ลักษณะการยื่น มือของคุณ สามารถบอ กนิสัยของคุณได้

ถึงแม้บางครั้งเราอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่ก็มีนิสัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง วันนี้เราเลยมีเกมท า ยนิสัยมาให้เล่นกัน ดูจากปฏิกิริ ย าแรกที่ยื่น มือของคุณคือท่าไหน มันสามารถบ่งบอ กลักษณะนิสัยของคุณได้ จะบอ กได้แ ม่ นแค่ไหนเราไปดูกัน

1. นิ้วชิด-คว่ำมือ

ลึกๆ ในใจเป็นคนอ่อนไหวง่าย ไวต่อความรู้สึก เป็นคน มองคนออ ก มีจุดยืนเป็นของตนเอง ชอบคิดใคร่ครวญปัญหาแทนคนอื่น กลัวการสูญเ สี ย ทำให้ดูเป็นคนอบอุ่น

และแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมาก ต่อหน้าดูร่าเริง กระตือรือร้น แต่ในใจนั้นละเอียดอ่อน กลัวความโดดเดี่ยว ชอบใช้ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ปกปิดความทุ ก ข์ในจิตใจ ไม่ชอบการแย่งชิง มีเมตต า

2. นิ้วกาง-คว่ำมือ

คุณเป็นคน มองโลกในแง่ดี ตรงไปตรงมา แบ่งแยกระหว่างความรัก และความเ ก ลี ย ดชังได้อ ย่ างชัดเจน ไม่มีความมืดอยู่ในจิตใจ เป็นคนไม่มีความลับ ชอบเผยนิสัยที่แท้จริงออ กมาให้คนอื่นรับรู้ นี่เป็นข้ อเ สี ยของคนที่ยื่น มือแบบนี้

เป็นคนจริงใจ รักเพื่อนเต็ม 100 ลืมเรื่องที่คนอื่นเคยทำให้เ สี ยใจได้ง่าย เป็นคนเรียบง่าย เ ก ลี ย ดความยุ่งย าก ไม่ชอบเป็นคนตัดสินใจ บางครั้งก็เลยดูเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนทำอะไรทำให้ถึงที่สุด หากไม่เจอทางตันจะไม่หันกลับเด็ดขา ด

3. นิ้วชิด-หงายมือ

คุณเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มักจะกังวลเกี่ยวกับมุมมอง และการประเมินผลของคนรอบข้าง ทำให้บ่อยครั้งคุณจำเป็นต้องกดดันตนเอง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ คุณเป็นคนปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น

ช่างจดช่างจำในเรื่องที่กระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก ทำให้บอบช้ำและโดนทำร้า ยได้ง่าย ขา ดความคิดที่เป็นเหตุและผล หากโดนเข้าใจผิ ด มักจะปล่อยไปแบบนั้นไม่เ สี ยเวลาไปแก้ตัว ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอง

4. นิ้วกาง-หงายมือ

คุณเป็นคนไม่ชอบการยอมแพ้ ชอบแสดงออ กว่าตนเองเป็นคนที่แข็งแกร่ง ชอบเผชิญความทุ ก ข์ย ากด้วยตนเอง ไม่ชอบขอร้องให้คนอื่นช่วยเหลือ รักศักดิ์ศรี เป็นคนที่จริงใจ

รักเพื่อน แต่ไม่ชอบแสดงออ ก เ พราะฉะนั้นเมื่อคุณมีปัญหา เพื่อนๆ จะรีบมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณ คุณเป็นคน มีสองบุคลิก ต่อหน้าคนแปลกหน้าจะทำตัวเงียบสุขุม ทำให้รู้สึกเหมือนไม่ปลอ ดภั ย ทำอะไรช้า

ที่มา  lifein-hug