รูปทรงนิ้วเท้าของคุณ บ่งบ ตัวตนของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปสังเกตรูปทรงนิ้วเท้าของคุณว่ามีลักษณะคล้ายภาพใดใน 4 ภาพ และคุณเคยรู้ไหมว่ารูปทรงนิ้วเท้าของคุณสามารถที่จะบอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ ให้คุณนั้นเลือ กภาพที่มีรูปทรงคล้ายกับนิ้วเท้าของคุณมากที่สุด มา 1 ภาพ เมื่อเลือ กภาพได้แล้วเราไปอ่ า นคำทำนายตัวตนพร้อมๆ กันค่ะ

ลักษณะนิ้วเท้าแบบที่ 1 นิ้วชี้ย าวที่สุด

ถ้านิ้วเท้าของคุณมีนิ้วชี้ย าวกว่านิ้วอื่นๆ แสดงว่าคุณเป็นคนกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถรับแรงกดดันจากความเครียดได้ในระดับหนึ่ง

ลักษณะนิ้วเท้าแบบที่ 2 นิ้วเท้าเรียงไล่ระดับลงมา

นี่คือรูปเท้าที่พบได้มากที่สุดในสมัยนี้เลยหล่ะ คือในลักษณะเรียงลำดับความย าวของนิ้วตั้งแต่นิ้วโป้ง ไล่ลงไปจนถึงนิ้วก้อย ทำนายได้ว่า คุณเป็นคนที่มีความสมดุล ชอบเข้าสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และจะมีความสุขกับการได้ท่องเที่ยว สำรวจวัฒนธรรมต่างๆ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

ลักษณะนิ้วเท้าแบบที่ 3 นิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วชี้เท่ากัน เรียงไล่ระดับลงมา

มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นนักวางแผน มองการณ์ไกลถึงอนาคตอยู่เสมอ เป็นคนบ้างานชอบทำงาน และเป็นคนใจเย็นสุขุมพอสมควร นิสัยใจคอของเขาจะเป็นคนทำอะไรคือทำเลย ชอบความเปลี่ยนแปลง รักการผจญภั ย หัวใจอิสระ ไม่ชอบลงหลักปักฐาน ใครยุให้ทำอะไรก็จะกล้าทำทันที

ลักษณะนิ้วเท้าแบบที่ 4 นิ้วเท้าทุกนิ้วย าวเท่าๆ กัน

บางครั้งรูปเท้าแบบนี้ก็ถูกเรียกว่า ‘เท้าช าวนา’ คือนิ้วเท้าทุกนิ้วจะมีความย าวเท่าๆ กัน แสดงว่าคุณเป็นคนมีเหตุผล รอบคอบ และมีสติปัญญาในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนฝูง เป็นที่ไว้ใจได้ เพราะเป็นคนซื่อสัตย์และรั ก ษ าคำพูด ที่สำคัญคนประเภทนี้ยังเป็นเพื่อนที่จริงใจและเชื่อถือได้มากอีกด้วย

ที่มา e-yhangwa