ลงทะเบี ยน เราชนะ รับ 7000 บาท เอาไปจ่า ยอะไรได้บ้าง

สำหรับกรณีโครงการเราชนะ หลายคนสงสัยว่า จะได้รับเงินยังไง และใช้อะไรได้บ้าง ล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงต ามเงื่อนไข

และไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ คือ ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวมไปถึงผู้ที่ลงทะเบียน คนละครึ่ง สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ ผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อลงทะเบียนและได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการแล้ว ให้ดา วน์โห ลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตน จากนั้นวงเงินจะเข้าในหัวข้อของ “เราชนะ” โดยวงเงินช่วยเหลือจะทยอ ยจ่ายเป็นรายสัปดาห์

ทั้งนี้เงินจะเริ่มเข้าในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งวดแรกจะได้ 2,000 บาท จากนั้นทุกวันพฤหัสบดีเงินจะทยอ ยเข้า 1,000 บาทไปเรื่อ ยๆ จนครบ 7,000 บาท ในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564 โดยวงเงินที่ได้รับนั้น สามารถเก็บสะสมทยอ ยใช้จ่ายไปเรื่อ ยๆ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการเราชนะ จะไม่ต้องเติมเงินเข้าครึ่งหนึ่งเหมือนกับโครงการ “คนละครึ่ง” สามารถใช้วงเงินเราชนะใช้จ่ายได้เลย

นอ กจากจะใช้จ่ายซื้ออาหาร สินค้าต่างๆ เหมือนกับโครงการคนละครึ่งแล้ว สิ่งที่เพิ่มมาคือสามารถใช้จ่ายค่าบริการขนส่งที่เกี่ยวกับการเดินทางได้ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แต่จะไม่รวมการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้