 นิ้วมือแหลม

เป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ทำล า ยความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจเอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเ จ็ บ ป ว ด

คุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงานคุณจะตั้งใจทำอย่ างมากและจะไม่ลุกไปไหนเลย จนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

3 นิ้วข้ อใหญ่

คนที่มีนิ้วข้ อมือใหญ่ส่วน มากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเอาเรื่องที่จะทำให้คุณโ ก ร ธเก็บมาคิดให้ป ว ดหัวและเลือ กที่จะปล่อยวาง แต่บางทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้าทายหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือ คุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแคร์คนรอบข้าง จิตใจดีและคิดก่อนทำ

ที่มา khoddeeja