รู้ไว้จะได้ไม่พังเร็ว 8 เรื่องที่ไม่ควรทำเมื่อขับรถเกียร์ออโต้

การขับรถเกียร์ธรรมดาท่ามกลางสภาพการจราจรที่ติดขัด กล า ยเป็นเรื่องที่ทรมาน คนใช้รถเกียร์ออโต้ช่วยทำให้ทุกอ ย่ างง่ายดายขึ้นสำหรับการขับใช้งานในเมืองที่มีรถคับคั่ง ส่วนปัญหาการใช้งานของเกียร์ออโต้ในปัจจุบันที่พบเห็นได้บ่อยครั้งก็คือ ผู้ใช้ข า ดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งานเกียร์

ชนิดนี้ หรือใช้แบบไม่ได้ใส่ใจเรียนรู้วิ ธีการใช้งานเกียร์อัตโนมัติให้ถูกต้อง ซึ่งการใช้งานที่ถูกต้องถือเป็นการยืดอายุการใช้งานของเกียร์ออโต้ไปในตัว เขียนเรื่องเกียร์จนคนอ่านเริ่มรำคาญ

แต่ก็ยังคงมีผู้คนโดยเฉพาะพวกนักขับมือใหม่ที่อย ากเรียนรู้วิ ธีใช้งานที่ถูกต้องเมล์มาถามกันเป็นจำนวน มากโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งถอยรถใหม่คันแรกของชีวิต

รถยนต์เกียร์ ออโต้ หรือเกียร์อัตโนมัติ เป็นรูปแบบของรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอ ย่ างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน มาก เหมาะแก่การใช้ในเมืองที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น แต่ก็มีความถึกได้ไม่เท่ากับเกียร์กระปุกแบบเก่า หากไม่ต้องการให้เกียร์ออโต้เ สี ยก่อนเวลาอันควร มาทราบวิ ธีการขับขี่เกียร์ออโต้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่า อะไรบ้างที่ไม่ควรทำถ้าไม่อย ากต้องเปลี่ยนเกียร์ทั้งชุด

1. เร่งเครื่องก่อนเข้าเกียร์

คน ใจร้อน มักจะเร่งเครื่องในขณะเข้าเกียร์ P หรือ N พอเปลี่ยนเกียร์เป็น D รถก็จะแล่นไปเลย แต่ทำแบบนี้ไม่ดีแน่ เพราะ การเร่งเครื่องก่อนเข้าเกียร์จะทำให้เกียร์กระตุกแรงและเ สี ยห า ยได้ และถ้าเร่งแรง ๆ จะเกิดอันตรายได้อ ย่ างง่ายดาย เหยียบเบรกก่อนเข้าเกียร์ทุกครั้งปลอ ดภั ยที่สุด

2. ไม่รอรถหยุดสนิทก่อนเปลี่ยนเกียร์

ถ้า คุณเลื่อนคันเกียร์ออ กจากตำแหน่งเดินหน้า D ไปเป็นตำแหน่งถอยหลัง R หรือเปลี่ยนจากตำแหน่งถอยหลัง R ไปเป็นตำแหน่งเดินหน้า D ควรรอให้รถหยุดสนิทก่อน อ ย่ าใจร้อนและทำตอนที่รถยังคงเคลื่อนที่อยู่ เพราะจะทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานสั้น ต้องเ สี ยค่าซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ในร า ค าสูง

3. ใช้ตำแหน่งเกียร์ 2 ในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง

การ เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ 2 ต้องระมัดระวังให้มาก เหมาะที่จะใช้งานในกรณีที่ต้องการแรงบิดมากๆเท่านั้น เช่น ทางขึ้นหรือลงเนินที่ค่อนข้างชัน เป็นต้น ทราไว้เลยว่า ห้ามใช้ตำแหน่งเกียร์ 2

ในขณะที่คุณขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ใช้รอบเครื่องสูงต ามไปด้วย จนอาจเกินขีดจำกัดและก่อให้เกิดความเ สี ยห า ยได้ ไม่แน่ว่ารถอาจจะลื่นไถลเนื่องจากเกิดแรงบิดมหาศาล ทำให้รถเ สี ยการทรงตัวได้

4. ไม่เหยียบเบรกก่อนสต าร์ท หรือเปลี่ยนเกียร์

วิ ธี ที่ถูกต้องที่สุด คือ การเหยียบเบรคทุกครั้งก่อนสต ารท์รถ เพื่อป้องกันอันตรายถึงแม้ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่งPหรือNก็ต าม และที่สำคัญคือ การเหยียบเบรคทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ จากเกียร์ว่าง N หรือเกียร์จอ ด P ไปเป็นเกียร์เดินหน้า D หรือเกียร์ถอยหลัง R ความจริงแล้วกรณีนี้ไม่อันตรายต่อเกียร์เท่าไหร่นัก แต่ เหยียบเบรกไว้ก่อนอุ่นใจกว่า รถจะได้ไม่พุ่งไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว

5. เข้าเกียร์ N ขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่

หล า ย คนชอบเข้าาเกียร์ N ในขณะที่รถกำลังวิ่งและเห็นว่าข้างหน้าใกล้จะต้องหยุดรถเพราะมีไฟแดง และคิดว่าวิ ธีนี้จะช่วยประหยัดน้ำมัน มากกว่า แต่ทราบไว้เลยว่า การทำเช่นนี้เป็นผลเ สี ยอ ย่ างร้ า ยแรงต่อเกียร์ของท่าน เนื่องจากในขณะที่รถยนต์ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เกียร์ที่อยู่ในตำแหน่ง D จะมีปั้มแรงดันสูง ส่งน้ำมันเกียร์เข้าไปหล่อลื่นอยู่ตลอ ดเวลาแต่ปั้มน้ำมันของเกียร์อัตโนมัติ จะทำงานน้อยลงเมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่ง N เมื่อไม่มีแรงดันที่พอเพียงจะดันน้ำมันไปหล่อลื่นเกียร์อ ย่ างเพียงพอ จะทำให้เกียร์ออโต้ร้อน และเกิดการสึกหรอง่ายต ามมา

6. ขับลากเกียร์

รถ ยนต์เกียร์อัตโนมัติจะควบคุมให้ปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงต ามความเหมาะสมและ ความเร็วของรถอยู่ตลอ ดเวลาอยู่แล้ว แต่บางท่านรู้มากและมักจะใช้วิ ธีเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ขึ้นลงเองในขณะที่รอบ เครื่องทำงานสูงสุดเพื่อเร่งเครื่องให้ไวต ามใจชอบ การทำเช่นนี้จะมีผลทำให้ผ้าคลัทช์ และระบบทอ กค์คอนเวอร์เตอร์เกิดการสึกหรอเ สี ยห า ย และทำให้มีอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติสั้นลง

7. ใส่เกียร์ P ทุกครั้งที่หยุดรถ

ไม่ จำเป็นต้องทำเช่นนี้ทุกครั้ง ให้ทำเฉพาะกรณีที่จอ ดบนทางลาดชันนาน ๆเท่านั้น หรือถ้าจะให้ดีแค่ใส่เกียร์ N แล้วดึงเบรกมือไว้ก็ได้ เพราะการที่ใส่เกียร์ P ทุกครั้งที่หยุดรถอาจทำให้ระบบเกียร์เ สี ยห า ยเร็วขึ้นได้

8. ไม่ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์

น้ำมัน เกียร์อัตโนมัติ เป็นหัวใจสำคัญของการหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถให้ย าวนาน จึงควรตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขีดที่ก้านวัด และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ต ามระยะทางที่แนะนำ

อีกสิ่งที่ควรรู้เมื่อจำเป็นต้องลากรถไปอู่เมื่อเกียร์ออโต้เ สี ย จำเป็นอ ย่ างยิ่งที่จะต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไป เพื่อช่วยลดความร้อนของเกียร์ขณะที่ทำการลากจูงแต่ถ้าหาน้ำมัน เกียร์ไม่ได้ ควรยกให้ล้อรถให้ลอยพ้นพื้นถนน โดยอาจต้องใช้รถยก 6 ล้อ แบบสไลด์ออน ที่สามารถนำรถทั้งคันขึ้นไปไว้บนกระบะหลังได้ เพื่อความปลอ ดถัยของรถยนต์ร า ค าแพงของคุณ ขอให้มีความสนุกและขับรถเกียร์ออโต้ปลอ ดภั ยทุกท่านนะครับ

ที่มา  postsod  thairath