รู้ไว้ก่อนจะได้ต ามทัน คนที่เป็นเมียน้อย เขาจะมี 5 ลักษณะนิสัยนี้

เมียน้อย เมื่อเอ่ยคำนี้กับใครๆ ทุกคนก็จะมองว่านี่คือตัวปัญหาที่จะคอย บ่อนทำล า ยสถาบันครอบครัว ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดปัญหานี้ขึ้นในครอบครัว แต่อย่ างไรก็ดีปัญหานี้ ก็ยังคงเป็นปัญหาได้อย่ างได้อย่ างเสมอต้นเสมอปล า ยมาตลอ ดตั้งแต่อ ดีตกาล ถึงปัจจุบัน และคาดว่าในอนาคตต่อไปก็ยังคงเกิดขึ้นได้ ถ้าเรายังเพียงแค่ปฏิเสธ ไม่ยอมรับโดยที่ไม่สนใจจะทำความรู้จักและศึกษา เพื่อหาทางป้องกันปัญหานี้อย่ างจริงจัง

เมียน้อย คือผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่ างสามีเมียกับชายที่มีเมียอยู่แล้ว โดยทั่วไปมักจะคิดกันว่าผู้หญิงที่ต้องมาเป็นเมียน้อยนั้น เป็นเพราะต้องการความสุขสบาย ไม่ต้องลำบากสร้างฐานะตัวเองเหมือนกับการเป็นเมียหลวง แต่จากผลการศึกษา พบสาเหตุ ว่าต้องการความรัก ความอบอุ่น และอย ากมีที่พึ่งพิงทางใจ ต้องการเงิน ต้องการผู้อุปการะ

1. มักดูเจียมตัว ทำตัวน่าสงสาร ไม่ระรานใคร เมียน้อยส่วนใหญ่ มักพูดเสมอว่าพอใจอยู่ในที่ของตน ยอมรับสภาพได้ ไม่คิดระรานเมียหลวงไม่อย ากสร้างความร้านฉานให้ ครอบครัวคนอื่น ขออยู่เงียบๆ แต่บางคราว ก็โทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ เวลาเขาอยู่กับครอบครัว หรือบางคราวก็แกล้งโทรผิ ดเข้าเบอร์เมียหลวง ถ่ายรูปคู่กับสามีคนอื่นโพสลงในเฟสบุ๊คแล้วเปิดสาธารณะบ้างก็เท่านั้น

2.สร้างภาพให้ตัวเองดูดี มีศีลธรรม ย้ำบ่อยๆ ว่าไม่สนคน มีภรรย าแล้ว แต่ถ้าสามีคนอื่นโทรหาจะรีบรับรีบคุย ส่งข้อความแชทก็รีบตอบกลับ นัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่นแต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สน ไม่เคยคิดอย ากได้ของคนอื่น เขามายุ่งเอง เขาติดต่อมาเอง ขี้เกรงใจ เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็น

3. เก่งเรื่องบ น เ ตี ย ง

เรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบาย เมียน้อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้อยู่มัด เพราะเรื่องบ น เ ตี ย งนั้นเด็ดถึงทรวงชนิดลืมกันไม่หลงและคุณผู้ชาย ที่ลุ่มหลง ก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัวเมียน้อยนั้นไ ร้ศีลธรรม ไ ร้ความล ะ อ า ยต่อบาป

ทำให้ปัญหาครอบครัวเรื่องเมียน้อยแพร่ขย ายกันไปวงกว้าง และผู้ชายหล า ยคน กลับมองว่าเรื่องการมีภรรย าหล า ยคนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณผู้ชายรู้จักพอ รู้จักระงับยับยั้งความต้องการ และซื่อสัตย์ต่อคู่ของตน

4. ปากหวาน พูดจาไพเราะน่าฟัง เอาใจเก่งโดยเฉพาะกิริย าออ ดอ้อน และทอ ดสะพาน คุณผู้ชายทั้งหล า ยมักตกเป็นเหยื่อคำไพเราะ รวมถึง การเอาอ กเอาใจ เชื่อฟังว่าง่ายดูเข้าใจโลกและน่ารักอยู่ตลอ ดเวลา ไม่เหมือนภรรย าที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแง่ร้ า ยเสมอ

5.ขอแค่สนุกเป็นครั้งคราว ไม่มีผูกพัน พอใจก็มา เบื่อแล้วก็ไป ง่ายๆ ชิ ว ส์ๆแต่ถ้าวันใดสามีคนอื่นไม่มาหา มักกระวนกระวาย โทรอ้อน เช้า สาย บ่ายค่ำ แสดงอาการเหมือนอยู่คนเดียวแล้วจะต า ยเมื่อผู้ชาย เริ่มออ กห่าง เริ่มมีข้อแม้ด้วยข้ออ้างว่าขอเวลาทำใจ รักมากตัดข า ดกันไม่ได้ ต้องใช้เวลา พฤติก ร ร มกลับไม่ง่ายไม่ชิวส์เหมือนอย่ างที่พูดเลย

ที่มา  yimlamun