ลักษณะนิสัยตัวตนของคุณ รู้ได้จากการเลือ กปลาที่ชอบที่สุด เลือ กมา 1 ตัว

เพื่อนๆ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาลองเล่นเกมจิตวิทย ากัน ปลาแต่ละตัวที่เห็นจากรูปจะบอ กถึงนิสัยของคนที่เลือ ก ให้เพื่อนๆเลือ กปลาที่เห็นแล้วชอบ มา 1 ตัว ซึ่งเวลาเลือ ก

ก็อ ย่ า แอบไปอ่ า นคำทำนายก่อนล่ะ เพราะเดี๋ยวจะไม่แม่นเอา ควรจะเลือ กจากการมองภาพ แล้วก็เลือ กเป็นปลาตัวที่ชอบจริงๆ พร้อมแล้วก็เลือ กได้เลยน้าาาา

เลือ กประตัวที่ 1

คุณเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ เป็นคนฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่มีความน่าสนใจ โดดเด่น มีสไตล์เป็นของตัวเอง เวลาจะทำอะไรก็

มีเป้าหมายชัดเจน มาก ๆ เป็นคนทันสมัย ทำอะไรก็จะทุ่มเทอย่ างเต็มที่จนสำเร็จ เวลาทำอะไรก็ดีไปหมดทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมงาน

เลือ กปลาตัวที่ 2

บ่งบอ กว่าคุณนั้นจะเป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบสูงมาก เวลาทำอะไรจะเต็มที่เสมอไม่ทิ้งงานไปกลางครันแน่นอน นิสัยจะชอบ สั น โ ด ษสักหน่อย ชอบและรักความเป็นอิสระอย่ างมาก

ความรักก็เหมือนกันจะเต็มที่กับมันเสมอ ทุ่มเทเพื่อคนรัก และกับเพื่อนก็เต็มที่เหมือนกัน เป็นคนที่กล้าได้ กล้าเ สี ย กล้าทำ กล้าที่จ ะเ สี่ ย งโดยไม่มีการลังเลอะไร

เลือ กปลาตัวที่ 3

คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านสูง มีความรักความยุติ ธ รร ม มีคุ ณธ ร ร ม เจ้าระเบียบ ชอบการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ และไม่อยู่เฉย ๆ จะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่ างแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ ก็ไม่มองข้ามเด็ดข า ด เป็นคนดี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ

เลือ กปลาตัวที่ 4

บอ กได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผน ชอบคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีมาก ๆ ฉลาด เก่ง แต่ก็มักจะ สั น โ ด ษนิด ๆ ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใคร มีความคิดเป็นของตัวเอง เป็นคนที่มีความพย าย ามสูงมาก มีทักษะการโน้มน้าวที่ดี เก่ง เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก

ที่มา  horoscopedaily99