ฤดูที่คุณชอบที่สุด บ่งบอ กตัวตนของคุณได้

ฤดูที่คุณชอบที่สุด บ่งบอ กตัวตนของคุณได้

ฤดูกาลต ามธรรมชาติ อาจจะแตกต่างจากฤดูกาลในชีวิตของคนเรา แต่ฤดูกาลต ามธรรมชาตินั้น ก็สามารถบ่งบอ กถึงนิสัยใจคอของ คนเราได้เหมือนกัน นักจิตวิท ย า ชาวอเมริกันเขาวิจัยกันเอาไว้แล้ว โดยวิเคราะห์จากฤดูกาลที่เราชื่นชอบมากที่สุด ว่าแต่ว่าคุณชอบฤดูไหน มากที่สุด

ชอบฤดูใบไม้ร่วง

เป็นคนเจ้าระเบียบพอตัวเลยล่ะ จะเน้นให้อยู่ในระบบ ชอบแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิต ฉะนั้นคุณจะช่างคิด ช่างวางแผน อย่างละเอียดถี่ถ้วน กว่าจะลงมืออะไรบางอย่าง ไม่ชอบความตื่นเต้น มากเท่าไร มีชีวิตเรียบง่ายและมีความเป็นส่วนตัวสูงก็พอแล้ว

ชอบฤดูร้อน

เป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบการอยู่ในกรอบ หรือ การที่ต้องเดินในเส้นที่คนอื่นกำหนดไว้ จิตใจเบิกบาน ร่าเริง แต่ก็แฝงไว้ซึ่งการเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ยอมฟังคนอื่นเลย ชอบทำต ามใจตัวเอง

และมีความเป็นเด็ กอยู่มาก และเป็นคนประเภทสุขนิยม แสวงหาความสุขและความรื่นรมย์ให้กับชีวิต มากกว่าจะคิดโน่นนี่ และทำให้ตัวเองเดื อ ดเนื้ อร้อนใจ แต่คุณนั้น ก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่นะ

ฤดูใบไม้ผลิ

นั่นแปลว่า เป็นคนจิตใจอ่อนโยน แต่ในเรื่องของความคิดอ่ านจะตรงกันข้ามกันเลยนะ คือคุณจะคิดอ่ านรุ นแร งและชัดเจน มีความทะเยอทะย าน คุณเป็นคนรักความก้าวหน้าโดยเฉพาะ

เช่น เรื่องหน้าที่ การงาน จะมุ่งมั่น มาก คนรอบข้างมักจะไม่ค่อยเห็นคุณท้ออะไรง่าย ๆ คุณเองเป็นคนเบื่ อง่าย เกลี ย ด ความเงียบเหงา คุณจึงเป็นคนที่มักจะติดเพื่อนและรักเพื่อน มาก

ชอบฤดูฝน

นั่นแปลว่า คุณเป็นคนช่างฝัน มักจะคิดถึงความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ มีความโรแมนติก มีโลกส่วนตัวสูง คุณจึงมักจะเป็นคนเหงา เศร้ าง่าย เพียงฝนตกคุณก็พร้อมจะไปนั่งริมหน้าต่าง ดูฝนที่โปรยปรายลงมา แล้วคิดเรื่อยเปื่อยจนทำให้น้ำต าแ ต ก

มักจะทำงานต ามอารมณ์ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เช่นว่า หากไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำ เพราะงั้น คุณจึงไม่ใช่คนที่มีความกระตือรือร้นสูง มีความละเอียดอ่อนอยู่ในจิตใจ สามารถเข้าใจผู้อื่นดีเสมอ

ฤดูหนาว

คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจริงๆ และแม้ในบางคนจะขัดกับบุคลิกที่ออ กจะหวาน ๆ ไม่ห้าวนัก เป็นคนจิตใจมั่นคง มีพลังและเข้มแข็ง

กล้าเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือ การเป็นอยู่ แล้วในบางครั้ง คนที่มั่นใจในตัวเองสูงเช่นคุณ ก็มีอารมณ์และความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายได้ เวลาที่อยู่คนเดียว

ที่มา  tamnanna