ลักษณะการยื่นมือ บอ กนิสัยของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปทำนายใจจากลักษณะการยื่นมือของคุณ โดยให้คุณนั้นยื่นมือของคุณออ กมา แล้วสังเกตุดูว่าการยื่นมือของคุณนั้นคล้ายกับภาพใดมากที่สุด และไปอ่า นคำทำนายใจพร้อมๆ กันค่ะ

ทุกคนล้วนมีเอ กลักษณ์เฉพาะของตนเอง แม้ว่าจะมีลักษณะบางอย่ างที่คล้ายกัน แต่ลักษณะพฤติก ร ร มจะแตกต่างกัน มาก สืบเนื่องมาจากบทบาทและสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมา ส่ งผลต่อพฤติก ร ร มของแต่ละคน ให้มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป

และสิ่งแวดล้อมที่อยู่เหล่านี้ มีผลกระทบต่อลักษณะนิสัยของคนอย่ างมาก ทำให้คนเรามีความแข็งแกร่ง ในการทนต่อความกดดันของสังคม ในแบบที่แตกต่างกันไป วันนี้เรามีเกมทายนิสัยมาให้เล่นกัน ดูจากปฏิกิริย าแรกที่ยื่นมือของคุณคือท่าไหน มันสามารถบ่งบอ กลักษณะนิสัยของคุณได้

1 นิ้วกาง-คว่ำมือ

คุณเป็นคน มองโลกในแง่ดี ตรงไปตรงมา แบ่งแยกระหว่างความรักและความเ ก ลี ย ดชังได้อย่ างชัดเจน ไม่มีความมืดอยู่ในจิตใจ เป็นคนไม่มีความลับ ชอบเผยนิสัยที่แท้จริงออ กมาให้คนอื่นรับรู้ นี่เป็นข้ อเสียของคนที่ยื่นมือแบบนี้

เป็นคนจริงใจ รักเพื่อนเต็ม 100 ลืมเรื่องที่คนอื่น เคยทำให้เสียใจได้ง่าย เป็นคนเรียบง่าย เ ก ลี ย ดความยุ่งย าก ไม่ชอบเป็นคนตัดสินใจ บางครั้งก็เลยดูเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนทำอะไรทำให้ถึงที่สุด หากไม่เจอทางตันจะไม่หันกลับเด็ดขา ด

2 นิ้วชิด-คว่ำมือ

ลึกๆ ในใจเป็นคนอ่อนไหวง่าย ไวต่อความรู้สึก เป็นคน มองคนออ ก มีจุดยืนเป็นของตนเอง ชอบคิดใคร่ครวญปัญหาแทนคนอื่น กลัวการสูญเสีย ทำให้ดูเป็นคนอบอุ่น และแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมาก

ต่อหน้าดูร่าเริง กระตือรือร้น แต่ในใจนั้นละเอียดอ่อน กลัวความโดดเดี่ยว ชอบใช้ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ปกปิดความทุ ก ข์ในจิตใจ ไม่ชอบการแย่งชิง มีเมตต า

3 นิ้วกาง-หงายมือ

คุณเป็นคนไม่ชอบการยอมแพ้ ชอบแสดงออ ก ว่าตนเองเป็นคนที่แข็งแกร่ง ชอบเผชิญความทุ ก ข์ย ากด้วยตนเอง ไม่ชอบขอร้องให้คนอื่นช่วยเหลือ รักศักดิ์ศรี เป็นคนที่จริงใจ รักเพื่อน

แต่ไม่ชอบแสดงออ ก เ พราะฉะนั้นเมื่อคุณมีปัญหา เพื่อนๆ จะรีบมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณ คุณเป็นคนมีสองบุคลิก ต่อหน้าคนแปลกหน้า จะทำตัวเงียบสุขุม ทำให้รู้สึกเหมือนไม่ปลอ ดภั ย ทำอะไรช้า

 

4 นิ้วชิด-หงายมือ

คุณเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มักจะกังวลเกี่ยวกับมุมมอง และการประเมินผลของคนรอบข้าง ทำให้บ่อยครั้งคุณจำเป็นต้องกดดันตนเอง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ คุณเป็นคนปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น

ช่างจดช่างจำในเรื่องที่กระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก ทำให้บอบช้ำและโดนทำร้า ยได้ง่าย ขา ดความคิดที่เป็นเหตุและผล หากโดนเข้าใจผิ ด มักจะปล่อยไปแบบนั้น ไม่เสียเวลาไปแก้ตัว ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอง

ที่มา lifein-hug