รู้นิสัยใจคอที่แท้จริงของคุณ จากสัญลักษณ์ทั้ง 12 เดือนเกิด

รู้ไหมว่าแต่ละเดือนที่คุณเกิดนั้น มีสัญลักษณ์ประจำของแต่ละเดือนอยู่ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคน มาท า ยนิสัยจากสัญลักษณ์ในแต่ละเดือนกัน จะบอ กถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงทั้งหมดของคุณ จะเป็นอย่างไร เราไปดูต ามเดือนที่เราเกิดได้เลย

ธันวาคม สัญลักษณ์แห่ง น้ำ

คุณมีความนุ่มนวลและรุ น แ ร งในตัวเอง และยัง อั น ต ร า ยด้วย บางทีคุณเป็นดั่งน้ำใสไหลเย็น บางทีก็เหมือนทะเลคลื่นแรง คุณมีบุคลิกไม่ต่างจากน้ำ ไห ลไปได้เรื่อยๆ ใครต่อใครมักดูถูกว่า น้ำไม่สำคัญ

แต่ความเป็นจริงแล้วน้ำก็มีสภาวะที่แข็งแกร่งเหมือนกัน แม้แต่ภูเขาที่โดนน้ำกัดเซาบ่อยๆก็ยังพั ง ท ล า ย ลงได้ อ ย่ า งไรก็ต ามข้ อ ดีของน้ำ คือ ปรับตัวได้ง่าย และเข้ากับทุกๆภ าช น ะ

พฤศจิกายน สัญลักษณ์แห่ง ต้นไม้

คุณเหมือนดังต้นไม้ใหญ่ ที่ใครก็ขอมาหลบใต้ต้นไม้ได้ คุณจึงเป็นคนใจดี สนใจผู้อื่น คิดถึงคนอื่นเสมอ คุณพร้อ มป กป้ องไม่ว่าจะใครต่อใคร เป็นหลักเป็นร่มไทรให้ผู้อื่นเสมอ ตัวคุณเองมีความพย าย าม มีความอ ดทน และมีเสน่ห์ โดยธรรมชาติของคุณแล้วเป็นคนพร้อมที่จะให้ และช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมจัดการปัญหาให้ทุกคน ก็คุณเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นี่นา

ตุลาคม สัญลักษณ์แห่ง ด ว ง ด า ว

คุณสามารถนำผู้อื่นไปสู่สิ่งดีๆ เมื่อใครหลง ท างก็ต้องมองหาคุณเป็นอันดับแรก เพราะคุณมักมีคำแนะนำที่ดีให้ทุกคนได้เสมอ ยิ่งถ้าใครเจอสถานการณ์ลบๆ หรือไม่สบายใจ ถ้าได้เจอคุณ ก็จะมีพลังมากขึ้น รู้สึกดีมากขึ้น นั่นเป็นเพราะคุณมีบุคลิกเหมือนด ว ง ด า ว เวลาที่ใครมองคุณ มันทำให้พวกเขารู้สึกมีความหวังนั่นเอง

กันย ายน สัญลักษณ์แห่ง ด อ กไม้

คุณเปรียบเหมือนด อ กไม้กลิ่นอ่อนๆ สีอ่อน ดูแล้วสบายต า คุณเป็นคนอ่อนหวาน เรียบง่าย คิดอะไรง่ายๆ คุณเป็นคนชอบกลิ่น ห อ ม โดยเฉพาะกลิ่นของด อ กไม้ คุณเป็นคนงดงามทั้งร่างกาย และจิ ตใ จ เป็นคนอบอุ่น อยู่ด้วยแล้วคนอื่นๆสบายใจ

สิงหาคม สัญลักษณ์แห่ง ม้า

คุณเป็นคนซื่อสัตย์และกล้าพูดความจริง คุณไม่เคยละอ า ยในตัวเองเลยไม่ว่าจะทำอะไรลงไป เพราะคุณมั่นใจในสิ่งที่ทำและรู้ว่าทำดีที่สุดแล้ว คุณเป็นคนรักอิสระและกล้าหาญมาก คุณชอบคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆ ชอบทำอะไรไม่เหมือนใคร การได้ทำอะไรที่อ ย า ก ทำจะเป็นตัวดึง พ ร ส ว ร ร ค์ในตัวคุณได้ออ กมาอย่ างเต็มที่

กรกฎาคม สัญลักษณ์แห่ง ไฟ

คุณมีบุคลิกก้าวร้าวและอาจจะป่าเถื่อนในบางเวลา คงเพราะไฟในตัวคุณที่แผด เ ผ าตัวคุณเอง คุณทำอะไรอย่ างเต็มที่เสมอ คุณพร้อมทำทุกอ ย่ าง เพื่อให้ความฝันเป็นจริง ในบางครั้งไฟในตัวคุณก็แผดเผาคนใกล้ตัวโดยคุณไม่รู้ตัว

มันจึงส่งผลให้คุณในหล า ยครั้งหล า ยครา แต่มันก็ช่วยส่องสงนำทางพาคุณไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วย ผู้ควบคุมไฟน่ะอั น ต ร า ยห ากใช้ไปในทางที่ถูกก็ดีไป แต่เกิดบังคับไฟไม่ดีก็พาชีวิตย่ อ ย ยั บเหมือนกัน

มิถุนายน สัญลักษณ์แห่ง ปลา

คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง รับฟังเ สี ยงจากจิตใจของตัวเองเป็นใหญ่ ยิ่งถ้าชีวิตหลงทางหรือเริ่มไม่เข้าท่า คุณจะเริ่มถามตัวเองว่าจะเอายังไงต่อ ถ้าคำตอบคือใช่ ใครจะรั้งให้ m า ย ยังไงคุณก็จะทำ เพราะคุณถือว่าสัญชาตญาณของคุณน่าเชื่อถือที่สุดแล้ว เ ฉ กเช่นดั่งปลาวางไข่ก็จะใช้สัญชาตญาณเสมอ คุณเป็นคน มีสีสันและเต็มไปด้วยอารมณ์ เป็นคน มีความอ ดทนสูง จึงผ่ า นช่วงเวล า ย า กลำบากได้มากกว่าผู้อื่น

พฤษภาคม สัญลักษณ์แห่ง ห ม า ป่ า

ลึกลงไปในใจ คุณค่อนข้างโดดเดี่ยว รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวแม้จะห้อมล้อมด้วยผู้คน มากมาย รูสึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่มีใครเข้าใจ ชอบอยู่คนเดียว มีความลึกลับหน่อยๆและมีนิสัยอิสระพอสมควร ไม่ชอบไปเกี่ยวข้ องกับใครมาก เพราะแอบรู้สึกรำคาญอยู่ลึกๆ แต่ก็ชอบปกป้องดูแลคนใกล้ๆตัวด้วย

เมษายน สัญลักษณ์แห่ง สิ ง โ ต

คุณมีนิสัยเ ลื อ ด นั ก ร บ พร้อมจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่มาขัดขวางทุกอ ย่ า ง คุณอย ากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ โดดเด่นกว่าคนอื่น คุณเป็นคนกล้าหาญ และก้ า ว ร้ า วพอสมควร เป็นคนที่แม้จะถูกทิ้ งให้อยู่คนเดียวก็พร้อมจะต่อ สู้ ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ คุณรักอิสระ และชอบที่ได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด

มีนาคม สัญลักษณ์ แห่ง หยินห ย า ง

หยิน ห ย างสัญลักษณ์ของความสมดุล คุณจึงสามารถผสมความเ ล วและความดีได้อย่ างลงตัว ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ชอบประนีประนอม ต่อรองแก้ปัญหา ทั้งเรื่องของตนเองและผู้อื่น เพราะคุณต้องการความสงบในชีวิต ไม่ชอบให้มีปัญหากันนั่นเอง

กุมภาพันธ์ สัญลักษณ์ แห่ง น ก ฟิ นิ กซ์

คุณเป็นดั่งน ก ฟิ นิ กซ์ที่สามารถเกิดใหม่ได้เสมอ คุณจึงเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นตรงที่แม้จะล้ มกี่ครั้งก็ไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต าม คุณก็พร้อมจะลุกขึ้นฝ่ าฟั น มันให้สำเร็จ แม้ต้องเจอปัญหามากมาย หรือต่อสู้กับใคร คุณก็พร้อมจะพุ่งชน ด้วยจิ ต วิ ญ ญ า ณแห่งนั กร บ คุณพร้อมจะสู้เพื่อตนเองและผู้อื่นด้วย

มกราคม สัญลักษณ์แห่ง มั ง ก ร

เป็น ค น ไ ฟ แ ร ง และทะเยอทะย าน มากกว่าเดือนอื่นๆ คุณเป็นคนเค รี ย ด ตั้งใจและมีศรัทธาที่แน่วแน่ ไม่ว่าความฝันของคุณจะสูงสักเท่าไหร่ คุณก็จะปีนขึ้นไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณหวังไว้ และจะพย าย า มทำมันให้อ ย่ าง เต็มที่ นี่แหละสัญลักษณ์แห่งมั ง ก ร

ที่มา  horoscopedaily99