ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบใหม่ กลาง ม.ค. นี้

ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบใหม่ กลาง ม.ค. นี้

ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง ที่รัฐออ กมาช่ ว ยเหลือประชาชน โดยเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

จะมีการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง รอบเก็บตกอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือน มกราคม นี้ ซึ่งขณะนี้ เริ่มทราบสิทธิคงเหลือว่ามีจำนวนเท่าไหร่ จากการดำเนินโครงการในเฟสแรก และเฟส 2

“ยังมีสิทธิคงเหลือรวมอ ยู่กว่า 1 ล้านสิทธิ นอ กจากนี้ ก็จะยังมีสิทธิตกหล่นจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟส 2 แต่ไม่ได้ใช้จ่ า ยภายใน 14 วันด้วย ซึ่งจะต้องมาสรุปตัวเลขอีกครั้ง” รมว.คลังกล่าว

ส่วนข้อเสนอของคณะกร รมการร่วมภาคเอ กชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ขอให้พิจารณาต่ออายุโครงการคนละครึ่ง ออ กไปอีก 3 เดือน และเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ า ยต่อบุคคลเป็น 5,000 บาทนั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณาต่ออายุโครงการ ยังอ ยู่ที่ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินกันใหม่อีกครั้ง

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ที่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบใหม่กลางเดือน มกราคม 2564 จำนวน 1 ล้านสิทธิ และลงทะเบียนไม่สำเร็จในทั้งสองเฟสด้วยหลายปัจจัย จะได้สิทธิลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำนวน 5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการช้อปดีมีคืน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชน

รัฐช่ ว ยจ่ า ย 50% หรือ ครึ่งหนึ่งของจำนวนสินค้า โดยอีก 50% ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้จ่ า ยเอง โดยใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

จำกัดสินธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยที่ยอ ดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอ ดโครงการ

จะไม่มีการหักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอ ดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ และจำคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้น โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ที่ ร้านค้าเข้าร่วม “คนละครึ่ง”
สามารถใช้สิทธิได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” นอ กเวลาดังกล่าวได้

จะถูกตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอ ดโครงการ

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ เฟส 2
วันนี้ – 31 มีนาคม 2564