รูปทรงริมฝีปากบ่งบอ กถึงนิสัยภายในลึกๆของคุณได้

ใครจะไปรู้ว่านอ กจากคิ้วแล้วที่สามารถทำนายได้ว่าคิ้วลักษณะแบบไหนคือโหวงเฮ้งที่ดี ยังมีรูปทรงของริมฝีปากที่สามารถบอ กนิสัยภายในลึกๆของเราได้อีกด้วย วันนี้เรามาสำรวจริมฝีปากของตัวเองกันดีกว่าว่ามีลักษณะตรงกับภาพใด แล้วค่อยไปดูคำตอบกัน

เผื่อจะเอาไว้ส่อ งเพื่อนร่ วมงาน หรือคนที่เพิ่งรู้จักได้ไม่นาน ว่าใครมีอัธย าศัยอย่ างไร ทั้ งที่ยังไม่อ้าป ากคุยกันสักคำ เราจะได้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ว่าจะวางตัวแบบ ไหนอย่ างไร

1 ริมฝีปากกว้ าง

คนที่มีรูปปากลักษณะนี้มั กมีความทะเยอทะย าน เปรียบเสมือน มีความทะเ ยอทะย านที่ซ่อนอยู่ใต้ริมฝีป ากใ หญ่ๆ ของคุณ หากเป็นผู้หญิงมักจะเป็นคนชอบออ กคำสั่ง ด้วยลักษณะริมฝี ปากที่กว้างจะทำให้เวล า ยิ้ม สาม ารถดึงดูดคนรอ บข้างได้ดี ทำให้คนเหล่านี้ค่อนข้างมีเพื่อนฝูงมากมาย นอ กจากนั้นจึงชอบทำอะไร ที่แตกต่าง ทั้งยังเป็นค นฉลาด มีไหวพริบและมักมีโอกาสประสบความสำเร็จ สูง

2 ริมฝีปากเป็นรูปหัว ใจ

คนที่มีริมฝีปากคล้ายรูปหัวใจ เป็นคนที่รัก ในอิสระ มีสเหน่ห์เหลือล้น กล้าแสดงออ ก และไม่เกรงกลัวต่ออุปสรร คใดๆ เป็นคนชอบความท้าท ายและชอบหาความสุขให้กับชีวิต

3 ริมฝีปากอวบอิ่ม

คนที่มีรูปปากลักษณะนี้แม้ภายนอ กอาจจ ะดูเ ซ็ กซี่ เย้ายวนใจ แต่ข้างในเธอเป็นคนที่ค่อนข้างโลภ อารมณ์ ร้อน ไม่ค่อยฟังใคร ทั้งยั งมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดีย ว

4. ริมฝีปากเล็ก

คนที่มีรูปทรงปากลักษณะนี้จะเป็นคนที่มี จิตใจดี กว้างขวาง มีน้ำใจ ทั้งยังอัธย าศัย ดีอีกด้วย มีข้อ ดีคือเป็นคนใส่ใจกับ คนรอบข้าง และชอบสนใจใ นรายละเ อียดเล็กๆ น้อยๆ ขอ งคนอื่น สนใจต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว แต่ก็มีข้อเสี ยตรงที่เป็นคนหัวรั้นไม่ค่อยฟังใคร

5. มุมปากคว่ำ

คนที่มีรูปปากลักษณะ นี้มักเป็นคน มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบวุ่นวายกับ ใคร มีนิสัยค่อนข้างลึกลับ อา จจะดูเข้าถึงย าก ทั้งยังขี้จุกจิกขี้โวยวายและ เห็นแก่ตัวอีกด้วย

6 ริมฝีปาก บาง

คนที่มีรูปปากลักษณะนี้ เป็น คนจิตใจโลเล ไม่มีความแน่นอนในชีวิต ค่อนข้างข า ด ความมั่นใจในตัวเอง แต่แ ท้จริงแล้วคนเหล่านี้ค่อนข้างมีฝีมือและมีศักยภา พที่ดีซ่อนอยู่ข้างในตัวเอง เพียง แค่ไม่มั่นใจที่จะเผยมันออ กมาเท่านั้นเอง

ที่มา  stand-smiling